Express-Miejski.pl

Dotacja dla CKiP w Bardzie – "Na dobry początek"

fot.: UMiG Bardo

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie zostało laureatem konkursu Fundacji Steczkowskiego pt. "Na dobry początek" i uzyskało dotację w wysokości 10 tys. zł na zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym. Spośród 250 nadesłanych na konkurs projektów Centrum Kultury i Promocji znalazło się w finałowej dwudziestce.

Zarząd Fundacja Steczkowskiego, wychodząc z założenia, że najważniejszym okresem w rozwoju dziecka jest okres przedszkolny, oraz biorąc pod uwagę statystyki, które pokazują, że dzieci zamieszkujące obszary wiejskie mają utrudniony dostęp do wczesnej edukacji podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkających na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych do 20 tys. mieszkańców. Do dofinansowania wybierano nowatorskie projekty w zakresie edukacji bądź wychowania.

Projekt „Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej wyobraźni" został złożony przez CKiP w Bardzie, a umowa o współpracy przy realizacji projektu została podpisana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bardzie z Filią w Przyłęku oraz Bibliotekę Publiczną w Bardzie.
Głównym celem projektu jest wykorzystanie, tkwiącego w dzieciach, naturalnego potencjału twórczego oraz dziecięcej spontaniczności, do działań twórczych, realizowanych wspólnie z rodzicami i ukierunkowanych na kształtowanie u dzieci postaw kreatywności i otwartości na stawiane im wyzwania.
Na działania zaplanowane w projekcie będą się składać różnego typu zajęcia kreatywne o charakterze warsztatowym, których efektem końcowym będzie wykonanie krainy Bajdulinka - bohatera baśni biblioterapeutycznej autorstwa mieszkańca Barda oraz wydanie systemem roboczym publikacji, będącej efektem warsztatów realizowanych w ramach projektu. Ponadto w ramach działań projektowych odbędą się porady specjalistyczne dla rodziców z dzieckiem z zakresu terapii zajęciowej, różnych form arteterapii oraz logopedii.

UMiG Bardo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA