Express-Miejski.pl

Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szulin pozostaje radnym

Blisko dwa lata trwała sprawa związana z odwołaniem radnego Edwarda Szulina z funkcji radnego. Sprawę rozstrzygnąć musiał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie fot.: em24.pl

Edward Szulin nie wykorzystywał mienia gminnego do prowadzenia działalności rolniczej i nadal może pełnić funkcję radnego - tak zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny.

Blisko dwa lata trwała sprawa związana z odwołaniem Edwarda Szulina z funkcji radnego. Pod koniec 2016 roku na jego posesji pracownicy kamienieckiego urzędu przeprowadzili kontrolę, z której wynikało, że wykorzystuje on działki należące do gminy do celów gospodarczych.

Na ostatniej sesji w 2016 roku poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania radnego. Jako powód podawano naruszenie ustawy o samorządzie gminnym, który zawiera zapis, iż „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.” Decyzji jednak nie podjęto, gdyż rada była w tej sprawie podzielona. Siedmiu radnych było przeciw odwołaniu Szulina, siedmiu innych chciało pozbawić radnego mandatu. 

Wójt Marcin Czerniec na tej samej sesji dodawał, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia, ostateczną decyzję w sprawie podejmie wojewoda dolnośląski, który „już raz, w 2008 roku, dokonał wygaszenia mandatu radnemu Szulinowi za wykorzystywanie mienia gminnego do działalności gospodarczej i teraz zrobi podobnie.” Tak też było. W listopadzie 2017 roku wojewoda Paweł Hreniak wygasił mandat radnego Edwarda Szulina. Radny złożył jednak odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten uchylił zarządzenie wojewody.

Wymiar sprawiedliwości wskazał na szereg nieprawidłowości do jakich doszło podczas całego procesu próby odwołania Szulina ze stanowiska radnego. Świadczą o tym m.in. zmiany w księgach wieczystych, których gmina dokonała na początku 2017 roku. Wówczas bez wiedzy użytkownika wieczystego części jednej z nich samorząd ustanowił się współwłaścicielem działki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) wskazał także na niezapewnienie Szulinowi udziału na każdym etapie postępowania, a także zarzucił wojewodzie niedostateczne wyjaśnienie podstaw i przesłanek do wygasnięcia mandatu, tj. oparcie się wyłącznie na analizach i informacjach wójta, gdy okoliczności, stan stosunków i rozkład głosów w radzie gminy bezsprzecznie wskazują na osobisty interes wójta w wygaszeniu mandatu radnego pozostającego w opozycji do jego działalności, niedostatecznie wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, pominięcie wyjaśnień strony, całkowity brak odniesnienia do argumentacji i dowodów podania przyczyn, z powodu których argumentom radnego odmówiono wiarygodności, wybiórcza ocena zgromadzonego w sprawie materiału oraz błędne ustalenia faktyczne przyjęte za podstawę rozstrzygnięcia, dowolność w wydaniu zarządzenia zastępczego poprzez niedosteteczne i niepełne uzasadnienie decyzji oraz naruszenie prawa poprzez nierozpoznanie sprawy przez wojewodę w sposób wszechstronny i wyczerpujący, co powoduje utratę zaufania do organów państwa.

Wojewoda Paweł Hreniak złożył skargę kasacyjną od decyzji WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Ten jednak podtrzymał w mocy stanowisko niższej instancji i po rozpoznaniu sprawy na początku października oddalił wniosek wojewody, a dodatkowo zasądził od wojewody na rzecz radnego Szulina kwotę 400 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. Wyrok jest prawomocny.

Podczas dzisiejszej sesji (7 grudnia) rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim radny domagał się od wójta przeprosin za to, że bezpodstawnie wskazywał, iż Szulin wykorzystuje mienie gminne do prowadzenia działalności rolniczej.

- Czas szopek powinien się w tej radzie gminy już skończyć. Jeżeli pan próbuje odgrzebać coś, co doskonale pan wie, jakie miało podłoże w stanie faktycznym, to może pan to czynić kiedy ma pan na to ochotę. Jeżeli oczekuje pan przeprosin to prosze pytać o nie wojewodę, bo to wojewoda wygasił panu mandat i spór pomiędzy panem i wojewodą, a później sądem administracyjnym nie dotyczył ani wójta, ani gminy. Natomiast nie muszę chyba tego przypominać, ale skoro pan tego oczekuję to przypomnę - przecież za coś już pan raz mandat stracił. Jeżeli próbuje pan ten temat zasunąć zasłoną milczenia, a tutaj pokazywać siebie w tzw. roli ofiary to jest to nadużycie - mówił wójt.

Radny odpowiadał wójtowi, że ten chce się oczyścić, a całą winą obarczyć wojewodę. - Wojewoda wydająć zarządzenie nadzorcze w sprawie odwołania opierał sę na pańskich kłamstwach - odpowiadał Szulin. Wójt wypowiedź radnego skwitował słowami, od których zaczął, a mianowicie, że czas szopek w radzie gminy powinien się już skończyć.

Szulin funkcję radnego gminy pełni aktualnie piątą kadencję. W minionych wyborach samorządowych w okręgu nr 10 otrzymał poparcie 155 mieszkańców (56.36 proc.), startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Waszczuka.

ms. / em24.pl

60

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Dodawanie komentarzy zostało tymczasowo zablokowane

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szulin pozostaje radnym

  2018-12-07 19:51:35

  gość: ~JA

  Koniec tematu.Został radnym niech działa dla dobra mieszkańców.

 • 2018-12-09 14:42:25

  gość: ~autor

  @~JA
  TYLKO CZŁOWIEKA HONORU STAĆ NA PRZEPROSINY

 • 2018-12-11 20:48:43

  gość: ~Z Doboszowic

  @~JA
  Piąta kadencjia, a do tej pory nic dla naszej miejscowości nie zrobił i nie zdziałał. Podobnie dla OSP której jest fikcyjnym członkiem. W 2012 roku negował trwający wówczas remont remizy twierdząc mi. że ta straż jest niepotrzebna. Ten człowiek powinien zająć się tym co potrafi najlepiej, czyli rolnictwem!

 • 2018-12-07 19:55:36

  gość: ~Tamida

  Nasza władza powinna być świadom podejmowania decyzji to powinna być podjęta uchwała, że każdy radny i wójt przed sesją będzie obowiązkowo publicznie poddany badaniom na zawartość alkoholu i narkotyków lub innych środków odurzających.

  Obserwujemy na nagraniach, że niektórzy radni mają z tym wielki problem.

 • 2018-12-07 20:20:44

  gość: ~zet

  @~Tak wójcie Czerniec ,dla pana czas szopek i ałtwych sukcesow się skończył nastała twarda rzeczywistość , ktora zweryfikuje panską wartość jako włodarza gminy , teraz juz nie wystarczą gładkie słówka w nie może wierzyc taka osobistość jak sołtysina z Suszki , jej sprawa niech wierzy w gruszki na wierzbie.mieszkańcy już oczekują konkretów czas picu dobiegł końca. a fotka z dwoma byłymi Krekorą i Kleniukiem BAZCENNA .Przy okazji Kleniuk to tam był służbowo czy na urlopie ?

 • 2018-12-07 20:50:48

  gość: ~igrek

  @~zet Wójcie Czerniec , pan jakies wycieczki w przeszłośc radnego urządzasz a o tym,że radny z pana komitetu jezdził nachlany autem i trzy wyroki za to załapał to jakoś nie pamiętasz ? Aaaa kapuję , wprawdzie to pijak ale to nasz pijak

 • 2018-12-08 09:00:01

  gość: ~major

  szopki czerniec to ty zaczales bo przez cztery lata robiles wszystko zeby tylko odwolac ludzi ktorzy mieli troche oleju w glowie i nie machali rekami na sesji jak im zagrales . to ty robiles szopki z prawami miejskimi juz nie pamietasz ????

 • 2018-12-08 09:08:20

  gość: ~Mieszkaniec

  Panie radny teraz jako członek komisji rewizyjnej będzie miał Pan możliwość kontroli przekrętów wójta wierzę że spełni Pan swój obywatelski obowiązek bez próżnia się o wgląd do dokumentów

 • 2018-12-08 09:30:12

  gość: ~Edward Szulin

  @~Mieszkaniec
  W składzie Komisji Rewizyjnej jestem jako jedyny przedstawiciel opozycji.Jeden mój głos przeciwko trzem gosom naszego MNPanującego .

  Edward Szulin Doboszowice 06.12.2018 r.
  Doboszowice 143
  Radny Gminy Kamieniec Ząbk.

  Doktor nauk prawniczych Marcin Czerniec
  Prawnik i Administratywista
  Specjalista w Zakresie Prawa
  i Postępowania Administracyjnego
  oraz Administracji Publicznej
  WÓJT Gminy Kamieniec Ząbkowicki

  Za pośrednictwem Przewodniczącej Rady
  Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  Pani Bernadetty Chodasewicz

  INTERPELACJA

  Na podstawie art.24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, z dnia 8 marca 1990 r. ze zm. ( dz. U. z 2018 r. poz.130 ) składam niniejsza Interpelację: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Kłodzku w dniach 27.07 i 06.08. 2018 r. prowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbk. W czasie kontroli cytuję za Protokołem Kontroli Nr rej.160196-5310-K050-Pt/18 „ W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków i zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy: W wyniku ostatniej kontroli starszy inspektor Bartłomiej Mróz , skierował wystąpienie Nr rej.160167-53101-K073/17 z dnia 30.10.2017 r . zawierające 3 wnioski. Wniosek nr 2 o treści : Podjęcie skutecznych działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie udzielania w naturze zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki p. Marcinowi Czerniec – wójtowi gminy z roku 2015-26 dni , z roku 2016 – 26 dni –WNIOSEK NIE ZOSTAŁ WYKONANY . Wójt Marcin Czerniec ,w okresie czasu od ostatniej kontroli do dnia 27.07.2018 r. wykorzystał tylko 1(jeden) dzień zaległego urlopu wypoczynkowego za rok 2015 . W wyniku kontroli stwierdzono ,że na dzień 27.07.2018 r. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pan Marcin Czerniec posiada zaległy urlop wypoczynkowy; za rok 2015 w wymiarze 25 dni
  za rok 2016 w wymiarze 26 dni
  za rok 2017 w wymiarze 26 dni
  Łącznie na dzień 27.07.2017 r. Panu Marcinowi Czerniec pozostało do wykorzystania 77 dni urlopu wypoczynkowego za lata 2015-2017 . W roku bieżącym Pan Marcin Czerniec posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni .Do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy została wyznaczona Kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy i Spraw Obywatelskich . W dniu 18.06.2018 r. Kierownik referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz Sekretarz Gminy wystosowali do Pana Marcina Czerńiec pismo dotyczące zaległych urlopów wypoczynkowych. W powyższym piśmie w/w wystąpili do adresata o sporządzenie harmonogramu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Na powyższym piśmie została zamieszczona odręczna adnotacja Wójta , wg. której „wstępny plan „ wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego , ,przewidywał urlop w terminie 9 lipiec -20 październik. Pismo skierowane do wójta stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu kontroli . Koniec cyt.

  Dzisiaj już wiemy ,że Wójt Marcin Czerniec żadnego urlopu nie wykorzystał .
  W związku z powyższym oczekuję odpowiedzi od doktora nauk praw wszelakich Marcina Czerńca Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki ;

  1. Z jakich to ważnych powodów przez cały okres swojej kadencji jako wójta gminy zdołał wykorzystać do dnia kontroli raptem 1 słownie JEDEN dzień urlopu wypoczynkowego ?
  2. Czy osoba o takich kwalifikacjach, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego , lider Komitetu Wyborczego Wyborców PRAWORZĄDNI , nie widzi sprzeczności z przepisami Prawa pracy a własnym postępowaniem ? Czy godzi się osobie piastującej tak ważny urząd publiczny stawiać się ponad prawem ?
  3. W nawiązaniu do pytania Nr 1 proszę o wyjaśnienie podstawowej sprzeczności w Pańskich wypowiedziach z ubiegłej kadencji , w której także nie wykorzystał bodaj ani dnia urlopu wypoczynkowego , gdyż twierdził Pan ,że wobec niepełnej obsady personalnej kierownictwa Urzędu Pańska stała czteroletnia bez dnia urlopu obecność w gabinecie była NIEZEBĘDNA a przecież w tej kadencji 2014-2018 Urząd zatrudniał poza Wójtem , Wicewójta i Sekretarza ?
  4. Dlaczego świadomie z pełną premedytacją wprowadził Pan w błąd autorów pisma Kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy i Spraw Obywatelskich i Sekretarza Gminy deklarując wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie 9 lipiec -20 październik 2018 r. ?
  5. Czy biorąc pod uwagę Pańską postawę w kwestii korzystania z urlopu wypoczynkowego nie jest uzasadnioną obawa o Pańskie zdrowie tak fizyczne jak i psychiczne ? Medycyna zna przypadki całkowitego wyczerpania fizycznego i wypalenia psychicznego na skutek nadmiernego wysiłku , również intelektualnego . Jako jeden z wielu Pańskich pracodawców kierując się troską o kondycję włodarza gminy , proszę o jednoznaczną deklarację ,iż w tej obecnej kadencji będzie Pan w ustawowych terminach korzystał z przysługującego urlopu wypoczynkowego ?

  Odpowiedzi na niniejszą Interpelację oczekuję w ustawowym terminie ,z jej treścią Pani Bernadetta Chodasewicz Przewodnicząca Rady Gminy będzie łaskawa zapoznać Radę Gminy oraz spowoduje opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i Urzędu Gminy zgodnie
  z art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym .

 • 2018-12-08 11:21:22

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Edward Szulin
  Panie radny będąc w mniejszości nikt panu oczu nie zamyka więc prosz o więcej takich spraw wyciągać na światło dzienne niech społeczeństwo zobaczy jak funkcjonuje nasza gmina na czele z mości panującym

 • 2018-12-08 11:41:58

  gość: ~lpg

  @~Mieszkaniec
  Panie Czerniec jak czytam te panskie bonmoty o szopkach i tym podobne bzdety kierowane do osób , które pana nie wielbią (w przeciwienstwie do sołtysiny z Suszki) odnoszę wrażenie ,że pana usta i głowa służa wyłącznie do pochłaniania jedzenia

 • 2018-12-11 08:42:27

  gość: ~Edek z krainy kredek

  @~Edward Szulin
  Edek zmień dilera bo bierzesz za mocne narkotyki ale ty masz człowieku zryty mózg znaczy już mózgu nie masz wszyscy wiedzą że sam tego nie pisałeś bo się wyslowic sam dobrze nie potrafisz a co dopiero tak napisać pewnie ci to pisał twój mętor Waszczuk robisz wstyd jako radny donosy piszesz z dolowiczem i myślisz że nikt o tym nie wie

 • 2018-12-11 10:04:11

  gość: ~zorro

  @~Edek z krainy kredek
  twoim mentorem jest wojt po treści widac że kiepskim .juz raz liczyłeś łachudro na diete radnego po Szulinie, byka przepiłeś na to konto i co wyszło? Tobie zostało tylko beczki krecic beemką no i rezte pola pomały sprzedać.i nie kiwaj łbem bo za głosno ci woda tam chlupocze

 • 2018-12-08 18:29:17

  gość: ~mieszkaniec

  brawo Edziu b.szybko chłoniesz nauki prawnicze żebyś nie zapomniał jak się płg prowadzi

 • 2018-12-08 19:04:45

  gość: ~Mikołaj

  @~mieszkaniec
  Poświęciłem nieco wolnego czasu i z uwagą obejrzałem relacjĘ z obrad II sesji rady gminy. Wiało nudą ale końcówka była interesująca .Spór między radnym Szulinem a naszym Miłościwie Panującym .Przyznaję ,że jak na doktora prawa to wójcie Czerniec marnieś pan wypadł. Całe szczęście że po skończeniu prawa nie przyszła panu do cesarskiej głowy taka myśl, aby prawniczą karierę kontynuować może w charakterze adwokata . Bo to by była dla pańskich klientów prawdziwa życiowa a i finansowa katastrofa. Na przytoczone przez radnego Szulina argumenty miał pan jakąś głupią zupełnie tak od czapy odzywkę o końcu szopek .To już na nic mądrzejszego pana nie stać ? Oczywiście z odsieczą przybył niezawodny jak zawsze na szczęście były już radny dzwonnik Krekora żądając aby to radny Szulin przeprosił Jego Cesarską Mość co się spotkało z owacją na stojąco w wykonaniu sołtysiny z Suszki .Wójcie Czerniec jak jużeś tak pan o tych szopkach wspomniał, że niby czas je zakończyć to ja mam przeciwną propozycje : otóż w ramach promocji naszej metropolii aspirującej do praw miejskich proponuję w tym roku z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zainstalować na placyku przed pana rezydencją właśnie SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ , oczywiście w ewangeliczne postacie powinni wcielić się prominentni przedstawiciele PRAWORZADNYCH .Panu pozostawiam do osobistego wyboru w kogo się pan wcieli czy to w Św. Józefa , jednego z Trzech Króli , pastuszka a może osła lub wołu podobno w tym czasie te zwierzęta ludzkim głosem przemawiają , w każdym razie ma pan wybór przeogromny . O siano niech się pan nie martwi podobno kucyk radnego Szulina gotów jest jedną wiązkę panu odstąpić .

 • 2018-12-08 22:56:44

  gość: ~TO MI

  @~Mikołaj
  Krekora nie moze sobie darowac kanapek ... przyszedl na sesje obronic dr prawa; a fe...

 • 2018-12-08 20:40:43

  gość: ~VIP

  Można powiedzieć, że mieszkańcy gminy Kamieniec sami sobie fundują takie perypetie.
  Mieliśmy rozsądnego i poważnego kandydata w osobie Pana Marka Waszczuka, jednak wielu ma dalej klapki na oczach, co pokazały październikowe wybory.
  Co musi się stać żeby ci ludzie zmądrzeli?
  Dla mnie Pan Edward Szulin jest przykładem człowieka odważnego, który nazywa rzeczy po imieniu nie bacząc na kłody jakie wójt rzuca mu pod nogi. Postawę wójta można odbierać jako strach przed słowami prawdy jakie w jego stronę kieruje Pan Szulin.
  Panie Edwardzie. Niech się Pan nie daje :)

 • 2018-12-08 22:24:51

  gość: ~realista

  działa już którąś kadencję a działań jakoś nie widać

 • 2018-12-08 22:43:33

  gość: ~VIP

  @~realista
  Sam jeden świata nie naprawi.
  Po drugie przy tym wójcie nie ma co liczyć, by jego przeciwnicy mogli przeforsować jakiekolwiek własne pomysły. Oni będą tłumieni z urzędu. Gdyby było więcej takich osób, jak Pan Edward można by poprowadzić gminę w lepszym kierunku, jednocześnie kładąc kres samowoli wójta.

 • 2018-12-11 21:02:05

  gość: ~Z Doboszowic

  @~VIP
  Radnym Szulin był jeszcze podczas urzedowania na stanowisku wójta Pana Fleszara! Wówczas też nic nie zrobił dla dobra naszej miejscowości! Pajac i tyle!

 • 2018-12-08 23:45:31

  gość: ~Karju

  Zastanawiam się czy wójt dotrwa do końca kadencji nawarzył sobie piwa to teraz będzie musiał go wypić bo sytuacja ekonomiczna Gminy jest beznadziejna a apetyt elektoratu jest wielki nie po to oni głosowali żeby z tego korzyści nie mieli a kasa Gminna jest pusta i zdolności kredytowe na wyczerpaniu .

  Wcale bym się nie zdziwił jakby przed upływem kadencji wójt poczuł się urażony na Radę Gminy i mieszkańców Gminy i złożył rezygnacje- dymisję z piastowanego stanowiska wójta i wyprowadził się do swojej willi pod Wrocławiem a wy sobie róbcie co chcecie .

  Jest milionerem ustawił się do końca życia a za zaistniałą sytuację ekonomiczną długi i brak rozwoju gospodarczego Gminy odpowiada Rada Gminy Kamieniec Ząb.
  Udzielali absolutorium wójtowi .
  Tak to teraz ponoszą odpowiedzialność a nieznajomość prawa nie zwalnia ich od odpowiedzialności karnej. Art. 231 kk.

 • 2018-12-09 09:50:41

  gość: ~Mikołaj

  @~Karju
  Proszę o propozycje obsady figur w szopce Bożego Narodzenia . Świetą Rodzinę właściwie mamy obsadzoną , wiadomo przez kogo.Ale trzeba zaproponować kto do pokłonu , z darami czyli Trzech Króli , krolowie nie muszą akurat nieść złota i mirry , kadzidła mają panie i panowie radni no kto osłem a kto wołem oraz pastuszkowie

 • 2018-12-09 10:59:51

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Mikołaj
  Ja mam propozycję żeby pastuszków obsadzić radnymi co mają do czynienia z rolnictwem bo to pokrewne tematy radny że starczowa sosnowej i gargamel z byczenia idealni kandydaci resztę według woli wyborców

 • 2018-12-09 17:49:04

  gość: ~Mikołaj

  @~Mieszkaniec
  Jak rozumiem moja propozycja co do obsady Świętej Rodziny została zaakceptowana , nie może być inaczej , wiadomo kto jest w naszej gminie bardziej godny tym bardziej że i Dzieciątko się akurat narodziło. Czyli to mamy z głowy. Pastuszkowie , tu zgoda z jednym wyjątkiem , proponuję radnego Cenarskiego wystawić do roli jednego z Trzech Króli ,imię do wyboru Kacper , Melchior albo Baltazar i tu jako pozostali dwaj królowie proponuję panie Chodasewicz i Demidowicz , jak się je wystroi i odpowiednio ucharakteryzuje , króle jak malowane tym bardziej że nikt tak kadzić i bić pokłonów Majestatowi lepiej nie potrafi , oczywiście poza radnym Cenarskim ten ma chyba najdłuższy staż .Teraz przejdźmy do zwierząt, baranów i owiec ci u nas dostatek z tym żaden problem , już tam Pastuszkowie całe stadko spędza , w końcu każdy ma rodzinę . Jednakże jak myślicie kogo tu obsadzić w roli osła i wołu ? Czekam na propozycje .
  A gdzie Waszym zdaniem najlepsze miejsce na instalacje Szopki ?

 • 2018-12-09 17:06:31

  gość: ~VIP

  @~Karju
  Mleko się rozlało, wybory wypadły tak, że nawet nie ma co komentować. Zarówno wójt jak i pewna część rady nadaje się do wyrzucenia. Ci ludzie działają wyłącznie w swoim interesie, nie społeczeństwa. Niestety robią to za pieniądze podatników, a większość mieszkańców gminy dała na to przyzwolenie popierając te osoby na wyborach.
  Jedynym rozsądnym wyjściem jest doprowadzenie do PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW.

 • 2018-12-09 18:27:25

  gość: ~Czytelnik

  @~VIP
  Do Przewodniczącej Rady Gminy Bernadetty Chodasewicz . Fajna sprawa z transmisją obrad Rady , można sobie w każdej chwili obejrzeć i powtórzyć. No to skorzystałem z tej możliwości , prawdę powiedziawszy to po wcześniejszych lekturach protokołów z obrad tej Rady , w czasie kiedy przewodniczył Pan Ciapka to co do Przewodniczącej jakichś większych złudzeń i oczekiwań nie miałem, ale łudziłem się że jak to powiadają szlachectwo zobowiązuje, czyli tłumacząc Przewodniczącej prostym językiem – stanowisko, funkcja nie tylko nobilituje ale też zobowiązuje do odpowiedniego zachowania . To się nazywa KINDERSZTUBA , Wg. Słownika Wyrazów Obcych PWN -umiejętność zachowania się , sposób bycia , ogłada towarzyska , wyniesione z domu wychowanie domowe . Jak więc ma się to do zachowania Przewodniczącej wobec radnego Szulina. Prosty ten człowiek poprosił Przewodniczącą o odczytanie OŚWIADCZENIA , poprosił grzecznie .Nie każdy z radnych ma taki dar oratorski jak wójt Czerniec , który jak się dorwie do mikrofonu to ględzić potrafi całymi godzinami. Czytanie jego wystąpień zamieszczonych w protokółach z obrad sesji to naprawdę duże wyzwanie , no na trzeźwo się nie da , chyba że ktoś jest masochista i chce się katować. Ten człowiek mówi, mówi, mówi tylko nie mówi o czym mówi , piszę o tym tak na marginesie bez nadziei ,że Przewodnicząca to pojmie. Wracając do prośby radnego Szulina , oczywiście obowiązku odczytania Przewodnicząca nie miała ale już sposób w jaki odmówiła odczytania , pokazał całą jej butę , arogancję i zwykłe chamstwo . Bo jak nazwać taką „odzywkę” „Jak Pan potrafił napisać oświadczenie to potrafi i przeczytać „. Przewodnicząca jest zatrudniona jako pielęgniarka w szpitalu ,czy tam do pacjenta też zwraca się w podobny sposób „ Jak Pan potrafił dotrzeć do szpitala to i zastrzyk może sobie sam zrobić „ czy tak ? . Paradowanie w łańcuchu , owszem symbolizuje władzę ale nie czyni nosiciela mądrzejszym , łaska wyborców na pstrym koniu jeżdzi o czym przekonał się totumfacki naszej władzy , któremu mimo ,że kolejarz wyborcy przestawili zwrotnicę i wylądował w przysłowiowych krzakach. Teraz jedno co może , jak mu pozwolą maszyniści to gwizdek w parowozie uruchomić , czyli pogwizdać sobie może. Ten przypadek poddaję pod rozwagę Przewodniczącej.

 • 2018-12-10 07:56:33

  gość: ~Syn

  @~Czytelnik
  A mama zawsze powtarzała ,synu jak będziesz trochę wyżej ,to zawsze bądź pokorny i niech ci woda sodowa do głowy nie uderzy, bo inaczej to po czynach cie poznają .

 • 2018-12-09 14:55:27

  gość: ~Pracownik

  Zwracam się do radnych o sprawdzenie czy Kleniuk przebywajac na sesji, akurat w tym czasie nie powinien świadczyć pracy , a leżeli tak to czy za ten czas pobrał wynagrodzenie

 • 2018-12-09 20:31:20

  gość: ~Karju

  -wójt powinien przeprosić radnego Edwarda Szulima publicznie na Sesji Rady Gminy

  -jak się zachowa wójt ?


  PODSTAWA PRAWNA

  ·        Art. 23 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591)
  ·        Art. 331, art. 860 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr  16, poz. 93)
  ·        Art. 212, art. 213 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88, poz. 553)

 • 2018-12-09 21:24:04

  gość: ~VIP

  @~Karju
  Nie sądzę żeby wójt miał na tyle odwagi, by przeprosić Pana Szulina. Z pewnością znów zachowa się jak tchórz i zacznie odwracać kota ogonem. Pan Szulin mógłby za te wszystkie szkany podać wójta do sądu i miałby wielkie szanse na jej wygranie, a także uzyskanie odszkodowania.
  Byłaby to wielka rysa na nieskazitelnym życiorysie Marcinka :)

 • 2018-12-09 21:48:51

  gość: ~TO MI

  @~VIP
  Racja, niech tylko poszuka dobrego mecenasa. Polowe odszkodowania jakie wywalczy otrzyma dobry adwokat, a druga czesc przekaze np. dla biednych radnych po uprzedniej osobistej akceptacji ich prosb.

 • 2018-12-09 22:01:47

  gość: ~VIP

  @~TO MI
  Tu już nawet nie chodzi o samo odszkodowanie, ale o naprawę błędu,jaki ludzie popełnili na wyborach. Kilka takich procesów poprowadzonych przez dobrych adwokatów, mogłyby udowodnić szkodliwe działanie wójta i części rady. Takich niewygodnych spraw mogących ukazać prawdziwe oblicze tych osób trochę by się znalazło. Pan Szulin, to chyba nie jedyny wróg naszego Księcia Małżonka. :)

 • 2018-12-10 09:16:56

  gość: ~TO MI

  @~VIP
  Ja, jak wielu byc moze, nie jestem wrogiem Pana Wojta, ale jego arogancja i wywyzszanie sie ,,co to nie ja,, zasluguje na nagane.A co do Pana Radnego mysle, ze jest na tyle dobrze sytuowany /przeciez ma kucyka/ obejdzie sie bez tej kasy, ale satyfakcja -tej mu nikt nie zabierze nawet soltys z Byczenia...

 • 2018-12-09 22:16:32

  gość: ~Adwokat KUCYKA

  @~TO MI

  Kucyk też powinien dostać odszkodowanie –zadośćuczynienie za wyrządzone straty a adwokatów powinien dostać z urzędu.
  Adwokaci powinni domagać się, że przegrany będzie świadczył prac na rzecz kucyka(szczotkowanie wyrzucanie obornika itp. ) przez 6 miesięcy po 4 godziny dziennie oraz deputat siana i owsa na 6 zim.

 • 2018-12-10 09:24:33

  gość: ~TO MI

  @~Adwokat KUCYKA
  Racja, kucykowi tez sie obrywalo, doswiadczal stresu widujac zachowania kacykow-urzedasow,ale mysle ze radni odstapia mu troche siana i jakiegos obroku ze swego koryta

 • 2018-12-09 21:52:55

  gość: ~Karju

  @~VIP

  Niedawno wójt uroczyście ślubował na sztandar i Godło Polski a nie dotrzymuje ślubowania .

  Gdzie jego honor- godność- uczciwość -przestrzeganie prawa - konstytucja Polski ?


  Art. 29a. ślubowanie wójta

  Dz.U.2018.0.994 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  "Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy .

  "Tak mi dopomóż Bóg."

 • 2018-12-09 22:12:31

  gość: ~VIP

  @~Karju
  On nie posiada żadnej z tych cech, o których piszesz.
  Dla niego to pojęcia obce.
  Mam nadzieję, że wśród osób czytających moje wpisy znajdzie się ktoś, kto odpowiednio je zinterpretuje i dzięki moim wskazówkom będzie umiał pewne sprawy odpowiednio wcielić w życie. Oczywiście mając na uwadze dobro gminy i społeczeństwa.

 • 2018-12-11 16:06:50

  gość: ~nn

  @~Karju

  jemu to już nawet Bóg nie pomoże i lekarz w jednej osobie

 • 2018-12-10 10:00:16

  gość: ~hahaha

  jaja jak berety prawnik przegral w sadzie z rolnikiem

 • 2018-12-10 10:04:10

  gość: ~dokładnie

  @~hahaha

  Takie informacje o sobie zamieszczał na ulotce przed wyborami w pierwszej kadencji
  Doktor nauk prawniczych Marcin Czerniec
  Prawnik i Administratywista
  Specjalista w Zakresie Prawa
  i Postępowania Administracyjnego
  oraz Administracji Publicznej
  WÓJT Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 • 2018-12-10 12:02:29

  gość: ~Karju

  @~dokładnie

  Poparcie głosy żuli można sobie kupić udzielając im darmowej pomocy społecznej umarzając podatki, darmowe wycieczki poprzebierać w mundury strażackie itp.

  Ale: na szacunek - uznanie -autorytet społeczeństwa trzeba sobie zasłużyć.

  Człowiek wykształcony inteligentny nie będzie się wywyższał będzie umiał porozmawiać z każdym człowiekiem.

  „wykształcenie wspiera inteligencje, ale jej nie zastępuje „

 • 2018-12-10 11:43:43

  gość: ~Gieniu

  A jak tam opinia RIO dla gminy ????

 • 2018-12-10 13:00:32

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Gieniu
  Cisza czeski film pewnie sukcesu mości panującemu nie przyniesie zamiotą pod dywan i może się uda kolejne bańki pożyczyć

 • 2018-12-11 08:03:28

  gość: ~Tamida

  Na jednej z sesji radny Cynarski powiedział ,że nowo wybrani radni powinni przejść szkolenie u radnych starszym stażem co radny Cynarski miał na myśli przecież nie jest prawnikiem ani przedsiębiorcą w swej karierze radnego nie zabłyszczał jako człowiek światły wykształcony inteligentny działający dla dobra mieszkańców Gminy .

  Czy radny Cynarski miał na myśli tajne sesje Rady Gminy które są nie nagrywane nie zgodne z prawem gdzie się zawiera układy dzieli się kanapkami -płatną protekcją ?
  Czy radni reprezentują twoje moje nasze interesy działają dla dobra mieszkańców organizują spotkania z wyborcami czy mają dyżury aby załatwiać sprawy mieszkańców .

  Niech każdy sam sobie odpowie na to pytanie .


  -Korupcja – choroba wywołana wirusem brudnych rąk.
  -Sztuka rządzenia ludźmi jest umiejętnością mówienia kłamstw przy pomocy prawdy.
  -Ludzie winią za wszystko okoliczności. Ci, którym na tym świecie się powodzi, wstają rano i szukają takich okoliczności, jakie są im na rękę. Jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
  -Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego.
  -W demokracji wolno głupcom głosować, w dyktaturze wolno głupcom rządzić.
  -Polityka to sztuka posługiwania się ludźmi, wmawiając im zarazem, że się im służy.
  -Polityka to wielka sztuka. Trzeba ludzi przekonać, że muszą płacić za to, że się ich okrada.
  -Daj człowiekowi koryto, a momentalnie zamieni się w świnię
  -Wszystko należy poświęcić człowiekowi. Tylko nie innych ludzi.
  -Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.

 • 2018-12-11 18:03:58

  gość: ~Lutek

  @~Tamida
  Poważnie ? tak mowił ? No nie we wszystko bym uwierzył , nawet w to że w wigilie zwierzęta ludzkim głosem przemawiają ale w to ze Cenarski może kogoś czegoś pożytecznego nauczyć, nie w to nie uwierzę

 • 2018-12-11 20:43:57

  gość: ~xm

  @~Lutek
  chłopie lecisz po nazwisku a wiesz co to RODO radze tobie poczytaj sobie jak niechcesz troche grosza stracic

 • 2018-12-11 21:14:11

  gość: ~Lutek

  @~xm
  Radny Cenarski jest osobą publiczną jak chciał aby objeło go RODO mógł siedzieć w chałupie. zanim cos głupiego napiszesz doucz sie wpierw

 • 2018-12-12 10:34:01

  gość: ~Eter

  @~xm
  Napewno prawnik ciebie uświadamiał.

 • 2018-12-12 10:25:57

  gość: ~Mila

  @~Temida
  Czy kiedykolwiek ten człowiek coś sensownego powiedział?

 • 2018-12-11 20:57:11

  gość: ~xm

  tak czytając wszystkie kom. to mam wrazenie ze wiekszosc kometarzy to jedna osoba pisze w tych kom. pokazujesz lub pokazujecie swój tok myslenia ijak tam jeden napisal chyba wam tak naprawde chlupie w glowach woda dobrze że w Gminie jest wiecej ludzi madrych niz głupich wstyt mi zawas co wy soba reprezentujecie ............

 • 2018-12-11 21:03:17

  gość: ~doboszowice

  5 kadecja pochwal się co zrobiłeś dla wioski chyba niema czym się chwalic proszę napisz publicznie swoje zasługi dla wioski i co zostało sprzedane zlikwidowane .....za kadecji

 • 2018-12-12 10:23:23

  gość: ~autor

  @~doboszowice
  A może zapytasz co zrobił wójt z swoją większością, mając o wiele większe możliwości decyzyjne dla twojej wioski

 • 2018-12-12 20:36:26

  gość: ~doboszowice

  @~autor
  ta spiewka jest od 4 kadecji teraz 5 ale niech sie pochwali co zrobił dla dobra wioski jeszcze przed terazniejszym wójtem mało wiesz chyba lub udajesz ze niewiesz .....

 • 2018-12-13 09:13:06

  gość: ~hh

  @~doboszowice
  oj ty NICtuPOmNieU!

 • 2018-12-13 21:06:19

  gość: ~ Z Ożar

  @~hh
  Wyobrazcie sobie taki obrazek : na tarasie Pałacu Marianny Orańskiej na tle wspaniałego krajobrazu w czułej pozie przytulona para małżonków Marcin i Karolinka.Ona mówi patrząc Księciu Małżonkowi w oczy -Mój Kochany patrz ,dopiero 12 lat jesteś Wójtem a w Ożarach juŻ mają wodociąg, to co będzie po następnych pięciu latach ?To będzie PEWEX , Kalifornia !Czy Ty wiesz Mój Mężu,że w ościennych gminach gryzą palce z zawiści a ich wójtowie i burmistrzowie oglądają się za sznurem bo nic tylko z rozpaczy i zgryzoty obwiesić się im wypada

 • 2018-12-12 01:25:18

  gość: ~Karju

  OBYWATELSKĄ INICJATYWĘ UCHWAŁODAWCZĄ?

  1. Napisz wniosek do rady gminy o ustanowienie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Musi go podpisać co najmniej jedna osoba. Wyślij wniosek do rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa.

  2.Przekonuj do swojego pomysłu jak najwięcej osób: mieszkańców, aktywistów, organizacje pozarządowe, dziennikarzy, prezydenta/burmistrza/wójta, radnych – niech podpiszą się pod wnioskiem razem z Tobą! Przekonaj radnych do wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Pokaż radnym przykłady gmin, w których mieszkańcy korzystają z tego prawa i korzyści jakie, czerpią z niego samorządy.

  3.Do wniosku możesz dołączyć projekt uchwały, w którym zaproponujesz regulamin inicjatywy uchwałodawczej. Poczekaj. W ciągu miesiąca otrzymasz odpowiedź na swój wniosek – dowiesz się czy radni będą rozpatrywać projekt wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  4.Wyślij wniosek do rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa.
  5.Przekonaj radnych do wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Pokaż radnym przykłady gmin, w których mieszkańcy korzystają z tego prawa i korzyści jakie, czerpią z niego samorządy.
  6.Poczekaj. W ciągu miesiąca otrzymasz odpowiedź na swój wniosek – dowiesz się czy radni będą rozpatrywać projekt wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  Aby wprowadzić obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, rada gminy musi zmienić statut i określić zasady składania i rozpatrywania obywatelskich projektów. Radni mogą przyjąć odrębną uchwałę z regulaminem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej lub określić jej zasady bezpośrednio w statucie. Częściej stosuje się to pierwsze rozwiązanie.

  https://mamprawowiedziec.pl/file/17536

  PROJEKT UCHWAŁY OBYWATELSKIEJ

  Nasza władza powinna być świadom podejmowania decyzji to powinna być podjęta uchwała, że każdy radny i wójt przed sesją będzie obowiązkowo publicznie poddany badaniom na zawartość alkoholu i narkotyków lub innych środków odurzających.

  Obserwujemy na nagraniach, że niektórzy radni mają z tym wielki problem.

  Zbieramy podpisy tym projektem ?

 • 2018-12-14 08:44:08

  gość: ~Tamida

  Ta uchwała mobilizowała by nasze władze do zachowania trzeźwości i nie brania narkotyków oni powinni świecić przykładnym moralnym duchowym i ekonomicznym prowadzeniem się .
  Być wzorem dla mieszkańców -młodzieży bo są przedstawicielami naszej społeczności i reprezentują nas .
  Na nagraniach słyszymy widzimy ,że odpowiadający na pytanie mówił nie na temat tak było na ostatniej sesji prawdopodobnie był nieprzygotowany niedysponowany naćpany .

  Ta uchwała nie ma żadnych szans aby weszła w życie bo jest bardzo dobra wyobrażacie sobie kompromitacje naszej władzy jak Policja po badaniach wyprowadza połowę uczestników sesji w kajdankach za stan nietrzeźwości i wskazujący na spożycie substancji odurzających itp.

  Sesja odwołana brak forum , prawdą jest ,że nasza władza dysponuje niewielką wiedzą i inteligencją z stąd się biorą długi i wielkie bezrobocie w naszej kochanej Gminie .

  Smutne ale prawdziwe .

 • 2018-12-17 15:03:49

  gość: ~fan marcinka

  @~Tamida

  Ranking zadłużenia dolnośląskich samorządów
  Andrzej Lampart 2018-12-16
  UDOSTĘPNIJ:
  Kamieniec Ząbkowicki to wicelider wśród gmin wiejskich, które zadłużały się najszybciej (fot. TVP3 Wrocław)
  Kamieniec Ząbkowicki to wicelider wśród gmin wiejskich, które zadłużały się najszybciej (fot. TVP3 Wrocław)
  Jedne inwestują na kredyt, bo mogą, inne zaciskają pasa, bo muszą. Dolnośląskie samorządy znalazły się w czołówkach rankingów najszybciej zadłużających i oddłużających się miast i gmin. Zestawienie przygotowało pismo Wspólnota Samorządowa.

  Kamieniec Ząbkowicki to wicelider wśród gmin wiejskich, które w latach 2014 – 2017 zadłużały się najszybciej. Wskaźnik wzrósł o niecałe 38%. Ale powodów do niepokoju nie ma – gmina 4 lata temu nie miała zadłużenia w ogóle. Dlatego wójt mógł sobie pozwolić na inwestycje na kredyt. – To wszystko, co zostało zrobione, będzie służyć mieszkańcom na długie dziesięciolecia, jesteśmy gminą o bardzo stabilnej sytuacji finansowej, dlatego w mojej ocenie ranking jest oderwany od rzeczywistości – komentuje wójt gminy Marcin Czerniec i wymienia zrealizowane inwestycje: kanalizacja, wodociągi, rewitalizacja przestrzeni publicznej. – Dzieje się dużo. Gmina zarządzana jest dobrze, mamy młodego operatywnego wójta, bardzo się stara, to widać wszędzie – potwierdzają mieszkańcy.

 • 2018-12-17 15:50:00

  gość: ~obserwator

  @~fan marcinka
  HMMM, a co plótł Książe Małżonek w kampanii,po ktorej wysiudał Fleszara ano tak : Szanowni Wyborcy .W chwili obecnej Gmina Kamieniec Zabkowicki stoi na granicy zapaści ekonomicznej spowodowanej ponad czteromilionowym zadłużeniem i brakiem programu naprawczego ze strony obecnej władzy.Błędna polityka gospodarowania majątkiem, publicznym doprowadziła do stanu , w którym zyski z naszego największego bogactwa naturalnego jakim są żródła wody przynoszą korzyści innym gminom bez naszego należnego udziału.Prowadzona przez szereg lat polityka podatkowa nastawiona na uchwalanie najwyższych możliwych stawek podatków lokalnych spowodowała ,że w chwili obecnej podmioty tworzace nowe miejsca pracy nie sa zainteresowane inwestowaniem na tym terenie a istniejace zamykaja swoje działalności.Następuje proces załamania gospodarczego.Jednocześnie nioe zrobiono nic aby zmienić ten stan poprzez wykorzystania funduszy unijnych .Gmina Kamieniec jest niewydolna finansowo aby to zmienić niezbedne jest wprowadzenie planu reform , które zaowocuje jej rozwojem i poprawą jakości życia mieszkańców.Obecny stan nie musi trwać tak dłużej razem mozemy go zmieńic.Recepta jest wybór Nowegoi wójta , Nowej Rady Gminy i Nowej rady Powiatu , gdyz tylko nowi ludzie beda chcieli wprowadzić konieczne zmiany.

 • 2018-12-17 17:44:14

  gość: ~Xxx

  ostatnio dodany post

  Dzięki takiej polityce gmina Kamieniec Ząbkowicki jest wiceliderem zadłużenia. Gratulacje panie wójcie.

REKLAMA