Express-Miejski.pl

Ustalili składy komisji stałych. Jest też druga wiceprzewodnicząca [foto]

II sesja rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim VIII kadencji fot.: mwinnik / em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

7 grudnia odbyła się II sesja rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim VIII kadencji. Wybrano drugą wiceprzewodniczącą, składy osobowe komisji stałych i przyjęto uchwały.

Obrady rozpoczęły się od przyjęcia porządku obrad i protokołu z wcześniejszej sesji. Następnie przyjęto uchwałę w sprawie wyboru drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy i dokonano zmiany uchwały z dnia 10 lipca w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ma ona na celu rozszerzenie formy możliwego zabezpieczenia pożyczki z WGOŚiGW we Wrocławiu przewidzianej na realizację zadania związanego z budową sieci wodociągowej w Doboszowicach w związku z zaleceniami wojewódzkiego funduszu w zakresie możliwej formy zabezpieczenia spłaty.

W dalszej części rajcy przeszli do wyboru składu komisji stałych działających przy radzie gminy. Ich składy kształtują się następująco:

Komisja Rewizyjna: Jadwiga Kopacz (przewodnicząca), Maria Janik, Lucjan Koper, Edward Szulin, Bogusława Tokarz

Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciw Pożarowej: Sywia Demidowicz (przewodnicząca), Ryszard Bierut, Tadeusz Cenarski, Elżbieta Cwek, Jadwiga Kopacz, Lucjan Koper, Radosław Myszogląd, Paweł Sowa, Edward Szulin, Andrzej Szymczak, Bogusława Tokarz, Jan Włoch, Marcin Wróbel

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Maria Janik (przewodnicząca), Jadwiga Kopacz, Lucjan Koper, Andrzej Szymczak

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego: Tadeusz Cenarski (przewodniczący), Ryszard Bierut, Elżbieta Cwek, Sylwia Demidowicz, Maria Janik, Radosław Myszogląd, Paweł Sowa, Andrzej Szymczak, Bogusława Tokarz, Jan Włoch, Marcin Wróbel

Wybrano także skład osobowy gminnego pocztu sztandarowego. Samorząd na uroczystościach reprezentować będą: Bogusława Tokarz, Sylwia Demidowicz, Radosław Myszogląd. W składzie rezerwowym są: Jan Włoch, Ryszard Bierut, Tadeusz Cenarski.

Następnym elementem sesji był wybór drugiego wiceprzewodniczącego rady gminy. Na to stanowisko zgłoszono tylko jedną osobę. Była to Sylwia Demidowicz startująca w wyborach samorządowych z KWW Praworządni dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki, która uzyskała poparcie większej części rady gminy.

Na koniec doszło do krótkiej wymiany zdań pomiędzy radnym Edwardem Szulinem a wójtem Marcinem Czerniecem. Więcej o tym w artykule pt. Jest wyrok Naczelnego Sąu Administracyjnego. Szulin nadal radnym [KLIK].

mwinnik / em24.pl

10

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ustalili składy komisji stałych. Jest też druga wiceprzewodnicząca [foto]

  2018-12-07 16:48:25

  gość: ~Sowa

  To są jakieś jaja w tej naszej Gminie. Pani, która pod koniec zeszłej kadencji weszła do rady zostaje druga przewodniczącą??? Gdzie jakieś doświadczenie, wiedza. Ale cóż łatwiej rządzi się ludźmi, którzy nie mają za wiele do powiedzenia....

 • 2019-01-07 14:29:37

  gość: ~Kubuś Puchatek

  @~Sowa Jakie jaja? Przecież ona nie podskoczy i będzie posłuszna. A za to dostanie premię a może kogoś z rodziny może łaskawca zatrudni.

 • 2019-01-07 16:19:40

  gość: ~do Sowy i Kubusia Puchatka

  ostatnio dodany post

  @~Kubuś Puchatek
  BMW ( Bierna,Mierna,Wierna ) ??? Oto fragment z programu wyborczego zamieszczonego w ulotce swieżo upieczonej i namaszczonej Viceprzewodniczącej Rady Gminy Sylwii Demidowicz ; Jako Radna Naszej Gminy będę dążyć do : a) uruchomienia 10 –cio ( dziesięcioletniego ) letniego programu gminnego AUTORSTWA NASZEGO WÓJTA w sprawie dopłaty w wysokości 5000 tyś.( pięć tysięcy ) złotych dla KAZDEJ RODZINY z terenu całej gminy z przeznaczeniem na wymianę starych pieców na ekologiczne.
  b) wprowadzenia 10-cio ( dziesięcio) letniego programu dodatkowych dopłat dla osób które będą zainteresowane podłączeniem swojego mieszkania lub domu do sieci gazowej realizowanej na terenie Kamieńca Ząbk. Proponowana dopłata będzie wynosić 200 ( dwieście ) złotych na miesiąc w trakcie sezonu grzewczego dla każdej rodziny, która spełni kryterium dochodowe i będzie to realizowane z budżetu naszej gminy.,
  Proszę biegłych w rachunkach o przedstawienie szacunkowych kosztów spełnienia tych obietnic naszej cudnej urody Viceprzewodniczącej . Z tych zapowiedzi Pani radnej wynika ,że stać budżet naszej gminy na ich spełnienie.Jak widać nie jest tak żle z finansami gminy jak tu ,niektórzy kraczą .

 • 2018-12-07 17:12:58

  gość: ~Baran

  Weszła i nie zawiodła, od pierwszej sesji głosowała jak wójt przykazał, więc nagroda jest? Jest. :)

 • 2018-12-07 19:40:19

  gość: ~GROT

  Czy wierzycie, że ci nowo wybrani radni będą sprawować godnie i uczciwie powierzony im mandat radnego dla dobra mieszkańców i naszej małej Ojczyzny?/ NIE
  Dochowają Przysięgi?/NIE

  W gminie panuje dyktatura sprawowana przez jednego człowieka wójta gminy rada radni nic nie mają do powiedzenia nie znają swych praw ni obowiązków podpisują wszystko, co im wójt podsunie rączka rączkę myje a długi rosną.

  Dostaną po kanapce i będą cicho siedzieć a Pałac Marianna Barbara dostanie w posagu ślubnym.

 • 2018-12-07 23:31:32

  gość: ~Tamida

  Na stronie Urzędu Gminy http://kamienieczabkowicki.eu nie było wzmianki o sesji .
  Czy sesja była nagrywana ?

  Czy ktoś może wkleić link do tej sesji !

 • 2018-12-08 10:40:49

  gość: ~kcvn

  @~Tamida

  wzmianka była:
  http://kamienieczabkowicki.eu/2018/12/2-sesja-rady-gminy-kamieniec-zabkowicki-viii-kadencji/

 • 2018-12-08 00:13:53

  gość: ~CBA

  Ale wstyd kolega Dominika Rysia odstawił ich na tor boczny tak jak sekretarza wyrzucił z życia politycznego interesów jak stare szmaty .

  -Zdrada zdrady nie jest zdradą.
  -Politycy są wierni jak rzeki – trzymają się własnych koryt.

 • 2018-12-09 13:41:14

  gość: ~Mina

  Mina kierowcy i fotografa...

 • 2018-12-10 00:12:29

  gość: ~CBA

  @~Mina

  PŁATNA PROTEKCJA (ART. 230 I 230A)  (kanapki) to plaga w naszej Gminie .

  Art. 230.
  § 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  Art. 230a.
  § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 3. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 2 jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

REKLAMA