Express-Miejski.pl

Samorządowcy dyskutowali o rozwoju południowej części regionu

Spotkanie członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w Polanicy–Zdroju fot.: mp

W dniach 11-12 stycznia samorządowcy z powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego, wzięli udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej w Polanicy–Zdroju.

Stronę samorządu dolnośląskiego reprezentowali: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Magdalena Bednarska-Wajerowska - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Łukasz Kasprzak - zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego oraz Leszek Loch - dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Rozmowy dotyczyły istotnych planów i rozwiązań rozwoju całego południa naszego regionu, w tym perspektywy rozwoju Kotliny Kłodzkiej. Samorządowcy prowadzili dyskusje nad tegorocznym budżetem województwa dolnośląskiego, finansowaniem klastrów, aktualnych i planowanych inwestycji drogowych w regionie oraz stanem prac nad tzw. ZIT-em - Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne cele i wskazują przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA