Express-Miejski.pl

PUP: informacja dotycząca wstrzymania naboru wniosków o organizację stażu

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik.com

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o zakończeniu naboru wniosków o organizację stażu.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje,
iż z dniem 5 lipca  2024 roku,   zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację stażu w ramach „Programu aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia".
  
Powyższe działanie  wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków wyczerpała dotychczasowy limit środków finansowych w ramach ww. Programu,  będących w dyspozycji  tut. urzędu w 2024 roku. Po pozyskaniu dodatkowych środków finansowych oraz o wznowieniu naboru tut. urząd poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej http://www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl: facebooku  oraz w prasie lokalnej.

”Aktywizacja zawodowa bezrobotnych wspierana jest ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA