Express-Miejski.pl

Gmina Bardo będzie miała partnera w Gruzji. Radni przyjęli uchwałę o nawiązaniu współpracy

Gmina Keda (Autonomiczna Republika Adżaria, Gruzja) jest gminą o podobnym charakterze do Gminy Bardo fot.: mp

23 czerwca na sesji Rady Miejskiej w Bardzie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminami Bardo i Keda leżącą w Gruzji.

Gmina Keda (Autonomiczna Republika Adżaria, Gruzja) jest gminą o podobnym charakterze do Gminy Bardo. Jej szczególną cechą jest atrakcyjny turystycznie region, który cieszy się tak dużą popularnością jak Bardo - Miasto Cudów. Z uwagi na fakt, że Keda jest niewielką gminą, to wyzwania z jakimi się boryka, są niemal takie jak Gminy Bardo, co pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń i przyjętych w trudnych sytuacjach rozwiązań. Jest to także szansa dla rozwoju dzieci i młodzieży obu gmin w zakresie wymiany kulturowej, rozwoju umiejętności językowych oraz otwartości na drugiego człowieka.

Kontakty partnerskie z Gminą Keda (Autonomiczna Republika Adżari, Gruzja) nawiązane zostały podczas ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu, a dotyczyły wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działalności samorządów i promocji turystycznej. Z biegiem czasu kontakty te zacieśniły się i unaoczniły jak wiele łączy obie gminy. - Pomimo dużej odległości łączą obie strony kwestie historyczne i walka o tożsamość narodową w zakresie swoich narodów. Jednak to nie wszystko, Gmina Keda tak samo jak inne gruzińskie gminy przygotowuje się do dostosowania swoich przepisów i statusu
funkcjonowania do przepisów Unii Europejskiej do której pretenduje, to powoduje, że w przyszłości będzie możliwość szerokiej współpracy na wielu polach należących do zakresu zadań własnych, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz wymiany turystyczno- kulturalnej pomiędzy społecznościami obu sygnatariuszy porozumienia - czytamy w uzasadnieniu uchwały, którą jednogłośnie przyjęli radni Rady Miejskiej w Bardzie.

Szczegółowe zasady, formy i tryb współpracy zostanie określony w porozumieniu zawartym między partnerskimi gminami.

Gmina Bardo

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA