Express-Miejski.pl

90. Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

90. Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

90. Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

28 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się 90. Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 22.06.2023 r., 29.06.2023 r., 03.08.2023 r., 31.08.2023 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Przygotowania Placówek Oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres kadencji w latach 2024-2027. (projekt nr 1)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXI/341/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie. (projekt nr 2)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i zasad jej poboru. (projekt nr 3)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Strąkowa działka numer ewidencyjny 13, gmina Ząbkowice Śląskie (projekt nr 4)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Ząbkowice Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (projekt nr 5)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (projekt nr 6)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2023-2042 (projekt nr 7)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok (projekt nr 8)
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA