Express-Miejski.pl

O strefie ekonomicznej, basenie, problemach gminy i oświacie. Wywiad z Marcinem Orzeszkiem

Marcin Orzeszek funkcję burmistrza Ząbkowic Śląskich pełni od 2010 roku fot.: mat. prywatne

Dobiega końca druga kadencja Marcina Orzeszka na stanowisku burmistrza Ząbkowic Śląskich. Przyszedł czas na pierwsze podsumowania.

Z szefem ząbkowickiego magistratu rozmawiamy na tematy, które nurtują Czytelników i mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie. Poruszamy zarówno kwestie związane z nadchodzącymi wyborami samorządowymi, tematy inwestycji, problemy z jakimi borykają się mieszkańcy oraz szeroko omawiamy temat oświaty w gminie.

Express-Miejski.pl: Panie burmistrzu, ostatnio sporo mówi się o strefie ekonomicznej w Ząbkowicach Śląskich i jej lokalizacji. Dariusz Jagieła, który zapowiedział start w wyborach samorządowych uważa, że Pana niegospodarność spowodowała, że strefa ekonomiczna nie znajduje się dziś przy krajowej ósemce.

Marcin Orzeszek: Rozpoczęcie prac dotyczących utworzenia strefy ekonomicznej zlokalizowanej przy ul. Kamienieckiej, gdzie obecnie swój zakład produkcyjny buduje firma Baud Polska oraz działalność rozpoczął nowy inwestor firma Biomasa Partner Group, miało miejsce za kadencji burmistrza Józefa Marcinkowa. Jeśli chodzi o dodatkowe grunty, które miały być objęte ząbkowicką podstrefą ekonomiczną to niestety zarówno za kadencji burmistrza Krzysztofa Kotowicza oraz mojej Ministerstwo Rolnictwa odmawiało Gminie Ząbkowice Śląskie odrolnienia gruntów przy drodze krajowej nr 8.

Express-Miejski.pl: Nie da się chyba zaprzeczyć, że korzystniejszą siedzibą dla potencjalnych inwestorów byłaby lokalizacja strefy w pobliżu drogi międzynarodowej. Czy gmina lobbuje za tym, aby ewentualny przebieg nowej drogi był usytuowany właśnie przy strefie, aby uatrakcyjnić ten teren? Jest w ogóle taka szansa?

Marcin Orzeszek: Aktualne tereny strefy ekonomicznej mieszczą się poza obrębem krajowej ósemki. Jeżeli jednak byłaby możliwość poprowadzenia korytarzy nowej drogi w sposób bezpośrednio sąsiadujący ze strefą, to na pewno byłoby to rozwiązanie korzystne dla firm.

Trzeba jednak pamiętać, że w tym roku diametralnie zmieniły się przepisy w zakresie włączania gruntów do stref ekonomicznych. Nowe zasady wprowadzone na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji umożliwiają udzielanie zwolnień podatkowych firmom w każdym miejscu w Polsce, a tym samym na terenie całej gminy Ząbkowice Śląskie. Można więc zatem jednoznacznie określić, że nie istnieje już pojęcie odrębnej strefy ekonomicznej.

Express-Miejski.pl: Jak wygląda sytuacja na rynku socjalnym? Ile osób w gminie czeka w kolejce na przydział mieszkań, a ile jest dostępnych lokali?

Marcin Orzeszek: Problem deficytu mieszkań socjalnych dotyczy nie tylko naszej gminy. Spowodowane jest to głównie faktem, że nie ma korzystnych programów rządowych, które umożliwiałyby i pomagały gminom budować takie mieszkania. Na przydział lokalu komunalnego lub socjalnego oczekuje obecnie kilkadziesiąt podań, lista często się zmienia. Natomiast dostępnych lokali jest 15.

Express-Miejski.pl: Skoro zatem liczba osób oczekujących jest co najmniej kilka razy większa od dostępności to jakie są przewidywane działania w celu znalezienia tym rodzinom mieszkań?

Marcin Orzeszek: W ubiegłym roku TBS złożył wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego, jednak nie otrzymał dofinansowania. Utworzenie takiego obiektu poniekąd pozwoliłoby, choć częściowo, rozwiązać ten problem.

Ponadto trzeba również zauważyć, że jednym z warunków otrzymania lokalu socjalnego, czy komunalnego jest niski dochód, a na liście oczekujących na mieszkanie są osoby, których dochód jest wyższy i nie mogą otrzymać lokalu.

Express-Miejski.pl: A jak wygląda sprawa z programem Mieszkanie+ w Ząbkowicach Śląskich. Ten temat jest jeszcze aktualny?

Marcin Orzeszek: Gmina złożyła do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o przystąpienie do programu Mieszkanie+ i wskazała dwie działki położone obok budynków TBS oraz Osiedla Owocowego. Prowadzimy negocjacje w sprawie programu Mieszkanie+, a zaproponowane warunki są przez nas negocjowane tak, aby były korzystne dla gminy i dla mieszkańców. W sierpniu spotkałem się w tej sprawie z dyrektorem inwestycyjnym Banku Gospodarstwa Krajowego i aktualnie czekamy na odpowiedź z BGK.

Express-Miejski.pl: Ile działek zostało do sprzedaży w obrębie osiedla przy ul. Ziębickiej i do kiedy zostaną ogłoszone przetargi?

Marcin Orzeszek: Bardzo się cieszę, że budowa Osiedla Owocowego ruszyła, bo jest to związanie wielu rodzin na wiele lat z Ząbkowicami Śląskimi. Pokazuje, że wbrew tzw. czarnej propagandzie ludzie chcą tutaj mieszkać, żyć, zakładać rodziny. Dlatego tak zależało mi na tym, aby uruchomić sprzedaż tych działek, co pozwoliło aby powstało nowe osiedle. Do sprzedaży pozostało jeszcze 49 działek. Planowane ogłoszenie przetargów przypada na przełom września i października 2018 roku.

Express-Miejski.pl: A w innych miejscach na terenie Ząbkowic Śląskich? Ile jeszcze działek jest w dyspozycji gminy?

Marcin Orzeszek: Na chwile obecną w dyspozycji gminy do sprzedaży przewidzianych jest kilkanaście działek przy ul. Polnej, Młynarskiej oraz kilka na terenach wiejskich.

Express-Miejski.pl: Przy ul. Kusocińskiego trwa budowa krytego basenu - największej inwestycji na terenie gminy w ostatnich latach. Znane są już terminy zakończenia prac? Wszystko idzie zgodnie z planem?

Marcin Orzeszek: Prace budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem i na chwilę obecną nie istnieje zagrożenie, że budowa obiektu przesunie się w czasie. Chciałbym zaznaczyć, że budujemy ten basen dla dzieci, seniorów i rodzin. Chcę, aby mogła z niego korzystać jak największa grupa ząbkowiczan. To m.in. z tego powodu nie zdecydowaliśmy się na budowę typowego basenu „Delfinek”, ponieważ on bardzo zawężałby grono osób z niego korzystających.

Express-Miejski.pl: Kiedy zatem basen zostanie otwarty?

Marcin Orzeszek: Zakończenie budowy krytej pływalni zgodnie z podpisanym kontraktem planowane jest w październiku 2019 roku. Mamy jednak nadzieję, że inwestycję uda się skończyć jeszcze szybciej.

Express-Miejski.pl: Jaka jest łączna kwota dotacji pozyskana do tej pory na to zadanie?

Marcin Orzeszek: Do tej pory środki zewnętrzne pozyskane na budowę krytego basenu to: 4.55 mln zł, z czego 3.3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 1.25 mln zł z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Express-Miejski.pl: Porozmawiajmy nieco o nieruchomościach. Jaki gmina ma plan względem budynku po gimnazjum nr 2 i kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek działań w tym zakresie?

Marcin Orzeszek: Na chwilę obecną w budynku przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje Publiczne Gimnazjum nr 2. Będzie ono działać ostatni rok szkolny. W późniejszym czasie ze względu na dogodne położenie (budynek znajduje się w centrum miasta, z tyłu obiektu jest parking, w pobliżu zlokalizowane instytucje kultury, a w samym budynku jest dużo pomieszczeń, jak i salka gimnastyczna, aula, czy kuchnia), uważam że najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie tego budynku dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i fundacji mających siedzibę na terenie gminy Ząbkowice Śląskie. Miałyby one swoje miejsce do prowadzenia działalności statutowych jak i wszelkich innych. Będzie to także miejsce na biura dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją pierwszą działalność gospodarczą. Bardzo często zdarza się, że młodzi ludzie mający pomysł na biznes, mają problem z lokalizacją siedziby. Mam nadzieję, że dzięki temu zabiegowi ulegnie to zmianie.

Express-Miejski.pl: Czy w zasobach gminy są jeszcze inne wolnostojące budynki? Gdzie i jaki jest na nie pomysł?

Marcin Orzeszek: W zasobach gminy znajdują się jeszcze budynki m.in. po byłych Księgach Wieczystych na ul. Krzywej, budynek dawnego młyna przy ul. Partyzantów, teren zabudowany budynkiem usługowym przy ul. Bolesława Prusa (za murami miejskimi), nieruchomość zabudowana budynkiem po dawnej kaplicy ewangelickiej przy ul. Krzywej. Wszystkie nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży. Jakie będzie ich przeznaczenie? Wszystko zależy od pomysłów ewentualnych nabywców tych nieruchomości.

Express-Miejski.pl: A co z budynkami po liceum na ul. Bohaterów Getta i byłym sądzie?

Marcin Orzeszek: Oba obiekty znajdują się aktualnie w rękach prywatnych. Budynek po byłym ogólniaku był w dyspozycji starostwa. Gmina natomiast sprzedała budynek po sądzie przy al. Niepodległości i mam nadzieję, że w niedługim czasie obiekt zostanie dobrze zagospodarowany.

Express-Miejski.pl: Wielu mieszkańców nurtuje kwestia zalewania ulic miasta podczas obfitych opadów deszczu. Tym bardziej, że są wśród nich dwie drogi oddane do użytku stosunkowo niedawno, a mianowicie ul. Kamieniecka i Świerkowa. Remont tej drugiej znacznie się przedłużał, zmieniono wykonawców, a mimo to stojąca woda na jezdni może oznaczać, że inwestycja nie została wykonana z należytą dokładnością?

Marcin Orzeszek: Z uwagi na coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych – bardzo intensywnych opadów deszczu w krótkim okresie czasu, żaden system kanalizacji deszczowej nie jest w stanie odprowadzić tak dużych ilości wody w krótkim okresie. Po ustaniu opadów w przeciągu 20-30 minut woda zostaje z ulic odprowadzona i wszystko wraca do normy.

Express-Miejski.pl: Ostatnio pojawiły się informacje o wysokich podwyżkach za korzystanie ze żłobków i przedszkoli. Czy rzeczywiście rodzice muszą liczyć się z wyższymi stawkami od nowego roku szkolnego?

Marcin Orzeszek: Opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie są na tym samym poziomie. Koszt jednostkowy za świadczenie w przedszkolu za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 6 lat powyżej podstawy programowej wynosi 1 zł, natomiast koszt wyżywienia wynosi 6 zł/dzień.

W sytuacji, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszczają w tym samym czasie do tego samego lub różnych przedszkoli publicznych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie, to na każde z tych dzieci przysługuje zniżka w wysokości 30 proc. opłaty za świadczenia.

Opłata za żłobek publiczny jest również na tym samym poziomie i wynosi 260 zł za pobyt dziecka w żłobku, a opłata za wyżywienie wynosi 6 zł/dzień.

Express-Miejski.pl: Jak wygląda sprawa wolnych miejsc w przedszkolach? Rodzice, którzy jeszcze nie zapisali swojego dziecka mogą spać spokojnie?

Marcin Orzeszek: Tak. W naszej gminie rodzice nie muszą martwić się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu. Na dzień dzisiejszy przedszkola publiczne na nowy rok szkolny przyjęły już blisko 700 dzieci, a mimo tego w gminnych placówkach pozostają jeszcze wolne miejsca.

Express-Miejski.pl: A jeśli chodzi o żłobki?

Marcin Orzeszek: W czerwcu rada miejska dokonała przekształcenia oddziału żłobkowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śląskich w Żłobek Publiczny oraz nadała mu statut. Od 1 września działalność statutową rozpoczęła gminna jednostka budżetowa o nazwie Żłobek Publiczny w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej 2.

Express-Miejski.pl: To ważny element z punktu widzenia rodziców.

Marcin Orzeszek: Od samego początku odkąd objąłem urząd burmistrza ważnym elementem polityki skierowanej w kierunku najmłodszych mieszkańców naszej gminy i ich rodzin obok budowy placów zabaw, modernizacji placówek oświatowych, była właśnie dostępność wolnych miejsc w żłobkach. Dlatego sukcesywnie modernizowaliśmy pomieszczenia w Przedszkolu Publicznym nr 1 tak, aby zaadoptować je właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminie.

Pragnę nadmienić, że w 2010 roku, kiedy obejmowałem urząd burmistrza gmina dysponowała 25 miejscami żłobkowymi, obecnie miejsc żłobkowych mamy blisko dwa razy więcej.

Express-Miejski.pl: Jeśli chodzi o temat oświaty, nie tak dawno głośno było o kontrolach, jakie urzędnicy prowadzili na terenie niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie miasta. Jakie były ich wyniki?

Marcin Orzeszek: W stosunku do dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy prowadzimy obecnie 10 postępowań administracyjnych w sprawie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Gmina prowadzi postępowania zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ środki finansowe, które przekazujemy tym przedszkolom są pieniędzmi mieszkańców gminy. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani dbać o interes gminy i naszych mieszkańców.

Express-Miejski.pl: I na koniec. Planowane inwestycje w oświatę w tym roku?

Marcin Orzeszek: Zrealizowane zostało już zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę instalacji elektrycznej, c.o. i kotłowni w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. W placówkach oświatowych podczas wakacji prowadzone były również prace polegające na remoncie klas, łazienek, wymianie okien, itp. W tym roku kalendarzowym zaplanowana jest jeszcze realizacja zadania polegającego na wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

ms. / em24.pl

33

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • O strefie ekonomicznej, basenie, problemach gminy i oświacie. Wywiad z Marcinem Orzeszkiem

  2018-09-07 15:56:40

  gość: ~Czytelnik

  Mydlenie oczu, czyli jak to jest w gminie dobrze, cudownie i w ogóle. Strefa ekonomiczna z dwoma zakładami :D To na Wrocławskiej w okolicy agromy to eldorado ekonomiczne mamy chyba, bo dużo firm na małym obszarze. Oj Marcin, Marcin.

 • 2018-09-07 16:59:29

  gość: ~Pol

  @~Czytelnik
  Hejt i żale pseudo opozycji zaczęły się jakieś 3 godziny po publikacji wywiadu. Późno...

 • 2018-09-07 18:31:24

  gość: ~xxxx

  @~Czytelnik
  Weszły w życie akty wykonawcze do ustawy, na mocy której cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy mogą już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji na nowych zasadach - poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/mpit-inwestorzy-moga-w-pelni-korzystac-z-polskiej-strefy-inwestycji,113137.html

 • 2018-09-07 18:00:20

  gość: ~Kika

  P.burmistrzu bardzo spodobał mi się pomysł przekazania budynku po gimnazjum organizacjom społecznym. Widać, że w polityce magistratu ząbkowickiego liczą się mieszkańcy i ich społeczne potrzeby. Rownież sprzedaż gruntów pod zabudowę to świetny krok, który powoduje zatrzymanie młodych ludzi na terenie gminy i pozwoli rozwijać nowe, młode gospodarstwa domowe.Moja tylko prośba jako kierowcy o zwiekszenie miejsc parkingowych na terenie miasta.

 • 2018-09-07 18:34:11

  gość: ~Mieszkanka

  @~Kika

  Dokładnie, miejsc parkingowych w Ząbkowicach brakuje bardzo, ale z drugiej strony, to gdzie ich nie brakuje? Prawie każdy ma teraz samochód, niektórzy to nawet po dwa i trzy, a miasta i ich zabudowania powstawały wtedy, gdy samochody mieli nieliczni. Parking na Proletariatczyków koło zakładu pogrzebowego, na przeciwko szkoły nr 5 też przydałoby się lepiej zagospodarować i wyznaczyć miejsca parkingowe, bo może tam parkować znacznie więcej aut niż obecnie. Każdy staje tam jak mu się podoba, jednak wzdłuż, jeden wszerz, jeden pod skosem, drugi jakby auto zgasił w trakcie jazdy. Generalnie to dobre miejsce do pozostawienia auta, bo i blisko rynku i zmieści się tam sporo aut

 • 2018-09-07 18:15:09

  gość: ~Bib

  Czas na nową krew. Koniec już układów ukladzikow.. Ja zagłosuje na jagiela bo z orzeszków nic nie mam

 • 2018-09-08 18:33:01

  gość: ~KIBIC

  @~Bib TY SIE BARANIE WEŻ DO ROBOTY A NIE LICZYSZ NA INNYCH.... MOŻE KACZYNSKI CI DA ALBO RYDZYK

 • 2018-09-07 19:05:48

  gość: ~Www

  Kłamca!!!!!!!!

 • 2018-09-07 19:14:11

  gość: ~Fistaszek

  Myślenie oczu jak zwykle.... Kończy się twój czas.... Koniec układzików..... Won od koryta.... I ten twój Dominik tez

 • 2018-09-07 20:54:35

  gość: ~ja

  gamoń

 • 2018-09-07 21:57:26

  gość: ~Ccc

  Już nic z tego nie rozumiem. Ci którzy garną się teraz żeby zdobyć i zniszczyć samorządy z jednej strony chwalą ile nasz najjaśniejszy bankster zrobił i jak u nas mleko i miód płynie dzięki cudownym reformom a z drugiej strony mówią ze źle w Ząbkach i wszędzie gdzie nie rządzą oni. Samorząd jest nie od dawania pracy i pompowania koniunktury.

 • 2018-09-07 22:25:46

  gość: ~xxxx

  Wszyscy krytykanci tyle waszego co sobie po plusujecie waszym wpisom. Orzeszek wygrywa w pierwszej turze.

 • 2018-09-07 22:47:34

  gość: ~realistka

  Jeżeli ktoś ma w głowie odrobinę inteligencji, popatrzy sobie na te konferencje Jagieły i te jego pomysły, to szybko dojdzie do wniosku, że z ekonomicznego punktu widzenia nie ma możliwości, że gmina dźwignie te jego pomysły pod względem organizacyjnym i finansowym. Papier wszystko przyjmie, mówić można mnóstwo i obiecywać, ale każdy dobrze wie, że realizacja planów Jagieły jest niemożliwa

 • 2018-09-08 11:06:13

  gość: ~ja

  @~realistka
  Nie da rady i nie będzie. Nima piniędzy i nie będzie piniędzy.Gamoniu jeden z po , trzeba było uczyć się to wiedziałbyś jak to się robi.

 • 2018-09-08 10:00:01

  gość: ~wyborca

  Orzeszek bajki o strefie ekonomicznej i braku jej odrolnienia to sobie możesz opowiadać w przedszkolu, tam może dzieci uwierzą!

 • 2018-09-08 17:52:34

  gość: ~Marek Ciapka

  W Ekspresie Miejskim, który ostatnio zmienił własciciela ( jest własnością Pana Dominika? ), burmistrz Marcin Orzeszek twierdzi, że podstrefa ekomiczna na Kamienieckiej powstała dzięki pracy i inicjatywie burmistrza Marcikowa. Pytam więc jakie to były prace i jaka inicjatywa ze strony burmistrza Marcinkowa ? Burmistrz Orzeszek tłumaczy się też z tego, że nie udało się zrealizować przygotowanego w kadencji Burmistrza Kotowicza planu odrolnienia ziemi i wzdłuż drogi krajowej K8 na potrzeby inwestycyjne jako "inkubatora przedsiębiorczości" . Zadaje więc pytanie: Jak Pan Burmistrz Orzeszek to wytłumaczy? Bo w artykule mówi, że to wina Burmistrza Kotowicza. Przypomnę że Burmistrz Orzeszek dostał w 2010 roku "gotowca " do realizacji i będąc członkiem władz krajowych PO, nie zrobił w tej kwestii przez 8 LAT NIC i projekt przepadł!!! A jeśli zrobił to co konkretnie i kiedy ? Nie sposób także nie odnieść się do "troski" jaką w rzeczonym artykule wyraża Marcin Orzeszek jeśli idzie o kontrolę dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom. Coś Panu burmistrzowi umknęło chyba, lub świadomie robi "wygibasy" słowne by nie opowiedzieć prawdy. Pytanie więc kolejne: Czy kontrole spowodowane przez Pana, które oplacano sowicie z publicznej kasy zamiejscowym firmom nie skończyły się negatywną dla miasta i gminy, a co za tym idzie dla Pana - opinią Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a właściciele jednej z placówek którą kontrolował Pan złożyli pozew o roszczenia z tytułu utraty należnej dotacji na kwotę ponad 500 000 złotych? Myślę, że są to ważne kwestie i wymagają wyjaśnienia zanim odtrąbi się "pseudosukcesy""..Nie liczę na żadną odpowiedź ale warto by opinia publiczna poznała prawdę z drugiej strony, a nie jedynie tę "lukrowaną" ze swojej gazetki. Może ktoś uzna , że się czepiam i robie kampanijmy szum, ale proszę wczuć się w rolę np. właścicieli placówki niepublicznej, którą nęka" się ( kontroluje) permanentnie od kilku lat pomimo tego, że instytucje odwoławcze samorządu i sąd administracyjny przyznały rację placówce...Gratuluję Wywiadu Marcin !!!Ps. Z tą gazetą to majstersztyk...

 • 2018-09-09 06:38:15

  gość: ~Ciapa

  @~Marek Ciapka
  Ciapa dajesz !!!! Polać Ci jeszcze ?

 • 2018-09-09 11:53:48

  gość: ~fds

  @~Ciapa

  Za dużo alkoholu znów?

 • 2018-09-10 21:50:37

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Marek Ciapka
  Proszę abyś człowieku już nic więcej nie mówił udzielał się bo wszyscy wiedzą co jesteś wart i te Twoje beznadziejne komentarze spostrzeżenia niby Typowy Pis wszystko złe gdzie ich nie ma .

 • 2018-09-11 10:11:56

  gość: ~xxxx

  @~Marek Ciapka

  PiS z rekordowo rozbudowanym aparatem. Żaden rząd nie miał takiej liczby urzędników

  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/morawicki-rzad-liczba-urzednikow,252,0,2415612.html

 • 2018-09-08 17:54:51

  gość: ~Marek Ciapka

  W Ekspresie Miejskim, który ostatnio zmienił własciciela ( jest własnością Pana Dominika? ), burmistrz Marcin Orzeszek twierdzi, że podstrefa ekomiczna na Kamienieckiej powstała dzięki pracy i inicjatywie burmistrza Marcikowa. Pytam więc jakie to były prace i jaka inicjatywa ze strony burmistrza Marcinkowa ? Burmistrz Orzeszek tłumaczy się też z tego, że nie udało się zrealizować przygotowanego w kadencji Burmistrza Kotowicza planu odrolnienia ziemi i wzdłuż drogi krajowej K8 na potrzeby inwestycyjne jako "inkubatora przedsiębiorczości" . Zadaje więc pytanie: Jak Pan Burmistrz Orzeszek to wytłumaczy? Bo w artykule mówi, że to wina Burmistrza Kotowicza. Przypomnę że Burmistrz Orzeszek dostał w 2010 roku "gotowca " do realizacji i będąc członkiem władz krajowych PO, nie zrobił w tej kwestii przez 8 LAT NIC i projekt przepadł!!! A jeśli zrobił to co konkretnie i kiedy ? Nie sposób także nie odnieść się do "troski" jaką w rzeczonym artykule wyraża Marcin Orzeszek jeśli idzie o kontrolę dotacji przyznanych niepublicznym przedszkolom. Coś Panu burmistrzowi umknęło chyba, lub świadomie robi "wygibasy" słowne by nie opowiedzieć prawdy. Pytanie więc kolejne: Czy kontrole spowodowane przez Pana, które oplacano sowicie z publicznej kasy zamiejscowym firmom nie skończyły się negatywną dla miasta i gminy, a co za tym idzie dla Pana - opinią Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a właściciele jednej z placówek którą kontrolował Pan złożyli pozew o roszczenia z tytułu utraty należnej dotacji na kwotę ponad 500 000 złotych? Myślę, że są to ważne kwestie i wymagają wyjaśnienia zanim odtrąbi się "pseudosukcesy""..Nie liczę na żadną odpowiedź ale warto by opinia publiczna poznała prawdę z drugiej strony, a nie jedynie tę "lukrowaną" ze swojej gazetki. Może ktoś uzna , że się czepiam i robie kampanijmy szum, ale proszę wczuć się w rolę np. właścicieli placówki niepublicznej, którą nęka" się ( kontroluje) permanentnie od kilku lat pomimo tego, że instytucje odwoławcze samorządu i sąd administracyjny przyznały rację placówce...Gratuluję Wywiadu Marcin !!!Ps. Z tą gazetą to majstersztyk...

 • 2018-09-09 12:29:08

  gość: ~xxxx

  @~Marek Ciapka
  Wasze pasmo sukcesów miało odzwierciedlenie przy urnach wyborczych. Mieszkańcy podziękowali wam za czteroletnie pasmo "sukcesów" i niech tak zostanie. Zmieniły się tylko barwy ludzie pozostało ci sami. Poparcie jakiegoś Jagieły nic wam nie pomoże.

 • 2018-09-09 07:57:10

  gość: ~Aegon

  Uwaga!Jeśli zadacie pytanie o program wyborczy na profilu burmistrza Orzeszka, zostanie ono usunięte! Ja próbowałem. Zapewne inne trudne pytania spotka ten sam los. To ma być nasz burmistrz???? Burmistrz od imprez masowych, uścisków dłoni i podawania wyników meczy piłkarskich???

 • 2018-09-09 13:31:49

  gość: ~mhmm

  @~Aegon
  To tak jak ja się pytałem Pana Maja czy to prawda, że Marcin już mu stanowisko w uzdrowiskach zaklepał? Moje pytanie skasowano a mnie zablokowano. Ciekawe gdzie jeszcze się poupychają a tyle mieli dobrego dla gminy zrobić!!

 • 2018-09-10 12:33:18

  gość: ~buba

  @~mhmm
  Pan Maj już nie jest groźny, ma posadkę a i dostał dla brata prezesurę w TBS

 • 2018-09-10 13:50:29

  gość: ~Mieszkaniec

  Głosujmy na Pana Dariusza Jagiełę ! Człowiek który chce dobrych zmian w naszej gminie.. a co najważniejsze nie kosztem mieszkańców ani kolejnego zadłużenia..

 • 2018-09-10 14:01:46

  gość: ~ioi

  @~Mieszkaniec
  Również polecam Pana Jagiełę ! Masz wątpliwości ? Pan Dariusz Jagieła chętnie na nie odpowie w swoim biurze. Chętny do rozmów ze zwyczajnymi ludźmi, bo to taki człowiek, jak my wszyscy..

 • 2018-09-10 13:57:38

  gość: ~iiiiiii

  Może i Pan Dariusz ma za dużo pomysłów na gminę.. ale zna się na rzeczy i próbuje nie tyle co sprzeciwić się władzy naszego miasta, ale pokazać co jest źle i że dla chcącego nic trudnego.. mogło być lepiej.. Popieram Pana Darka ! Oby więcej takich ludzi.. chcących dobroci a nie tylko pieniędzy.. polityka powinna być służbą ludziom, a nie możliwością szybkiego zarobku i zrobienia z ludzi marionetki.. staramy się a to że nam nie wychodzi to soryy.. bezsensu.. czy tak ma wyglądać władza ? Ludzie bez mieszkań chociaż lokale stoją puste.. to boli

 • 2018-09-10 14:57:58

  gość: ~Hg

  @~iiiiiii
  Widać kto go popiera i popycha do startu.. Ci co za kasą pierwsi uciekli na stołki a teraz zza pleców kierują Panem Darkiem. Gdyby nie oni może i miałby Pan mój głos.

 • 2018-09-10 23:24:44

  gość: ~Kk

  @~Hg
  Zacznijmy od tego że nikt Pana Darka nie kieruje to on kieruje i zachęca ludzi do wspólnego działania, bo liczy się przyszłość Ząbkowic a nie kasa, stołki, ciepłe wgl. nie zasłużone posadki! Proszę nie mylmy ludzi i umiejmy odróżniać dobro od zła.p
  Podejrzewam że osoby pomagajace Panu Darkowi z wielką chęcią i nie patrząc na korzyści pomagają i będą pomagać, bo tu chodzi o nasze miasto o przyszłość naszego miasta i nas samych

 • 2018-09-11 08:23:47

  gość: ~UUUU

  @~Kk
  Jestem za! Będę głosować na Pana Darka

 • 2018-09-11 15:41:26

  gość: ~tom

  @~UUUU
  Jestem ciekaw od kogo te minusy.. i za co ? za poparcie uczciwej osoby.. żenada

 • 2018-09-16 19:26:33

  gość: ~Zabkowiczanin

  ostatnio dodany post

  O jakiej strefie ekonomicznej na kamienieckiej jest mowa. Czyżby chodziło o te 2 garaże w szczerym polu. Proszę się zapoznać z inwestycjami jakie zachodzą w innych strefach tj. Nysa, Dzierżoniów czy Świdnica gdzie jechałem w dniu dzisiejszym i zakłady powstają jak grzyby po deszczu. I to duże a nie jakiś garaż. Głosuje na Pana Darka.

REKLAMA