Express-Miejski.pl

Zmarła mgr Kazimiera Wójcik - długoletnia nauczycielka geografii w ząbkowickim ogólniaku

Zmarła mgr Kazimiera Wójcik - długoletnia nauczycielka geografii w ząbkowickim ogólniaku fot.: mp

Żegnamy dziś zmarłą 13 kwietnia 2021 roku mgr Kazimierę Wójcik, nauczycielkę geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich.

Magister Kazimiera Wójcik z ząbkowickim ogólniakiem związana była od 1991 roku. Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalności geografia dała się poznać wszystkim jako zapalona turystka, prowadząca młodzież i swoich kolegów szlakami Dolnego Śląska, Polski i Europy. Organizowała wspaniałe wyprawy wtedy, gdy Europa była jeszcze dla wielu z nas terenem nieznanym.

Angażowała się w wydarzenia środowiska lokalnego: współpracowała z harcerzami, uczestniczyła zawsze w Polsko-Czeskich Dniach Kultury Chrześcijańskiej, współorganizowała zajęcia Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w ostatnim czasie aktywnie działała w środowisku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednocześnie rozwijała swoje kompetencje zawodowe. Skończyła studia podyplomowe, była egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymywała nagrody dyrektora szkoły.

Była człowiekiem wielu talentów. Niejednokrotnie zastępowała nauczyciela muzyki (którego szkole zawsze brakowało) i uczyła wszystkie klasy hymnu szkoły. Przygotowywała uroczystości szkolne i była duszą towarzystwa.

Niestety, była. Żegnamy...

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA