Express-Miejski.pl

Nabór na wolne stanowisko pracy: zastępca skarbnika gminy

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: zastępca skarbnika gminy. Zainteresowani mogą składać oferty do 12 sierpnia do godz. 10.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://bip.um.niemcza.pl/ w zakładce: Oferty pracy, a także pod nr tel. 74 8376 265.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Niemcza (I piętro, pokój nr 10) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12.08.2021r. do godz. 1000 na adres: Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, 58-230 Niemcza w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Skarbnika Gminy”.

UMiG Niemcza / mat. płatny

REKLAMA