Express-Miejski.pl

70 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Sprawdź, kto otrzyma i na jaki cel

Roman Fester Starosta Ząbkowicki i Waldemar Wieja Wicestarosta podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi, którym w sumie przekazano 70 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych fot.: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

W tym roku ze środków Powiatu Ząbkowickiego przeznaczonych na współpracę ze stowarzyszeniami skorzystało 19 stowarzyszeń.

W dniach 18 i 21 czerwca starosta Roman Fester i wicestarsta Waldemar Wieja  podpisali umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych którym w sumie przekazano 70 tys. zł.

Różnorodne działania, jakie będą realizowane na terenie powiatu dotyczą zadań wspierających osoby z niepełnosprawnościami, upowszechniających kulturę fizyczną, dotyczące ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, a także wspierające osoby w wieku emerytalnym. Największe środki zostały skierowane do działań związanych z kulturą, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dzięki realizacji projektów dzieci i młodzież oraz stowarzyszenia uniwersytetów trzeciego wieku będą mogły uczestniczyć w zajęciach z nauki pływania w Ząbkowickim Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., odbędzie się kilka imprez sportowych, będą prowadzone działania wspierające dziedzictwo kulturowe, oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

Lista organizacji, które otrzymały wsparcie ze środków Powiatu Ząbkowickiego:

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Kuchnia bez barier

1.890,00

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW „Szansa”

Jak ryba w wodzie, czyli nauka pływania

3.600,00

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”

W zdrowym ciele - zdrowy duch – zajęcia rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

6.000,00

Stowarzyszenie „W rytmie ziemi”

Sztuka w towarzystwie zwierząt

5.660,00

Razem

17.150,00

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

Ziębicki Klub Sportowy „Orion”

IV Powiatowy Piknik Motocrossowy

3.500,00

Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

2.000,00

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Sportu „Orzeł” Ząbkowice Śląskie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2.000,00

Razem

7.500,00

 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

Ochotnicza Straż Pożarna
w Olbrachcicach Wielkich

Bezpieczny Powiat Ząbkowicki

5.000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w Śremie

Kamieniecka Koperta Życia

5.000,00

Razem

10.000,00

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

Stowarzyszenie Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez aktywizację i rehabilitację oraz organizowanie imprez sportowych

2.000,00

Fundacja Lawendowa Alternatywa

Etniczne przenikanie na Ziemi Ząbkowickiej

5.350,00

Stowarzyszenie Złotostocki Klub Seniorów

Aktywność fizyczna i integracja społeczna dla seniorów

3.500,00

Stowarzyszenia Klub Seniora Przyjaciele

Działanie na rzecz osób
w wieku emerytalnym

1.500,00

Razem

12.350,00

 

KULTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych (zł)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Niebo złote Ci otworze – Magia teatru i poezji

4.000,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Festiwal Tradycji Bożonarodzeniowych

1.000,00

Fundacja Żywe Kultury

Frankenstein (1910) – film z potwornie dobrą muzyką Ziębickiej Orkiestry Mandolinistów

10.000,00

Fundacja „Ranczo Nasza Szkapa”

Ocalić od zapomnienia

2.500,00

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Ząbkowicach Śląskich

VIII międzynarodowa polsko-czesko-niemiecka pielgrzymka ząbkowicka do Sanktuarium Matki Boskiej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie

2.500,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie

Zadbajmy o nasze dziedzictwo – razem odrestaurujmy dorobek Ochotniczej Straży Pożarnej

3.000,00

Razem

23.000,00

Ogółem

70.000,00   

- Dzięki uchwalonemu programowi współpracy przez Radę Powiatu Ząbkowickiego na 2021 r. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego miał możliwość przekazania środków finansowych dla organizacji pozarządowych. Cieszę się, że działania, które będą realizowane przez organizacje przyczynią się do rozwoju małych stowarzyszeń, które przecież działają dla innych ludzi. Wiele osób zaangażowanych w działalność takich organizacji robi to w ramach wolontariatu i za to serdecznie dziękuję - podsumowuje starosta Roman Fester.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA