Express-Miejski.pl

Wojewoda zakwestionował, sąd podtrzymał. Nie będzie wyrównania dla wójta od początku kadencji

Wójt Marcin Czerniec nie otrzyma wyrównania swojego uposażenia do maksimum za blisko trzyipółletni okres poprzedniej kadencji, kiedy jego wynagrodzenie oscylowało na poziomie około 6.2 tys. zł brutto fot.: em24.pl

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Chodziło o wyrównanie wynagrodzenia wójta od początku kadencji.

Przypomnijmy. W kwietniu ubiegłego roku rada gminy Kamieniec Ząbkowicki większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Marcina Czernieca z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2014 roku. Oznaczało to, że wójt miałby otrzymać wyrównanie ekwiwalentu pobieranego każdego miesiąca przez blisko trzy i pół roku do ustawowego maksimum.

6 czerwca wojewoda wydał jednak zarządzenie nadzorcze, w którym zakwestionował zapis dotyczący wstecznego obowiązywania uchwały. Wojewoda wskazał, że brak jest prawnych możliwości nadania mocy wstecznej uchwale, gdyż zmieniona uchwałą kwota wynagrodzenia wójta będzie przysługiwała mu za zakończone lata budżetowe i polegać będzie na wyrównaniu wydatków budżetowych gminy na wynagrodzenie, które zostało już wypłacone. Wojewoda swoją decyzję argumentował naruszeniem przepisów art. 211 i wskazywał na zasadę roczności budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rada gminy zdecydowała się zaskarżyć zarządzenie nadzorcze wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, tłumacząc że chwila wejścia aktów w życie nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Dodatkowo w uzasadnieniu możemy przeczytać również, iż w stanie faktycznym niniejszej sprawy ograniczenia związane z zasadą roczności budżetu nie mogą znaleźć zastosowania, albowiem środki finansowe na potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla wójta w wysokości określonej przepisami znalazły się w uchwale budżetowej dotyczącej 2018 roku. Wcześniejsze uchwały budżetowe podejmowane w latach 2014-2016 nie zostały wykonane z uwagi na brak wymaganej większości w radzie gminy Kamieniec Ząbkowicki dla podjęcia uchwały. Tym samym środki te były zabezpieczane w kolejnych latach budżetowych i w ramach odrębnych środków. Oznacza to, że zabezpieczeniem środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia nie są zatem uchwały budżetowe z lat wcześniejszych, lecz aktualna uchwała budżetowa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we wrześniu ubiegłego roku podtrzymał jednak stanowisko wojewody, wskazując, że wójt otrzymał wynagrodzenie za pracę w czasie obowiązywania określonej uchwały rady gminy w sprawie wysokości jego wynagrodzenia i uchwały budżetowej obowiązującej w danym roku budżetowym. Poinformował, że brak jest podstaw do ponownego dokonywania takiego wydatku w okresie, w którym nie obowiązuje już uchwała budżetowa przewidująca wypłatę wynagrodzenia pracownikom samorządowym (w tym wójtowi) w wysokości już im wypłaconej. - Niezgodne z ustawą o finansach publicznych jest bowiem zawieranie w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy postanowień dotyczących wcześniejszych lat budżetowych. [...] Nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej mogą otrzymać pracownicy samorządowi, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub powołania. Wójtowi takie świadczenie nie może być przyznane. Formą nagrodzenia wójta za jego dokonania może być jedynie podjęcie przez radę gminy uchwały podwyższającej jego wynagrodzenie za pracę (co też rada uczyniła w tej samej uchwale i co nie zostało zakwestionowane - przyp. red). Wbrew stanowisku zaprezentowanemu w skardze, niedopuszczalne jest gromadzenie w poszczególnych latach budżetowych środków na wynagrodzenie wójta i przesuwanie ich na kolejne lata budżetowe, tj. aż do momentu, kiedy w radzie gminy pojawi się odpowiednia większość dla podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta z mocą wsteczną - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki po otrzymaniu wyroku z WSA skorzystała z ostatniej szansy na zmianę decyzji i złożyła skargę kasacyjną od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 5 marca na posiedzeniu NSA skarga została jednak oddalona w całości.

ms. / em24.pl

31

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Wojewoda zakwestionował, sąd podtrzymał. Nie będzie wyrównania dla wójta od początku kadencji

  2019-03-19 09:36:35

  gość: ~Xyz

  To już bezczelność wojcie. Wstydze się takiego wójta.

 • 2019-03-19 09:39:11

  gość: ~ddd

  @~Xyz
  To rada głosowała za wyrównaniem do nich z pretensjami!!

 • 2019-03-19 10:01:17

  gość: ~Hgt

  Teraz będzie oddawał na raty

 • 2019-03-19 13:11:21

  gość: ~Xyz

  @~ddd
  Ale biadolisz. To chyba cenarski na siebie donosi, żeby tylko wielmożnego oczyścić z zarzutów

 • 2019-03-20 12:48:47

  gość: ~Zyx

  @~ddd
  Niektórzy ci co tak mocno o te pieniądze się starali dzisiaj są zawiedzeni ,bo nic im nie skapnie .

 • 2019-03-20 20:35:04

  gość: ~Maly

  @~ddd
  Tak i ci co głosowali na czele z panem krokorą panem cenarskim i panią chodasewicz zacięcie broniąc słuszności podjęcia uchwały powinni ponieść konsekwencje tego czynu

 • 2019-03-19 09:59:21

  gość: ~aaaaa

  Rada, która jest podporządkowana wójtowi! Cenarski to za wójta mógłby iść na klęczkach do Częstochowy!!!!!!!!!!

 • 2019-03-19 23:16:51

  gość: ~Gff

  Domin za podwyżkę z wyrównaniem dawał się ogolić na sucho(cały) A teraz się przekonał że już niepotrzebny!

 • 2019-03-19 10:13:18

  gość: ~Mieszkaniec

  To teraz mamy temat na pierwszą stronę wiadomości kamienieckich

 • 2019-03-19 10:25:34

  gość: ~Księgowy

  Taraz wiemy dobitnie po co idzie się na " stolec" , obojętnie na jakim szczeblu.Ludziom będą pier... farmazony o poświęceniu i pracy dla społeczeństwa.

 • 2019-03-19 10:30:02

  gość: ~Ja

  Oj jak mi przykro

 • 2019-03-19 11:22:22

  gość: ~Gieniu

  Nareszcie ktoś pokazał miejsce w szeregu wszechwiedzącemu i d...włazom.

 • 2019-03-19 11:37:50

  gość: ~Miciu

  A mówili, że wójt zrezygnował z większego wynagrodzenia... a tu co? Walczy o kasę jak Jarosław o kota :)

 • 2019-03-19 22:55:23

  gość: ~Kolega

  @~Miciu
  Powinni jemu i radnym którzy głosowali karę dowalić za wyłudzenie.

 • 2019-03-19 11:44:18

  gość: ~XY

  Z cały szacunkiem, ale naprawdę uważacie, że to, co ustaliła poprzednia rada gminy, to wynagrodzenie godne wójta? Bez przesady. Nic dziwnego, że wójt walczy (ł) o swoje, bo tak naprawdę to jego wynagrodzenie to ludzie w fabrykach czasami zarabiają

 • 2019-03-19 12:22:27

  gość: ~He

  @~XY
  To niech idzie do pracy do fabryki! Nikt nikomu nie każe być wójtem! Żadna praca nie hańbi.

 • 2019-03-19 13:10:21

  gość: ~Xy

  @~XY

  W jakiej fabryce się tak zarabia? Proszę wziąć pod uwagę, że wójt nie występował w swoim imieniu i to za nasze gimnne pieniadze się sadzil. Dobrze mu tak. Pazerność nie popłaca. I tak już się wystarczająco nachapał

 • 2019-03-19 16:51:14

  gość: ~Ddd

  @~XY
  To daj namiary na ta fabrykę. Zmienię pracę

 • 2019-03-19 12:04:14

  gość: ~Teddy

  W zwiazku z powyższym stanowiskiem NSA proponuje utworzyc fundusz solecki. Kasa została zaoszczedzona . Kto za?.

 • 2019-03-19 12:50:05

  gość: ~Dddd

  @~Teddy

  Co jest z wami ludzie???? Nie widzę nominanacji do Wójta Roku 2018, przecież to taki dobry wójt! Dlaczego nikt nie zgłosił jego kandydatury??

  http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/aktualnosci/wojt-roku-2018/40948261

  Przespaliście czy co?

 • 2019-03-19 16:47:26

  gość: ~ale babol

  @~Dddd


  ja go chrzanie nie ma wśród nominowanych Marcina Czerńca, toż to hańba i wstyd!!!! Jak do tego mogło dojść??????

 • 2019-03-19 14:21:34

  gość: ~Teddy

  Radni ktorzy glosowali za wyplata dla wójta wyrównania za urlopy winni być obciażenia i zaplacić z własnej kieszeni. Wót bedzie zadowolony a wierni radni potwierdza poddaństwo. Jak sie nie ma wiedzy to nalezy płacić.

 • 2019-03-19 14:54:43

  gość: ~hmm

  Hahahahaha no coś nie wyszło

 • 2019-03-19 16:44:58

  gość: ~Zenek

  Czytając komentarze, można wywnioskować, że wyniki ostatnich wyborów nie były do końca uczciwe..

 • 2019-03-19 17:18:54

  gość: ~ Xyx

  @~Zenek O ile jakos mozna zrozumieć Wójta.Pieniadze nie śmierdzą ...to o wiele gorzej świadczy o glosujących w ostatnich wyborach .

 • 2019-03-19 20:42:11

  gość: ~Ble

  Mania,ty slyszala?naszemu sonsiadowi konia ukradli!a taki byl ladny,amerykański,szkoda

 • 2019-03-20 17:39:20

  gość: ~Tojo

  Pan wójt się tytuluje "dr prawa" A widać że prawa nie zna

 • 2019-03-20 23:44:39

  gość: ~Jony

  Doktorem mógł być gdyby nie zwiesil parę lat temu, teraz może tylko pomarzyć

 • 2019-03-21 00:21:37

  gość: ~Karju

  W myśl art. 23 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Ponadto radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Przez dobro wspólnoty samorządowej należy przede wszystkim rozumieć jej pomyślność, czyli właściwy rozwój w aspekcie społecznym, gospodarczym czy też kulturowym.

  W tym pojęciu mieści się także dążenie do coraz lepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, które z kolei odnotowywane są poprzez widoczny wzrost zamożności oraz poprawę warunków życia obywateli.

 • 2019-03-25 21:49:30

  gość: ~Człowiek

  I musi oddać pieniążki,zmuszony będzie wziąść kredyt ,biedactwo.

 • 2019-03-25 22:46:04

  gość: ~Karju

  ostatnio dodany post

  @~Człowiek
  Czy mam tego wyśmienitego doktora prawa oskarżyć o poświadczenie nieprawdy ?
  Mam stosowne dokumenty .
  Art. 271.
  § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

REKLAMA


REKLAMA