Express-Miejski.pl

Nabór wniosków ze środków PFRON

zdjęcie ilustracyjne fot.: freepik

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich serdecznie zaprasza do składania wniosków. Nabór trwa do 14 października. 

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie przypomina, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania:

  • dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (zgodnie z art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 573 późn. zm.) - w wysokości 70.000,00 zł (na 1 stanowisko pracy).

Informujemy, że tut. urząd rozdysponował w miesiącu sierpniu br. kwotę 50.000,00 złotych (dla 1 osoby) i zawarł z osobą niepełnosprawną umowę o przyznanie  środków na podjęcie działalności gospodarczej (zgodnie z art. 12a ustawy).

Ogłoszony nabór wniosków trwać będzie do 14.10.2022r. z uwagi na właściwe rozdysponowanie środków PFRON w bieżącym roku.

Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w określonym terminie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski spełniające wymogi formalne i merytoryczne.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskach lub przesłać tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższych informacji udzielają:
Joanna Juszczak - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 748 166 717
e-mail: joanna.juszczak@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
Marzena Grzegorczyn - Pokój nr 17 (I piętro) - tel. 748 166 717
e-mail: marzena.grzegorczyn@zabkowiceslaskie.praca.gov.pl

Druki do pobrania znajdują się TUTAJ [KLKI].

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

REKLAMA