Express-Miejski.pl

Trwa nabór do Dziennego Domu Opieki Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

zdjęcie ilustracyjne fot.: MRPIPS

Przypominamy, że trwają zapisy do Dziennego Domu Opieki Senior+ w Ząbkowicach Śląskich. Są jeszcze wolne miejsca.

Placówka znajduje się na os. XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich. Jednostką prowadzącą rekrutację jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich. Podczas wyboru uczestników realizator programu kierował się będzie: sytuacją zdrowotną, rodzinną, dochodową i mieszkaniową kandydata.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+” mogą być osoby: nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta i gminy Ząbkowice Śląskie. 

Uczestnicy zajęć będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres świadczonych usług będzie w szczególności obejmował:

 • jeden posiłek gorący oraz warunki do wspólnego przygotowywania posiłków
 • zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe oraz terapie zajęciową
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne
 • zajęcia aktywizujące społecznie

Placówka funkcjonować będzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Korzystanie z usług Dziennego Domu będzie częściowo odpłatne. Wysokość opłaty ustalona zostanie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej o skierowaniu na pobyt do Dziennego Domu „Senior+”. Decyzja będzie wydana na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w placówce zaprasza się do składania formularza zgłoszeniowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pliki do pobrania:

Druk formularza można także otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich lub pobrać ze strony internetowej.

Wysokość opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+ można znaleźć tutaj [KLIK]

ms. / em24.pl

5

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Dodawanie komentarzy zostało tymczasowo zablokowane

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Trwa nabór do Dziennego Domu Opieki Senior+ w Ząbkowicach Śląskich

  2019-03-10 15:15:26

  gość: ~Yop

  Dlaczego w artykule nie podano kryteriów przyjęcia!? Skoro tego nie zrobiono, twierdzę, że ośrodek ma służyć Platfusiom, którzy będą chcieli ulokować swoich dziadków w ośrodku na koszt państwa.

 • 2019-03-10 15:35:05

  gość: ~hop

  @~Yop
  Umiesz czytać? To przeczytaj ze zrozumieniem wszystko - będą opłaty za pobyt. A skoro nie ma kryteriów inny niż wiek to pewnie przyjmą każdego do zapełnienia miejsc.

 • 2019-03-10 16:11:15

  gość: ~Yop

  @~hop
  Czytam że zrozumieniem. Informacja, że będzie opłata nie jest kryterium przyjęcia. Czy będzie kryterium dochodowe? Czy też przynależność do Platfusiów? Przyjmą każdego do zapełnienia miejsc - jasne...

 • 2019-03-10 16:13:23

  gość: ~Yop

  Jakie kryteria będą uwzględnione w wywiadzie przeprowadzanym przez pracowników OPS? Przynależność do Platfusiów?

 • 2019-03-11 07:37:47

  gość: ~OPS

  ostatnio dodany post

  Wysokość opłat za pobyt w Dziennym Domu Senior+ można znaleźć tutaj [KLIK]

  KLIKNIJ MATOŁKU JEDEN Z DRUGIM I BĘDZIESZ WSZYSTKO WIEDZIAŁ

REKLAMA