Express-Miejski.pl

Zagłosowali za odwołaniem radnej Marii Kacik. Sama zainteresowana zapowiada odwołanie

Radni gminy Kamieniec Ząbkowicki podjęli dziś decyzję o odwołaniu z funkcji radnej Marii Kacik. Sama zainteresowana zapowiedziała odwołanie od tej decyzji fot.: em24.pl

2 lutego na sesji rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim radni większością głosów wygasili mandat radnej Marii Kacik. 62-latka zapowiedziała odwołanie od tej decyzji.

Powodem, dla którego siedmiu radnych (Bierut, Cenarski, Chodasewicz, Kleniuk, Koper, Krekora, Tokarz) zagłosowało za wygaszeniem mandatu jest, ich zdaniem, złamanie przez radną ustawy o samorządzie gminnym. Emerytowana nauczycielka zasiada bowiem w radzie nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich (oddział w Kamieńcu Ząbkowickim), który wykonuje obsługę finansową kamienieckiej gminy, zawierając z samorządem m.in. umowy kredytowe. Zdaniem grupy radnych dochodzi w tym momencie do bezpośredniego udziału radnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez bank z wykorzystaniem mienia gminy Kamieniec Ząbkowicki (odsetki od kredytów), co jest przesłanką do jej odwołania.

W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, iż radna zasiadając w radzie nadzorczej banku bierze czynny udział w podejmowaniu wiążących decyzji instytucji finansowej, współdecydując m.in. o skali akcji kredytowej banku i podejmuje decyzje w zakresie kredytów inwestycyjnych, w tym zawieranych z gminą Kamieniec Ząbkowicki.

Radna Maria Kacik nie zgadza się z takim postawieniem sprawy. Tłumaczy, że pełniąc funkcję radnej nie ma żadnych przeciwskazań, aby jednocześnie być członkiem rady nadzorczej. Jak dodaje, rada nadzorcza jest ciałem kolegialnym i pełni jedynie funkcję kontrolną, a wszystkie wiążące decyzje podejmowane są przez członków zarządu banku. - Przyjmując funkcję pełnienia członka rady nadzorczej wypełniałam dokumenty, w których jasno zaznaczałam, że jestem radną. Ten fakt w żaden sposób nie został zakwestionowany przez zarząd banku - tłumaczyła 62-latka.

Kobieta zapowiedziała dziś odwołanie od podjętej przez radnych decyzji do wojewody i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdecydowała też, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy będzie uczestniczyła w posiedzeniach rady gminy, ale nie będzie z tego tytułu pobierała diety. Zabezpieczyła się tym samym przed ewentualnym zwrotem pieniędzy, gdyby wyższe instancje podtrzymały decyzję podjętą przez radę. Jeśli staną one po stronie radnej, będzie przysługiwała jej możliwość odebrania diety za okres od momentu odwołania jej przez radę do czasu prawomocnego wyroku sądu.

ms. / em24.pl

44

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Zagłosowali za odwołaniem radnej Marii Kacik. Sama zainteresowana zapowiada odwołanie

  2018-02-02 13:41:38

  gość: ~luis

  Powodem, dla którego siedmiu radnych (Bierut, Cenarski, Chodasewicz, Kleniuk, Koper, Krekora ) ? Jakich siedmiu ???????????????

 • 2018-02-02 13:47:37

  gość: ~fonsi

  @~luis

  Dopisz sobie jeszcze drugą wierną wójtowi Tokarzową

 • 2018-02-02 13:50:23

  gość: ~luis

  @~fonsi

  to w opisie jest błąd.

 • 2018-02-02 14:50:55

  gość: ~Kamieniec

  No to teraz wójt sobie strzelił w kolano. Znam panią Marię od wielu lat, pamiętam ją jeszcze z czasów szkolnych. Zawsze bardzo pomocna, miła, uprzejma, chyba nie znam osoby, która by źle o niej mówiła!!!

 • 2018-02-02 14:57:09

  gość: ~marian

  @~Kamieniec

  Odwołał ją za stwierdzenie, że jedyne o co chodzi wójtowi w ostatnim czasie to tylko i wyłącznie 'zwiększenie wypłaty z wyrównaniem' od tego czasu nagle pzypomnieli sobie, że radna Kacik pracuje w banku. Chory człowiek ten nasz wójt...

 • 2018-02-02 15:06:59

  gość: ~Rem

  @Ludzie pokroju pani Kacik nie pasują do tej pseudo elity,wiec robią wszystko żeby ich się pozbyć.

 • 2018-02-02 15:12:00

  gość: ~Autor

  Jest jedna narcyz i pieski które jemu wtórują.

 • 2018-02-02 15:01:13

  gość: ~Bud

  Szkoda że Stanisław Bareja nie żyje miałby gotowy scenariusz komedi łącznie z aktorami.

 • 2018-02-02 15:03:42

  gość: ~KK

  @~Bud

  Głównym bohaterem tej komedii byłby oczywiście narcyz i jego radni-podwładni!!! Bierut, Tokarz - wstyd!!!!! wiecie dlaczego!!!!

 • 2018-02-02 15:13:59

  gość: ~XXXX

  A GDZIE KLENIUK

 • 2018-02-02 16:08:40

  gość: ~aaaa

  Wstyd!!! Bierut miałbyś trochę honoru i wstrzymał się od głosu!!! Że ci kurw@ nie wstyd!!! ty złamałeś prawo jadąc po pijaku autem i jakoś nikt pod tobą dołków nie kopał wszyscy uszanowali decyzje prokuratora i dalej siedzisz w radzie i swoimi głosami eliminujesz tych ktorych wina nie jest tak oczywista jak twoja!!! ludzie przejrzyjcie na oczyyyy!!! krekora, cenarski, bierut i reszta szajki musi zostac rozliczona w wyborach raz na zawsze!!!!

 • 2018-02-02 16:56:45

  gość: ~Wojtek

  @Gdzie u niego honor samodzielne myślenie on był nauczony potulnie wykonywać jedynie "słuszne " założenia wiodącej w tych czasach .

 • 2018-02-02 16:26:07

  gość: ~Obecny

  A kto się weźmie za R. Kleniuka który ostatnio wozi się autem z zuk wraz z kierowcą w celach prywatnych?

 • 2018-02-02 16:40:23

  gość: ~emma

  Oj, dopadnie sprawiedliwość Marcinka, dopadnie. W listopadzie najpóźniej

 • 2018-02-02 17:00:44

  gość: ~festi

  Teraz opozycja zaczyna poszczekiwać w Internecie a gdzie wy do tej pory byli panie radny Gnaczy oni obserwowali i działali wyczekali dogodny moment i pozbawili was większości upokorzyli was a cała odpowiedzialność za zaistniałą sytuacje wielkie zadłużenie gminy ponosi Rada Gminy.

 • 2018-02-02 17:02:44

  gość: ~Fyd

  Znowu wójt sobie strzelił w kolano

 • 2018-02-02 17:43:33

  gość: ~mieszkaniec

  Kamieniecki pedał sobie nie tylko strzelił w kolano ale ten głupi rudy łeb chce wyrównania 250000zł odwołując Pania Kacik żeby mieć większość w radzie ma w tym swój cel gościu zajmą się tobą odpowiednie służby.

 • 2018-02-02 19:45:28

  gość: ~galapagos

  video z sesji rady gminy 47 kiedy będzie w internecie

 • 2018-02-03 00:16:14

  gość: ~GROT

  Radni nie znają swych praw i obowiązków to, po co są radnymi dla pieniędzy kanapek i kieliszka wina.

  Już nie będzie imprez wycieczek dla seniorów kliki radnej skończyło się finansowanie ze środków gminnych .

 • 2018-02-03 07:48:48

  gość: ~radny

  Panie Bierut czy świnia ma wstyd w Pana przypadku na pewno nie.

 • 2018-02-03 08:01:54

  gość: ~XXXX

  PANI MARYSIU UTRZEĆ NOSA I WYSTARTOWAĆ NA WÓJTA NAJWYŻSZY CZAS NA ZMIANY POWODZENIA

 • 2018-02-03 10:13:32

  gość: ~TMK

  jak w Gumisiach - "MIŁO-MŚCIWY ksieciuniu" Tołdi bedzie Twoim ponnóżkiem

 • 2018-02-03 15:20:31

  gość: ~Elf

  Ściągawka dla radnego warto wiedzieć .

  http://www.batory.org.pl/ftp/korupcja/sciagawka_dla_radnego.pdf

 • 2018-02-04 17:34:06

  gość: ~Karju

  Jak skontrolować działalność wójta

  Podstawowym uprawnieniem rady jest kontrola wykonywania przez wójta budżetu. Rada nie ma natomiast kompetencji do sprawdzania wydawanych przez niego decyzji administracyjnych, w tym podatkowych

  Dla sprawnego przeprowadzania kontroli rada gminy powołuje komisję rewizyjną. Jest to jedyna obligatoryjna komisja rady. Jej skład określa art. 18a ust. 2 gminnej ustawy ustrojowej.
  Zaznaczyć w tym miejscu należy, że komisja rewizyjna jest jedynie aparatem pomocniczym rady, służącym do wykonywania funkcji kontrolnej. Oznacza to, że komisja dokonując czynności kontrolnych, działa zawsze w imieniu rady, wykonując tylko te czynności, do których została upoważniona.
  Rada gminy określa również zakres i tryb przeprowadzania kontroli. Komisja jest zobowiązana przedstawić radzie wyniki kontroli z odpowiednimi wnioskami. Wyłączną kompetencją rady gminy jest wydawanie rozstrzygnięć w sprawach objętych kontrolą.
  Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że ani komisja rewizyjna, ani rada gminy nie posiada uprawnień nadzorczych. Nie może zatem wydawać wiążących dyspozycji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości, usuwać ich we własnym zakresie, czy stosować sankcji wobec osób, odpowiedzialnych za ich powstanie. Kontrola rady gminy obejmuje swym zakresem m.in. działalność wójta, jednostek organizacyjnych gminy oraz jej jednostek pomocniczych (sołectwa, dzielnice). Oceny ich działalności dokonuje się w oparciu o kryteria kontroli, którymi są: ocena legalności działania kontrolowanego podmiotu, rzetelność wykonywanych zadań, celowość ich podejmowania oraz gospodarność. [srodtytul]Bez prawa do kontroli decyzji...

  [/srodtytul] Ustawa o samorządzie gminnym nie określa, jakie działania mogą być przedmiotem kontroli. Ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że rada kontroluje wykonanie budżetu gminy przez wójta. Można jednak wskazać również inne działania organu wykonawczego gminy, które rada może i powinna kontrolować. Należą d0 nich m.in. sposób wykonywania zadań zleconych, wykonywanie funkcji pracodawcy, realizacja gminnych inwestycji, obrót mieniem komunalnym czy sposób opracowywania projektów uchwał rady oraz ich późniejszego wykonywania.
  Przedmiotem kontroli gminnych jednostek organizacyjnych będzie natomiast sposób realizacji wykonywanych przez nie zadań.
  Pamiętać jednak należy, że rada nie ma uprawnień do kontroli wydawanych przez wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i inne uprawnione osoby rozstrzygnięć administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Rada gminy nie ma zatem kompetencji do wstrzymywania wykonania decyzji administracyjnych czy zastępowania wójta w ich wydawaniu. Nie może również ustanawiać wytycznych, nakazów lub zakazów ingerujących w sposób wykonywania przez wójta tej kompetencji. Jak stwierdził bowiem [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 2 sierpnia 2007 r. rada gminy nie może zastępować wójta i podejmować się za niego załatwienia sprawy, która z mocy ustawy została mu powierzona.
  Może jedynie skontrolować (ocenić) działanie tego organu (sygn. akt IV SA/Gl 9/07)[/b]. Kontrola decyzji administracyjnych sprawowana jest w trybie i przez organy określone w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
  [srodtytul]...oraz niektórych dokumentów[/srodtytul] W trakcie przeprowadzania kontroli rada gminy może żądać udostępnienia różnego rodzaju dokumentów. Prawo to podlega jednak różnym ograniczeniom wynikającym np. z przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie bowiem z art. 23 ust.
  1 ustawy o ochronie danych osobowych legalne udostępnianie tych danych jest możliwe jedynie za zgodą osoby, której dane dotyczą albo jeżeli przepis prawa zezwala radzie na dostęp do tych danych. Zaznaczyć trzeba, że brak generalnego ustawowego uprawnienia rady gminy do przetwarzania danych osobowych nie oznacza jednak, że nie może ona żądać danych zanonimizowanych np. zbiorczych zestawień zawierających informacje o liczbie podatników, którzy korzystają z ulg lub zwolnień w podatkach lokalnych.
  Rada gminy nie ma również uprawnień do żądania informacji o wysokości zarobków konkretnych pracowników samorządowych, z wyjątkiem tych, których ochrona w tym zakresie jest ograniczone ze względu na wykonywaną funkcję publiczną (burmistrz, sekretarz, skarbnik).
  Informacje te są bowiem traktowane jako dobra osobiste i są chronione przepisami kodeksu cywilnego. Ograniczenia mogą wynikać również z przepisów ordynacji podatkowej, zwłaszcza w zakresie danych objętych tajemnicą skarbową. [ramka][b]GPP przypomina[/b]
  Najważniejszym środkiem kontroli wójta przez radę jest absolutorium. Jego przedmiotem jest ocena gospodarki finansowej gminy.
  Uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta do 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

  [b]GPP przypomina[/b] Rada gminy może kontrolować działalność jednostek pomocniczych. Jej zakres określa statut tej jednostki. Może ona polegać m.in. na kontroli wyborów władz sołectwa. Jak podkreślił [b] w wyroku z 30 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu[/b], w ramach tej kontroli rada gminy ma prawo rozstrzygać protesty wyborcze oraz stwierdzać nieważność wadliwie (niezgodnie z prawem) przeprowadzonych wyborów[b] (SA/Wr 393/08)[/b]. [/ramka]

 • 2018-02-04 17:44:10

  gość: ~Karju

  O co chodzi w działaniu Komisji Rewizyjnej? Kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Wielka odpowiedzialność radnych
  Dodany 17 grudnia 2014 in Samorządowa Edukacja Obywatelska with 1 Comment
  Poniżej publikujemy fragment Statutu Gminy Garbów dotyczący działania Komisji Rewizyjnej.

  ROZDZIAŁ VI

  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

  1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

  §83

  Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 1 do 3 osób.
  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
  Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  §84

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

  §85

  Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
  2. Zasady kontroli

  §86

  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych,
  jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

  legalności,

  gospodarności,

  rzetelności,

  celowości,

  sprawności organizacyjnej i skuteczności podejmowanych działań oraz zgodności

  dokumentacji ze stanem faktycznym

  2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
  podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

  [strona 21]

  §87

  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

  §88

  Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

  1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

  2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności,

  3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

  §89

  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
  Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem o jakim mowa w ust. 1.
  §90

  Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 14 dni roboczych a kontrole problemowa i sprawdzająca – dłużej niż 7 dni roboczych.

  §91

  Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
  Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
  uchwały Rady, o których mowa w ust. 1-2 wykonywane są niezwłocznie.
  §92

  Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
  Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  Jako dowody mogą być wykorzystane dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
  3. Tryb kontroli

  §93

  1. Kontroli kompleksowej dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły składające się przynajmniej z dwóch członków.

  [strona 22]

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
  Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
  Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
  Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kontrolowanym upoważnienie o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
  Komisja w czasie kontroli może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
  W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków pomocy określonej w ust. 6 wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przestawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
  §94

  W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo :

  1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,

  2) wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli

  3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,

  4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych,

  5) wzywania i protokolarnego przesłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzanej kontroli.

  §95

  1. Z przebiegu kontroli Komisja sporządza protokół wraz z wnioskami w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia. Po ich omówieniu i wysłuchaniu ewentualnych dodatkowych wyjaśnień protokół podpisują członkowie Komisji oraz kierownik kontrolowanej jednostki lub pracownik samodzielnego stanowiska pracy.

  8. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki, pracownika samodzielnego stanowiska pracy lub części kontrolujących, osoby te zobowiązane są do złożenia w terminie 3 dni od dnia odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

  §96

  Protokół pokontrolny Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady, Wójtowi i podmiotowi kontrolowanemu w ciągu 7 dni, celem zajęcia stanowiska .

  §97

  Wójt i podmiot kontrolowany mają obowiązek złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu .

  [strona 23]

  §98

  Wójt i kierownik podmiotu kontrolowanego lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy, do których protokół pokontrolny został skierowany, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykonania zaleceń i wniosków pokontrolnych .

  §99

  Komisja w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań i nieprawidłowości ma obowiązek występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli, Regionalną Izbę Obrachunkową oraz inne organy kontroli.

  4. Zadania opiniodawcze

  §100

  Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi po zasięgnięciu opinii wszystkich komisji stałych Rady. Wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wymaga uzasadnienia.
  Wniosek o którym mowa w ust. 1 przewodniczący Komisji przesyła niezwłocznie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
  Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o którym mowa w ust. 1 na ręce Przewodniczącego Rady.
  5.Posiedzenia Komisji

  §101

  Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb.

  §102

  Posiedzenia nie objęte planem pracy Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady, co najmniej 3 radnych lub członka Komisji.

  §103

  Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji radnych nie będących członkami Komisji oraz osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych i ekspertów.

  §104

  Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

  [strona 24]

  §105

  Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.

  6. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

  §106

  Komisja zobowiązana jest przedstawić Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

  §107

  Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku .

  §108

  Rada Gminy może w każdym czasie zażądać przedstawienia sprawozdania przez Komisję .

  §109

  Za czas pracy w Komisji jej członkom przysługują diety na zasadach określonych przez Radę Gminy.

  §110

  Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

 • 2018-02-05 14:21:20

  gość: ~CBA

  Kontrola Wójta .

  „Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do 15 lutego każdego roku roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w roku poprzednim”;

  „Komisja rewizyjna w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy stanowisko zawierające wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy”

  „Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego Komisji.”;

  „Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępnione są w referatach, w dniach i godzinach pracy Urzędu.”

  Zwróciłem się do Rady Gminy o kserokopie kontroli wójta nie otrzymałem do tej pory odpowiedzi na piśmie prawdopodobnie kontrole są fikcyjne tak działa nasza Rada Komisja Rewizyjna .

 • 2018-02-08 17:45:49

  gość: ~obserwator

  @~CBA
  Oj co Wami Drodzy Mieszkańcy. Jak wy jesteście waleni po rogach przez tych ,których wybraliście. jak się komuś zechce a nie jest to trudne to niech sięgnie na BIP do protokołu z obrad sesji 28 grudnia. To o tej sesji pisaliście niektórzy ,ze się kłócą a za robotę nie biorą. Poczytajcie uważnie ten protokół to uświadomicie sobie że niektórzy z radnych to zwykłe warchoły. Ludzie bez krztu honoru , ambicji i kultury osobistej .A co sądzić o Wójcie ,który na prośbę Przewodniczącej żeby oddał mikrofon odwarknął : NIEDOCZEKANIE PANI !! A już ze znajomości prawa i ustawy samorządowej to lepszych od Krekory , Cenarskiego no i oczywiście samego wójta lepszych nie ma. A problem powstał gdy Przewodnicząca zapowiedziała wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego .Argumentowała, że nadzór prawny Wojewody wydał opinię, że skoro w obiegu prawnym jest wcześniejsza decyzja Wojewody to Rada nie może podejmować w tej samej sprawie uchwały. Ale to nie z naszym wójtem takie numery , poczytajcie sobie co on tam wygadywał na tej sesji , jak pouczał Przewodniczącą , no i nie zabrakło znawców prawa Krekory i Cenarskiego. Oni wszyscy wywierali na Panią Cwek bezprawny i bezczelny nacisk, ta sesja powinna być unieważniona. To był działanie nie tylko bezprawne ale można by podciągnąć je pod kodeks karny to się nazywa UWAGA ,Profesorowie Cenarski i Krekora a i wójtowi się to przyda : ZMUSZANIE DO OKREŚLONEGO ZACHOWANIA.A najważniejsze g…wno a nie rację mieliści bo co się okazało ano : WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław 1 lutego 2018 r. ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Nr NK-N.4151.45.1.2018.RB …….STWIERDZAAM NIRWAŻNOŚĆ UCHWAŁY NR XLVI/277/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2017 r. w uzasadnieniu m.in…podjęcie przez Radę Gminy uchwały w tym przedmiocie należy uznać za przekroczenie kompetencji i jednoczesne wkroczenie w kompetencje organu jakim jest WOJEWODA. I co wy na to doktorzy prawa ?.Kury wam szczać prowadzać a nie do polityki się pchać.

 • 2018-02-09 20:31:16

  gość: ~Ced

  A czy to pierwszy raz źe tak się poniźyli po nich spływa jak po kaczce , oni i tak będą uwaźać się za najmądrzejszych obnosząc się z swoją butą .

 • 2018-02-10 15:19:46

  gość: ~szytokryto

  @~Ced
  Jest takie porzekadło : " PYCHA KROCZY PRZED UPADKIEM" tylko czy sprawdzi sie to w tym przypadku ? Mieszkańcy przecież mieli juz przykład niebotycznej wprost pychy i buty jakim było umieszczenie nazwisk tych "dobrodziejów " na dzwonach.Niestety lud ciemny da sie nie tylko maniopulować ale za garść cukierków gotów tych wielmożów beatyfikować.Tylko patrzeć jak na widok tych osobników rozlegną sie gromkie okrzyki : SANTO SUBITO !!

 • 2018-02-14 02:15:59

  gość: ~KOS

  @~szytokryto

  Zawieszono dzwony upamiętniających naszych wybitnych polityków za zgodą i przyzwoleniem Rady Gminy która na te dzwony dała nasze pieniądze oraz wymieniono bezsensownie tarcze zegarowe prawdopodobnie z inicjatywy radnego Gnaczego bo kolor ma być czarny .

  Ile to wszystko kosztowało ? Co na to komisja rewizyjna ?
  NIC

  Tak się roztrwania majątek gminny to jest niegospodarność .

 • 2018-02-14 10:34:55

  gość: ~szytokryto

  @~KOS Działo sie to jak wiesz za poprzedniej kadencji.gdzie rzadził duet "profesor prawa" & "doktor prawa" und wiesołyje rebiata taki jak "prokurator-so
  łtys" i pozostali akolici panujacego.wtedy i w komisji rewizyjnej mieli wiekszość.sam rozumiesz,ze ci co byli przeciwko tej bizantyjskiej ekstrawagancji mieli tyle do powiedzenia co żyd na gestapo.obecna komisja rewizyjna w tym stanie prawnym(chyba ze sie mylę) nic nie moze zrobić,aczkolwiek i teraz cysorz do skromnych i oszczędnych nie należy zatem czs na jego poskromienie i tu rola komisji rewizyjnej.bo wyobraż sobie ze cysorz miesiecznie slużbową toyotką pomyka miesiecznie srednio 12 000 km i radni nie wiedzą w jakich to on sprawach wojażuje.Na pytania o cel tych podrózy nie odpowiada,albo bąka ze to tajemnica służbowa. Zaś profesor prawa,samorzadowiec jak sie sam chwali z 25-cio letnim stażem w samorzadzie grzmi CO WY WOJTA CHCECIE KONTROLOWAĆ ?

 • 2018-02-14 21:10:19

  gość: ~Noni

  @~szytokryto
  Niech dalej radni siedzą cicho a książęta wam na głowę wejdą i zrobią co chcą

 • 2018-02-14 21:27:25

  gość: ~Pele

  @~Noni
  Po to jest komisja rewizyjna żeby kontrolować niegospodarnosc i inne wydatki

 • 2018-02-15 00:23:17

  gość: ~Karju

  @~Pele
  Wszyscy radni biorą kanapki za to żeby nic nie robić cicho siedzą tylko od czasu do czasu poszczekują są to ludzie skorumpowani niemający honoru ani żadnych zasad, ale ja jako biedna niewykształcony mieszkaniec Gminy Kamieniec Ząb Polski Patriota nieznający prawa z uporem fanatyka doprowadziłem do tego, że Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie przeciwko Radzie Gminy.

  Co teraz zrobi Rada???

 • 2018-02-15 08:58:32

  gość: ~szytokryto

  @~szytokryto
  sorry za pomyłke nie 12 000 km a 6 000 km

 • 2018-02-15 00:47:20

  gość: ~Karju

  Nieznajomość prawa przez radnych nie zwalnia ich od odpowiedzialności karnej.

  Rada -Komisja Rewizyjna nie odpowiedziała na pisma kierowane do rady uważają, że sprawa ucichnie niestety nie ucichnie jest podejrzenie dokonania przestępstwa przez Radę Gminy na szkodę mieszkańców Gminy i sprawa zostanie skierowana do Urzędu Wojewódzkiego za milczenie organów władzy i Prokuratury.

 • 2018-02-15 15:07:34

  gość: ~Kierowca

  Czytam że wójt przejeżdża miesięcznie 12 tys. Km. Sprostowanie na 6 tysięcy a to jest średnio 200 KILOMETRÓW DZIENNI z sobotami i niedzielami zastanawiam się czy ten pan miał czas na normalną pracę a że nie miał czas na wykorzystanie urlopu jest faktem.

 • 2018-02-15 16:58:01

  gość: ~CBA

  @~Kierowca

  Mamy takich mądrych radnych, co im się podsunie do podpisania to podpisują nawet nie czytając nawet Uchwałami Rady Gminy obalają obowiązujące Polskie prawo.

  Co za głupoty nasza władza wypisuje w pismach urzędowych to się w głowie nie mieści nie mają zielonego pojęcia o Polskim prawie i obowiązujących normach prawnych.

  Państwo w Państwie.

 • 2018-02-15 16:59:27

  gość: ~szytokryto

  @~Kierowca Jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w bład winny jak zawsze chochlik internetowy , miało być średnio-rocznie ok. 12 000 km a wskutek mojego niedbalstwa wyszło jak wyszło .Podaję dokładne dane za ostatnie trzy lata są to oficjalne dane z urzedu ,a więc auto przejechało w 2015 r.-16 529 km , w 2016 r. - 16 145 km , w 2017 r. 12 350 km co daje średnią na trzy lata oko.15 000 km . W rozbiciu na miesiace wygląda to różnie np lipiec 2015 r. 12 razy kurs do Wrocławia , sierpień 2015 r. 13 razy kurs do Wrocławia . często były to wyjazdy w dni wolne od pracy , weekendy. np 23-24 .01. i 13-15 lipca 2015 r. wyjazd do Warszawy ,11-12,17-18-19 , 25-26 lipca i 1-2,8-9 ,22-23 , 29-30-31 sierpnia do Wrocławia. Nie wykluczone ze były to służbowe wyjazdy w takim razie dlaczego jest to okryte taka tajemnicą .Jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w bład

 • 2018-02-15 18:39:04

  gość: ~Karju

  @~szytokryto

  Oczywiście wprowadzasz w błąd i piszesz nie o oficjalne dane, bo takowe dane są niedostępne ja się zwróciłem w tej sprawie do Rady Gminy, lecz przewodnicząca odmówiła i odpisała żebym zwrócił się do wójta a wójt takowych danych nie udostępnia ani żadnych dokumentów w ten sposób łamie prawo i nie przeszczeka prawa to samo robi Rada Gminy .

 • 2018-02-15 18:42:20

  gość: ~szytokryto

  @~Karju to co podaje to dane z dokumentow komisji rewizyjnej

 • 2018-02-15 22:16:45

  gość: ~Karju

  @~szytokryto

  A czy masz kserokopie dokumentów delegacji służbowych potwierdzający zasadność wyjazdu wójta.

  Jedzie wójt do Wrocławia do Urzędu Wojewódzkiego i tam powinien mieć podbitą –potwierdzoną delegacje. Masz te kserokopie dokumentów?
  Wójt jedzie do Warszawy to powinno być, w jakiej sprawie i potwierdzone zasadność wyjazdu. . Masz te kserokopie dokumentów?

  Rozliczenia taksowania auta służbowego z kserokopią rachunków? Masz te dokumenty?
  Jest uzasadnione podejrzenie, że wójt korzysta długotrwale z auta służbowe do celów prywatnych, co powoduje znaczne nieuzasadnione koszty dla gminy i dochód dla wójta i to na dodatek podczas godzin pracy i wolnych dni Sobota Niedziela Święta.

  Czy Komisja Rewizyjna ma dostęp do źródłowych dokumentów czy przetworzonych które są prawdopodobnie nieprawdziwe fałszywe dane .

  Gdyby Rada –Komisja Rewizyjna miała dostęp do źródłowych dokumentów to by zrobiła kserokopie, bo ma takie prawo i udostępniła by mi te dokumenty.

  W Komisji Rewizyjnej są wójta radni i sympatyczka ma większość Krekora .Koper .Kacik zwróciłem się o kserokopie kontroli wójta i odpowiedzi do dzisiejszego dnia nie otrzymałem bo kontroli prawdopodobnie NIEMA .

  Komisja nie działa nie funkcjonuje za to kanapki radni dostają i co roku Rada Gminy wójtowi udziela wotum zaufania .

 • 2018-02-21 20:29:35

  gość: ~0ki

  @~Karju
  Jeżeli tak postępowali radni odnośnie kontroli dokumentów

 • 2018-02-21 20:35:02

  gość: ~Oki

  ostatnio dodany post

  0ki c.dalszy to niech mają pretensje do siebie bo powinni wiedzieć co należy do ich obowiązków.

REKLAMA