Express-Miejski.pl

25 mln złotych dla Gminy Ziębice

25 mln złotych dla Ziębic

25 mln złotych dla Ziębic fot.: UMiG Ziębice

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice” otrzyma dofinansowanie w wysokości 25 608 544,96 PLN co stanowi 63,20 % kosztów kwalifikowanych.

Gmina Ziębice złożyła w dniu 30  kwietnia 2009 r. w ramach konkursu z Funduszu Spójności (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1./04/2009) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, Wniosek o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice”
 
Instytucja Wdrażająca POIiŚ dokonała oceny merytorycznej I stopnia w dniu 5 czerwca 2009 r. Wniosek złożony przez Gminę Ziębice spełnił kryteria formalne i merytoryczne I stopnia i został skierowany do dalszej oceny merytorycznej II stopnia.
 
W dniu 14 stycznia 2010 r. na konferencji prasowej w Jarnołtówku  zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Burmistrz Ziębic Antoni Herbowski odebrał z rąk Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Stanisława Gawłowskiego potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania w ramach POIiŚ dla projektu Gminy Ziębice.
 
W konferencji prasowej w sprawie wdrażania programów POIiŚ uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska – Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski i Dyrektor DPOIiŚ Aleksandra Malarz, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Prezes WFOŚiGW w Opolu Zbigniew Figas, Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Marek Mielczarek.
 
Koszt projektu z podatkiem VAT wynosi 48 791 500,00 PLN, koszt kwalifikowany 40 516 000,00 PLN co stanowi 83 % kosztu projektu.

Udział środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki wyniesie 18 546 360,00 PLN.

Efektem rzeczowym projektu będzie budowa kanalizacji sanitarnej systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 25,1 km oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie o Qśr/d - 300 m3/d.

Przedsięwzięcie aplikuje i przygotowuje do realizacji Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Miejskiego w Ziębicach.
 
Obsługę techniczną wraz z wykonaniem aktualizacji Wniosku w roku 2009 prowadziła firma ENVI Brzeg.

Pełną dokumentację budowlaną na sieci kanalizacyjne wraz z wnioskiem o wydanie pozwoleń na budowę wykonała pracownia projektowa KRAKINWEST z Krakowa.

UMiG Ziębice

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA