Express-Miejski.pl

Banerowa samowolka kandydatów na posłów i senatorów. Co na to samorządy?

Banery wyborcze coraz częściej pojawiają się w miastach i wsiach. O ile w tym przypadku na jednej z posesji przy al. Niepodległości w Ząbkowicach Śląskich wiszą one na ogrodzeniu budynku należącego do podmiotu prywatnego, o tyle jest sporo miejsc, w których banery pojawiły się mimo braku zgody właściciela czy zarządcy obiektu, m.in. na ogrodzeniach mostów, ogrodzeniach instytucji gminnych, ochotniczych straży pożarnych czy placów zabaw

Banery wyborcze coraz częściej pojawiają się w miastach i wsiach. O ile w tym przypadku na jednej z posesji przy al. Niepodległości w Ząbkowicach Śląskich wiszą one na ogrodzeniu budynku należącego do podmiotu prywatnego, o tyle jest sporo miejsc, w których banery pojawiły się mimo braku zgody właściciela czy zarządcy obiektu, m.in. na ogrodzeniach mostów, ogrodzeniach instytucji gminnych, ochotniczych straży pożarnych czy placów zabaw fot.: em24.pl

Kampania wyborcza trwa w najlepsze, a w miastach pojawia się coraz więcej plakatów wyborczych. Sprawdzamy, jak ma się to do prawa wyborczego.

Jadąc ulicami miast i wsi w powiecie ząbkowickim nie sposób znaleźć choć jedną miejscowość, w której nie byłoby banerów i plakatów wyborczych z wizerunkami kandydatów startujących w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października. Ich podobizny można dostrzec m.in. na słupach i tablicach ogłoszeniowych, ogrodzeniach instytucji publicznych bądź mienia gminnego czy też powiatowego, ale także na barierkach ochronnych przy drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich oraz mostach. Niektóre z nich, jak informują czytelnicy, utrudniają widoczność podczas wyjazdu z dróg podporządkowanych.

Zgodnie z zarządzeniami, które wydali poszczególni wójtowie i burmistrzowie w ubiegłym miesiącu, nieodpłatne wieszanie materiałów wyborczych może mieć miejsce na słupach ogłoszeniowych w poszczególnych gminach, a także tablicach informacyjnych. Nie jest to nowość - włodarze przed każdymi wyborami mają obowiązek stosownym zarządzeniem poinformować, które miejsca są przeznaczone na darmową, wyborczą reklamę.

W żadnym z wydanych zarządzeń nie znaleźliśmy informacji o możliwości wieszania materiałów wyborczych w takich miejscach jak ogrodzenia instytucji publicznych bądź mienia gminnego czy też powiatowego, na barierkach ochronnych przy drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich i mostach. W związku z tym 15 września zwróciliśmy się z pytaniami do wszystkich gmin powiatu ząbkowickiego, a także starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o informację, na jakich warunkach poszczególne komitety korzystają z mienia, którego zarządcą są gminy czy powiaty, a które nie zostały wymienione w stosownych zarządzeniach.

Odpowiedź otrzymaliśmy już chociażby z Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. - Do Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich do dnia 15 września 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek z komitetów wyborczych, a tym samym ZDP w Ząbkowicach Śląskich nie wyrażał zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na mieniu będącym w zarządzie ZDP w Ząbkowicach Śląskich. Informuję również, że w dniu 18 września wpłynęło zgłoszenie dotyczących materiałów wyborczych umieszczonych w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Zgłoszenie to zostało niezwłocznie przekazane do inspektora terenowego DSDiK.Wpłynęło również zgłoszenie w sprawie materiałów wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych - niezwłocznie zwróciliśmy się do komitetu wyborczego o ich natychmiastowe usunięcie - informuje Małgorzata Załęska, zastępca dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śląskich.

Podobnie brzmi stanowisko gminy Ciepłowody w przedmiotowej sprawie. Czytamy w nim, że wójt Łukasz Białkowski nie wyrażał zgody żadnemu komitetowi wyborczeniu na umieszczanie plakatów, banerów, ogłoszeń wyborczych itp. na innych urządzeniach niż te wskazane w zarządzeniu wójta nr 39/23 z 8 sierpnia 2023 roku dotyczącym miejsc przeznaczanych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Mowa tu o 23. tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w 17 sołectwach gminy. Ponadto gmina nie zawierała żadnych umów w tym zakresie z komitetami wyborczymi.

- Otrzymywaliśmy sygnały od mieszkańców kilku sołectw o wywieszeniu banerów z wizerunkiem kandydatów, które znajdowały się na ogrodzeniu miejsc zarządzanych i należących do gminy (remiza OSP, place zabaw czy ogrodzenia świeetlicy wiejskiej). Pełnomocnik wyborczy kontaktował sie z biurem poselskim kandydatów, których banery zostały rozwieszone na ogrodzeniach z prośbą o przewieszenie ich w miejsca wskazane w zarządzeniu, czyli tablice ogłoszeniowe. Banery po monicie ze strony pełnomocnika wyborczego zostały ściągnięte przez przedstawicieli komitetów wyborczych - informuje wójt Łukasz Białkowski i dodaje, że mieszkańcy informacje o materiałach wyborczych umieszczonych niezgodne z prawem mogą zgłaszać do urzędu gminy bądź na policję.

Również do gminy Stoszowice żaden z komitetów wyborczych nie wstępował o wyrażenie zgody objętej przedmiotem zapytania, a tym samym Gmina Stoszowice nie wyraziła zgody żadnemu z komitetów wyborczych na umieszczenie banerów na mieniu gminnym. 

-  Na mocy zarządzenia nr 63/2023 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 9 sierpnia 2023 r. zostały zapewnione miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podano wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości. Do tut. urzędu nie wpływały wnioski od mieszkańców dot. zamieszczania banerów i materiałów wyborczych na zarządzanych przez gminę terenach i obiektach, a reakcje osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania związane z wyborami będą determinowane wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujące przepisów prawa - informuje Anna Tuła ze stoszowickiego urzędu, dodając jednocześnie, że mieszkańcy informacje o zamieszczania materiałów wyborczych mogą zgłaszać do urzędu (Anna Tuła - tel. 74 8 164 533).

Wciąż czekamy na odpowiedzi z innych samorządów, jednak do naszej redakcji dotarły już m.in. informacje, że po interwencji mieszkańców w Złotym Stoku, także zniknęło część banerów wiszących w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Mowa tu chociażby o ogrodzeniu szkoły podstawowej, czy barierkach przy skrzyżowaniu ul. Sudeckiej z ul. Kościuszki. 

Otrzymaliśmy także zgłoszenia z gminy Bardo o banerach wiszących w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Tam jednak banery wciąż się znajdują, a burmistrz Krzysztof Żegański 18 września wydał zarządzenie zmieniające jego wcześniejsze zarządzenie (z 14 sierpnia) w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, haseł wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości podczas kampanii wyborczej przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Zmiana dotyczy miejsc, w którym komitety wyborcze i kandydaci mogą nieodpłatnie umieszczać swoje materiały wyborcze. Oprócz słupów ogłoszeniowych i tablic, dodatkowo są to ogrodzenia obiektów użyteczności publicznej, latarnie, urządzenia energetyczne oraz telekomunikacyjne będące własnością Gminy Bardo lub będących w zarządzie Gminy Bardo. Umieszczanie materiałów wyborczych może nastąpić jednak tylko po otrzymaniu zgody burmistrza i odbywa się na zasadach równego dostępu komitetów wyborczych do tych miejsc.

Kara za wieszanie banerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych może wynieść nawet 5 tys. zł

Zgodnie z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń: „Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna wynosi w tym przypadku nawet do 5 tys. złotych.

Zakaz niszczenia

Należy również pamiętać, że materiały wyborcze są chronione prawem. O niszczeniu, zaklejaniu plakatów wyborczych mówi kodeks wykroczeń w artykule 67 § 1. „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”.

em24.pl

25

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Banerowa samowolka kandydatów na posłów i senatorów. Co na to samorządy?

  2023-09-21 17:23:45

  gość: ~Mieszkanka

  Oczywiście w pisowym Kamieńcu tego typu dylematy nie istnieją. Banery wiszą gdzie się da, i reklamują samych prawych i sprawiedliwych.

 • 2023-09-21 17:32:05

  gość: ~Buba

  @~Mieszkanka
  A nasze słoneczko sejmowe to coś się wstydzi umieścić swój banerek na swoim płocie

 • 2023-09-21 19:49:17

  gość: ~bb

  @~Buba
  ha, ha, ha ... bardzo dobre spostrzeżenie

 • 2023-09-23 17:05:36

  gość: ~kozak

  ieszkanka
  A kogo mają promować leni i obiboków

 • 2023-09-21 18:02:27

  gość: ~mieszkaniec

  a w bardo dworczyk wisi na odpowiednim miejscu, na ogrodzeniu oczyszczalni sciekow.brawo tam jego miejsce i calego pisslandu

 • 2023-09-22 07:00:15

  gość: ~Krzysztof

  @~mieszkaniec. Twoje Q = mucha w kiblu.,a Ministrowi to ty morzesz wziąć do rączki....albo do b..ki

 • 2023-09-22 07:21:52

  gość: ~dudełko rezydent

  @~Krzysztof
  "Morzesz" to nawiązanie do pobliskiej wsi Morzyszów?

 • 2023-09-21 18:54:57

  gość: ~mieszkaniec

  @ mieszkaniec - robi kupę że strachu gdyby platforma doszła do władzy !

 • 2023-09-21 19:49:41

  gość: ~takitam

  /// Kara za wieszanie banerów w miejscach do tego nieprzeznaczonych może wynieść nawet 5 tys. zł ///

  a następnie:

  /// Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”. ///  Ktoś rozumie ten IDIOTYZM ?

  Czyli ... jak umieścisz cokolwiek w miejscach do tego nieprzeznaczonych, to płacisz 5 tys. zł
  ... ale jak usuniesz BEZPRAWNIE UMIESZCZONE w/w pierdoły to .... tez płacisz 5 tys. zł.

  EFEKT tego idiotycznego prawa jest taki, że KAŻDY może sobie wywiesić co chce i gdzie chce (nawet bezprawnie) a i tak NIKT TEGO NIE ZDEJMIE, anie nie zasłoni, bo za zerwanie grozi kara.

  Doprawdy .... CHORE PAŃSTWO.

 • 2023-09-21 20:01:35

  gość: ~Wagina

  @~takitam Rząd chory, zgadzam się. Ty też z.eb jesteś, i też zgadzam się, i ty też z tym zgadzasz się, czyli wszystko gra.

 • 2023-09-22 07:02:41

  gość: ~Jasiek

  @~Wagina
  W punkt

 • 2023-09-22 07:07:32

  gość: ~Tera

  @~takitam
  Chore to jest to, że ekspress miejski (komentarze) jest miejscem wzajemnego obrażania się, wyzywania, szydzenia, opluwania. I nie ma tutaj znaczenia kogo. Pojawią się jakikolwiek artykuł o kimkolwiek i zaczyna się wysypisko śmieci. Dlaczego ny ludzie uśmiechamy się do siebie sztucznie na ulicy, a siadamy przed telefonem lub komputerem i uderzamy w kogoś? Co się z nami dzieje? Lepiej się później czujecie? Jest Wam dobrze? Co czego zmierzamy? Każdy jest wolny i ma prawo robić co chce. Nie obrażajmy się wzajemnie.

 • 2023-09-22 09:47:09

  gość: ~Mariola

  @~takitam
  Ty ściąg swój baner w Ziębicach z toi toja przy ogródkach działkowych, konfederacja na ciebie nie liczy.

 • 2023-09-22 07:39:33

  gość: ~123

  Jak już cos piszecie, to w przypadku wyborów nie art 65 kodeksu wykroczeń a art. 495 kodeksu wyborczego.

 • 2023-09-22 07:39:40

  gość: ~123

  Jak już cos piszecie, to w przypadku wyborów nie art 65 kodeksu wykroczeń a art. 495 kodeksu wyborczego.

 • 2023-09-22 07:54:10

  gość: ~wyborca

  gancarz jeszcze nie przegrał a jest smutny

 • 2023-09-22 08:47:34

  gość: ~bardzianin

  W Bardzie jak zwykle - prawo bardzkiego króla jest ponad prawem krajowym. Kiedy to się zmieni?

 • 2023-09-22 10:41:16

  gość: ~czytelnk

  Przy zjeździe do Henrykowa (od strony Ciepłowód)na samym zakręcie wisi plakat jakiegoś jegomościa, który ewidentnie zasłania widoczność przy skręcie w lewo. Kto na to pozwolił?

 • 2023-09-22 12:22:35

  gość: ~Buba

  @~czytelnk
  Ten co się obraził na po

 • 2023-09-22 14:11:02

  gość: ~Organista

  Ganzarz to wszędzie sie pcha ,on by powieśił nawet na szalecie

 • 2023-09-22 14:48:10

  gość: ~Brak slow

  @~Organista
  No i obraziłeś Go. Lepiej Ci? Poczułeś się lżej? A jakby ktoś na Ciebie tak pisał? Ale o Tobie nie napiszą bo pewnie jesteś nic nie znaczącym człowieczkiem.

 • 2023-09-23 14:52:15

  gość: ~Buba

  @~Brak slow
  Panie pośle czekamy na banerek na swoim ogrodzeniu nie trzeba się wstydzić kogo się popirea

 • 2023-09-23 20:07:41

  gość: ~Autor

  @~Buba
  Dodał bym jeszcze program jestem przeciw invitro,usuwaniu martwego płodu bądź z gwałtu i popieram klauzurę sumienia, zwiększenie wydatków na kler oraz finansowania Rydzyka, zwiększenie składek a w rzeczywistości podatków tylko nazwa składki lepiej brzmi oraz popieram brak samorządności w Polsce przez co nieotrzymanie miliardów euro z UE na inwestycje w gminach ,firmach oraz zabezpieczenie kraju w czystą energię ekologiczną , dopłaty miliardy zł na TVP,i tak dalej i tak dalej

 • 2023-09-24 20:49:51

  gość: ~3

  Panie M .G
  Na swoim płocie wstydzimy się powiesić , ściągnij tam gdzie nie masz zgody

 • 2023-09-25 12:58:55

  gość: ~Buba

  ostatnio dodany post

  @~3
  Pan G myšli że jak powiesi dwa swoje banery obok siebie to wyborcy będą podwójne o nim myśleli może i tak , pewnie słoneczko tak kazał

REKLAMA


REKLAMA