Express-Miejski.pl

Bezpłatna nauka pływania

UMiG Bardo

UMiG Bardo fot.: UMiG Bardo

Ruszyła kolejna edycja projektu „Delfinek". Zajęcia są bezpłatne, współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Bardo. Biorą w nim udział uczniowie klas I - III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z Filią w Przyłęku, w szczególności zaś:

  • opanowanie podstawowych umiejętności pływackich, wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno - sportowych,
  • kształtowanie postawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznych,
  • zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
  • wzrost poziomu umiejętności pływackich oraz poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej nad otwartymi akwenami wodnymi.

Uczestnicy programu: 114 uczniów klas I - VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku. Średnio w trakcie 1 tygodnia na zajęcia wyjeżdżać będzie 90 uczniów.

Czas trwania: od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Realizacja programu zaplanowana jest na godziny popołudniowe po zakończeniu obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole jako zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia odbywać się będą na krytej pływalni w Kłodzku, gdzie opiekę i nadzór zapewnią instruktorzy nauki pływania, ratownicy, nauczyciele oraz wolontariusze.

Realizacja zajęć na basenie jest dla wielu uczniów jedyną możliwością zdobycia i opanowania umiejętności pływackich. Nabyte umiejętności przyczynią się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci i młodzieży nad zbiornikami wodnymi oraz do odpowiedniego i odpowiedzialnego korzystania z nich podczas wakacji.

UMiG Bardo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA