Express-Miejski.pl

Była burmistrz Ziębic kumulowała urlop. Dostała pieniądze za 46 dni

zdjęcie ilustracyjne fot.: em24.pl

Ponad 14.2 tys. zł brutto - taką kwotę z budżetu gminy pobrała była burmistrz Ziębic Alicja Bira za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w kadencji 2014-2018.

Podobnie jak w podsumowaniu ubiegłorocznej kadencji zwróciliśmy się do gmin z wnioskiem o informację dotyczącą wykorzystywania urlopu wypoczynkowego włodarzy w minionej kadencji. Wkrótce, po otrzymaniu odpowiedzi ze wszystkich urzędów, opublikujemy zbiorcze zestawienie.

Dziś przedstawiamy jak w kadencji 2014-2018 z urlopu korzystała Alicja Bira, która stosunkowo wcześnie podjęła decyzję o nieubieganiu się o reelekcję. Oznaczało to, że była szefowa ziębickiego magistratu wiedziała, iż niewykorzystany urlop na mocy porozumienia (art. 171. § 3. kp) nie może przejść jej na kolejną kadencję, a mimo to w ciągu czterech lat skumulowała ponad 46 dni urlopu wypoczynkowego. Za niewykorzystany urlop w ilości 369 godzin (46 dni i 1 godzina) Alicja Bira otrzymała ekwiwalent w wysokości 14.217,57 zł brutto (niespełna 10 tys. zł netto).

W ciągu czeroletniej kadencji była szefowa ziębickiego magistratu przebywała na urlopie przez 58 dni.

Co na to prawo?

Zgodnie z przepisami za udzielenie urlopu wójtowi czy burmistrzowi odpowiada sekretarz gminy lub inna wyznaczona osoba. To ona ponosi też odpowiedzialność za fakt, gdy włodarz kumuluje urlop wypoczynkowy i to ona jest narażona na kary finansowe podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. To pewnego rodzaju paradoks, by podwładny kazał swojemu przełożonemu korzystać z urlopu. - Powiedzmy sobie szczerze - możliwość wywarcia presji urlopowej jest tu w praktyce żadna. To nienaturalna sytuacja, gdy podwładny ma wyegzekwować od przełożonego wykorzystanie zaległego urlopu. Takie rozwiązanie prowadzi do powstawania zaległości, które trzeba rekompensować ekwiwalentem pieniężnym po zakończeniu kadencji – mówi Wiesław Łyszczek, od 2017 roku Główny Inspektor Pracy.

Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Zmiana prawa. Wystarczy wyposażyć w kompetencje do nakazania wzięcia urlopu kogoś wyżej od włodarza, czyli przewodniczącego rady lub samą radę. Dopóki zmian w prawie jednak nie będzie problem będzie powracał. Od tej kadencji nie co cztery, a co pięć lat i to znacznie częściej, bowiem od wyborów samorządowych w 2018 roku obowiązuje dwukadencyjność, a więc włodarze, w przypadku skutecznego ubiegania się o reelekcję, tylko raz będą mogli przenieść zaległy urlop z poprzedniej kadencji na kolejną.

ms. / em24.pl

21

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Była burmistrz Ziębic kumulowała urlop. Dostała pieniądze za 46 dni

  2019-02-08 10:46:43

  gość: ~EE

  W Kamieńcu wójt nadal kumuluje a jak mu Gołębiowski kazał iść na urlop to go zwolnił!! Czemu o tym nie napiszecie???

 • 2019-02-08 10:51:38

  gość: ~Www

  @~EE
  Temat nie wygodny?!

 • 2019-02-09 10:38:25

  gość: ~Obserwator

  przecież jest napisane ze opublikują to cierpliwości

 • 2019-02-09 12:36:26

  gość: ~zibi

  Z boku stoi starosta, pewnie nazbierał ze trzy lata.

 • 2019-02-09 13:50:49

  gość: ~Wyborca

  Droga redakcjo zastanawia mnie czy tylko z Ziębic otrzymaliście odpowiedź. Jak pokazujecie to wszystkich nie tylko tych PO wygodnych. A Może tych co odeszli że starostwa też należałoby pokazać.

 • 2019-02-11 17:55:34

  gość: ~jw

  @~Wyborca
  Chyba napisali, że opublikują resztę!!

 • 2019-02-09 14:00:46

  gość: ~CBA

  Nie tylko pani burmistrz Ziębic bezprawnie kumulowała urlop, ale rekordzistom jest wójt Kamieńca Ząb .
  Są dwie przyczyny bezprawnego kumulowania urlopu
  -ekwiwalent za niewykorzystany urlop to wielki zastrzyk gotówki
  -podczas, gdy pani burmistrz była by na urlopie można by było uchwałą przeprowadzić kontrolę dochodów i wydatków, gdy by pojawiły się nieprawidłowości sprawa by trafiła do organów ścigania a tak pani burmistrz cały czas czy ma rękę na pulsie może nie jedno ma na sumieniu?.

 • 2019-02-09 16:51:32

  gość: ~Interpelacja radnego

  @~CBA
  @~Tamida
  Edward Szulin Doboszowice 06.12.2018 r.
  Doboszowice 143
  Radny Gminy Kamieniec Ząbk.

  Doktor nauk prawniczych Marcin Czerniec
  Prawnik i Administratywista
  Specjalista w Zakresie Prawa
  i Postępowania Administracyjnego
  oraz Administracji Publicznej
  WÓJT Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  Za pośrednictwem Przewodniczącej Rady
  Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  Pani Bernadetty Chodasewicz

  INTERPELACJA

  Na podstawie art.24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. ( dz. U. z 2018 r. poz.130 ) składam niniejsza Interpelację: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Kłodzku w dniach 27.07 i 06.08. 2018 r. prowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbk. W czasie kontroli cytuję za Protokołem Kontroli Nr rej.160196-5310-K050-Pt/18 „ W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków i zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: W wyniku ostatniej kontroli starszy inspektor Bartłomiej Mróz , skierował wystąpienie Nr rej.160167-53101-K073/17 z dnia 30.10.2017 r . zawierające 3 wnioski. Wniosek nr 2 o treści : Podjęcie skutecznych działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie udzielania w naturze zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki p. Marcinowi Czerniec – wójtowi gminy z roku 2015-26 dni , z roku 2016 – 26 dni –WNIOSEK NIE ZOSTAŁ WYKONANY . Wójt Marcin Czerniec ,w okresie czasu od ostatniej kontroli do dnia 27.07.2018 r. wykorzystał tylko 1(jeden) dzień zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2015 . W wyniku kontroli stwierdzono ,że na dzień 27.07.2018 r. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Marcin Czerniec posiada zaległy urlop wypoczynkowy; za rok 2015 w wymiarze 25 dni
  za rok 2016 w wymiarze 26 dni
  za rok 2017 w wymiarze 26 dni
  Łącznie na dzień 27.07.2017 r. Panu Marcinowi Czerniec pozostało do wykorzystania 77 dni urlopu wypoczynkowego za lata 2015-2017 . W roku bieżącym Pan Marcin Czerniec posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni .Do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy została wyznaczona Kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy i Spraw Obywatelskich . W dniu 18.06.2018 r. Kierownik referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Sekretarz Gminy wystosowali do Pana Marcina Czerńiec pismo dotyczące zaległych urlopów wypoczynkowych. W powyższym piśmie w/w wystąpili do adresata o sporządzenie harmonogramu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Na powyższym piśmie została zamieszczona odręczna adnotacja Wójta , wg. której „wstępny plan „ wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego , ,przewidywał urlop w terminie 9 lipiec -20 październik. Pismo skierowane do wójta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli . Koniec cyt.

  Dzisiaj już wiemy ,że Wójt Marcin Czerniec żadnego urlopu nie wykorzystał .
  W związku z powyższym oczekuję odpowiedzi od doktora nauk praw wszelakich Marcina Czerńca Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki ;

  1. Z jakich to ważnych powodów przez cały okres swojej kadencji jako wójta gminy zdołał wykorzystać do dnia kontroli raptem 1 słownie JEDEN dzień urlopu wypoczynkowego ?
  2. Czy osoba o takich kwalifikacjach, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego , lider Komitetu Wyborczego Wyborców PRAWORZĄDNI , nie widzi sprzeczności z przepisami Prawa pracy a własnym postępowaniem ? Czy godzi się osobie piastującej tak ważny urząd publiczny stawiać się ponad prawem ?
  3. W nawiązaniu do pytania Nr 1 proszę o wyjaśnienie podstawowej sprzeczności w Pańskich wypowiedziach z ubiegłej kadencji , w której także nie wykorzystał bodaj ani dnia urlopu wypoczynkowego , gdyż twierdził Pan ,że wobec niepełnej obsady personalnej kierownictwa Urzędu Pańska stała czteroletnia bez dnia urlopu obecność w gabinecie była NIEZEBĘDNA a przecież w tej kadencji 2014-2018 Urząd zatrudniał poza Wójtem , Wicewójta i Sekretarza ?
  4. Dlaczego świadomie z pełną premedytacją wprowadził Pan w błąd autorów pisma Kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy i Spraw Obywatelskich i Sekretarza Gminy deklarując wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie 9 lipiec -20 październik 2018 r. ?
  5. Czy biorąc pod uwagę Pańską postawę w kwestii korzystania z urlopu wypoczynkowego nie jest uzasadnioną obawa o Pańskie zdrowie tak fizyczne jak i psychiczne ? Medycyna zna przypadki całkowitego wyczerpania fizycznego i wypalenia psychicznego na skutek nadmiernego wysiłku , również intelektualnego . Jako jeden z wielu Pańskich pracodawców kierując się troską o kondycję włodarza gminy , proszę o jednoznaczną deklarację ,iż w tej obecnej kadencji będzie Pan w ustawowych terminach korzystał z przysługującego urlopu wypoczynkowego ?

  Odpowiedzi na niniejszą Interpelację oczekuję w ustawowym terminie ,z jej treścią Pani Bernadetta Chodasewicz Przewodnicząca Rady Gminy będzie łaskawa zapoznać Radę Gminy oraz spowoduje opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i Urzędu Gminy zgodnie
  z art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym .

 • 2019-02-11 20:35:00

  gość: ~mieszkaniec

  Edek,podejrzany radny z Doboszowic,,gdybyś napisał coś w temacie uprawy roli,maszyn rolniczych,czy lewyych dotacji które wyciągasz,,to byś był wiarygodny,,,ale niedoszły wójt Marek,wrabia ciebie w swoje niespełnione marzenia polityczne,posługując się twoim nazwiskiem,,to jest żenujące,,wiesz,Edek ,znamy się kupę lat,,i dobrze wiesz,że marny z Ciebie znawca-prawa-więc nie popisuj się,nie swoimi opiniami prawnymi,bardziej będziesz wiarygodnym, jak będziesz liczył codziennie jajka z tych kór na końcu Doboszowic trzymaj się Edziu swojej wioski

 • 2019-02-11 21:25:59

  gość: ~do osła

  @~mieszkaniec
  ty mieszkaniec jesteś analfabetą tobie "kóry" szczac prowadzać a nie komentarze pisać, wróc ośle do szkoły,

 • 2019-02-09 19:52:44

  gość: ~A mialo być tak

  To co wzieła Pani Bira to pestka w porównaniu z podwyżka Szpilarewicza. Samo zbędne zatrudnienie Witaka za pracę przy wyborach kosztuje dużo więcej

 • 2019-02-09 22:54:06

  gość: ~Edek

  @~A mialo być tak
  Jak już chcesz kogoś obrazić to miej odwagę i podpisz się imieniem i nazwiskiem. Odważny cichy komentujący. To przekręcenie nazwiska miało być śmieszne? Cóż widzę wygórowany poziom żartów.

 • 2019-02-10 11:15:04

  gość: ~xxx

  @~A mialo być tak
  Będą jeszcze inne dziwne zatrudnienia u Szpilarewicza

 • 2019-02-10 19:28:56

  gość: ~Kazik

  Podobno też Jolanta wraca do gminy na naczelnika geodezji i rolnictwa.

 • 2019-02-11 09:55:39

  gość: ~gosc

  @~A mialo być tak
  Jeżeli uważasz że Burmistrz zarabia tak dużo to za 5 lat możesz startować na to super stanowisko w gminie po prostu kwitnącej od 25 lat. Powodzenia. PS Menadżer w firmie prywatnej zarabia parę razy więcej.

 • 2019-02-19 22:10:51

  gość: ~mieszkaniec Ziębic

  ostatnio dodany post

  @~A mialo być tak
  Należy jeszcze wspomnieć o kosztach zatrudnienia koleżanki(dziewczyny)radnego Wiktora.
  Czy to prawda że radny jest zatrudniony w ZCK, a jego matka wraca do pracy w Urzędzie?

 • 2019-02-10 09:10:23

  gość: ~Ja

  Oj komuś nie pojechał ten artykuł chyba Pan Burmistrz Ziębic nie takiego odzewu się spodziewał

 • 2019-02-10 20:25:23

  gość: ~puchacz przez R

  (this post was banned by administrator)

 • 2019-02-10 20:35:37

  gość: ~du du du dup a

  Witak przez M to ma jak w raju. Zatrudniony na pełen etat a pracuje od poniedziałku do środy. ŻYcie w krainie miodem płynącej płynie.

 • 2019-02-11 08:10:26

  gość: ~Jarek

  jak jej cieżka praca wyglądała, to wszyscy widzimy a efekty będziemy odczuwać długo

 • 2019-02-11 10:04:35

  gość: ~haha

  @~Jarek
  Jesteś upośledzony człowieku. Przy tych inwestycjach które obecny burmistrz planuje sam doprowadzi do bankrudztwa gminę a takie głupki jak ty będą chodzily i gadali ze wina biry jeszcze herbowskiego i wolskiego.

 • 2019-02-11 14:20:13

  gość: ~Tak na marginesie

  Czy zauważyliście że to jedyny artykuł w którym najtrafniejsze komentarze nie podświetlają się na zielono. Przypadek myślę ze nie...

REKLAMA