Express-Miejski.pl

Bałaganiarstwo, fikcja i błędy. W Ziębicach już po sesji budżetowej [foto]

Sesja budżetowa w gminie Ziębice fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

90. Tyle poprawek wprowadził burmistrz Mariusz Szpilarewicz wraz ze swoimi współpracownikami do projektu budżetu na 2019 rok podpisanego przez poprzedniczkę Alicję Birę.

Część z nich była konieczna, bowiem wynikała ze zwykłego „bałaganiarstwa”. Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) wskazała m.in. na błędnie podane paragrafy klasyfikacji budżetowej, niekompletne zestawienie planu wydatków inwestycyjnych, niespójność dokumentów, które powinny ze sobą współgrać czy w końcu zaskakująco wysokie dochody gminy ze sprzedaży majątku. W dodatku podpisany przez burmistrz Alicję Birę projekt budżetu trafił do RIO tydzień po ustawowym terminie. Poprzednia burmistrz nie wykonała też Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Ziębice, przez co RIO nie mogła dokonać oceny projektu budżetu. Ten dokument przygotowały już obecne władze.

Podczas sesji Mariusz Szpilarewicz w godzinnym wystąpieniu przedstawił najważniejsze poprawki naniesione do budżetu, podkreślając uporządkowanie dokumentu zgodnie z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także zmianami wynikającymi z realizacji projektów, które w budżecie nie zostały uwzględnione. W pierwotnym projekcie budżetu nie zapisano m.in. środków na realizację zadań z budżetu obywatelskiego, choć jego wprowadzenie nastąpiło właśnie za rządów byłej już szefowej ziębickiego magistratu, a zadania do realizacji w 2019 roku z budżetu obywatelskiego takie jak np. klimatyzacja sali widowiskowej czy plac rekreacji w Starczówku, zostały wybrane już do realizacji przez mieszkańców gminy.

- W budżecie projektu z naniesionymi poprawkami nie ma już błędów w paragrafach, nie ma błędów technicznych – mówił Mariusz Szpilarewicz, podkreślając raz jeszcze, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat budżetu gminy Ziębice na 2019 rok dotyczy projektu złożonego przez byłą władzę. - Nie chcę oceniać trybu prac nad projektem budżetu, ale na pewno nie był on właściwy, patrząc na to ile rzeczy nie zostało ujętych oraz ile wniosków po drodze zostało zwyczajnie zgubionych. Otrzymując dokumenty z wydziału finansowego na temat składanych wniosków i weryfikując je później np. z wnioskodawcami okazało się, że część dokumentów zaginęła. Dlaczego? Gdzie? Tego nie wiem – wyjaśniał nowy włodarz gminy. Szpilarewicz dodawał, że jego zdaniem prace nad budżetem powinny rozpocząć się zdecydowanie wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć niekomfortowych sytuacji i wprowadzanych poprawek w takiej liczbie.

- Nie jest to mój wymarzony projekt budżetu, ale trzeba było go w jakiś sposób naprawić, aby w 2019 roku można było realizować od początku roku zadania ważne dla gminy. Wprowadziliśmy do budżetu zadania, o dofinansowanie których aplikujemy, bądź na które otrzymaliśmy już wsparcie finansowe lub informacje, że takowe do nas trafi – dodawał burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

W międzyczasie padły zapytania radnych m.in. o dalsze etapy budowy kanalizacji, remonty dróg wewnętrznych, rzeczywisty dług gminy, a także niski poziom sprzedaży mienia gminnego. Burmistrz odpowiadał na każde pytanie zadane przez radnych. W niektórych odpowiedziach burmistrz nie chciał składać konkretnych deklaracji, tłumacząc, że ten akurat budżet jest punktem wyjścia do zmian, które będą wprowadzane w trakcie 2019 roku. Radni dowiedzieli się m.in. o złożonych już przez nowego burmistrza wnioskach o dofinansowanie na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w tym na drogę w Służejowie oraz na ul. Małą. Burmistrz poinformował również, że w trakcie roku będą pojawiać się konieczne zmiany, choćby ze względu na wnioski złożone przez niego do zarządu powiatu czy DSDiK. W budżecie uwzględniono np. współfinansowanie remontu drogi w Dębowcu wspólnie z powiatem, ale już od otrzymania promesy przez powiat, będzie zależało wprowadzenie udziału gminy na przebudowę ul. Chrobrego. Radni poznali też zdanie burmistrza w temacie niskiej sprzedaży mienia gminnego. - Uważam, że wykonanie w niespełna 10 proc. sprzedaży mienia gminnego jest głównym problemem wykonania budżetu gminy w 2018 roku. Założenie tak wysokiej kwoty uzyskanej ze sprzedaży mienia miało na celu uzyskanie korzystnych wskaźników, natomiast niewiele zrobiono, aby te założenia wykonać. Niedawno ogłosiliśmy kilka przetargów na sprzedaż mienia gminnego, ale one będą dopiero rozstrzygnięte w nowym roku. Sukcesem zakończyły się już przetargi na wynajem lokali użytkowych, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Do zrealizowania założeń budżetu potrzebna jest ciągła praca – tłumaczył szef ziębickiego magistratu.

Po odczytaniu opinii RIO odnośnie projektu budżetu przygotowanego przez byłą burmistrz (opinia była pozytywna z uwagami) i dyskusji, radni najpierw jednogłośnie przyjęli 90 poprawek wprowadzonych do budżetu (szczegółowo każda była omawiana podczas komisji), a następnie jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2019 rok (nieobecni podczas obrad byli radni Janusz Sobol i Władysław Lach oraz radna Beata Pustułka) oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ziębice na lata 2019-2030.

Najważniejszy dokument finansowy samorządu zakończy się deficytem w wysokości 2.034.167,69 zł, wynikającym w głównej mierze z konieczności zabezpieczenia środków na projekty inwestycyjne i składane wnioski np. na wymiany pieców czy projekty przebudowy dróg oraz zadania takie jak remont kościoła poewangelickiego. Jest on niższy od tego, który zakładała burmistrz Bira o 280 tys. zł (w jej projekcie budżetu była to kwota 2.314.167,69 zł). Znacznej poprawie uległa za to nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), którą burmistrz Bira zakładała na poziomie 79.991,00 zł - korekty zaproponowane przez burmistrza Szpilarewicza i pracowników finansowych doprowadziły do jej zwiększenia do poziomu 574.331,99 zł. Dochody zaplanowane w budżecie na przyszły rok wynoszą 66.341.678,20 zł, natomiast wydatki to kwota 68.375.845,89 zł. W porównaniu do projektu przygotowanego przez poprzednią burmistrz dochody będą wyższe o 694.070,00 zł.

Zadania inwestycyjne, jakie zapisano w budżecie powiatu ząbkowickiego na 2019 rok znajdują się w artykule pt. Inwestycje w gminie Ziębice. Jakie są plany na przyszły rok?. Więcej o wydatkach z funduszu sołeckiego znajduje się w artykule pt. Fundusz sołecki w gminie Ziębice

ms. / em24.pl

46

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Bałaganiarstwo, fikcja i błędy. W Ziębicach już po sesji budżetowej [foto]

  2018-12-30 11:54:11

  gość: ~ooo

  Hmmmm, jak to możliwe, że nie zostały w budżecie zabezpieczone pieniądze na zadania z budżetu obywatelskiego??? Czyli to oznacza, że gdyby przyjęto budżet bez zmian to pieniędzy na wybrane już zadania by nie było i albo by się znalazły, albo nie??? Naprawdę???? SZOK!!! Budżet obywatelski to jedna z niewielu dobrych inicjatyw, które ostatnio powstały w Ziębicach i jeszcze chciano tę ideę zamieść pod dywan???!!!

 • 2018-12-30 12:05:17

  gość: ~Kamil

  a co w tym dziwnego? przecież dla byłej pani burmistrz mieszkańcy byli raczej kulą u nogi, bo w ogóle śmieli o coś pytać, coś negować i w ogóle żyć.

 • 2018-12-30 12:19:56

  gość: ~aaa

  Skoro tyle błędów i nieścisłości to cały wydział finansowy powinien wylecieć dyscyplinarnie.

 • 2018-12-30 12:24:24

  gość: ~Zenek

  @~aaa
  Główny księgowy zwolnił się sam, bo wiedział jak to się dla niego skończy

 • 2018-12-30 12:31:56

  gość: ~vv

  Jeżeli pani skarbnik albo księgowy (ch wie kto robił ten budżet) nie wiedzą do jakich paragrafów przyporządkować wydatki, to już dawno powinni być poza urzędem. To tak jakby szef kuchni nie potrafił przyrządzić dania, które jest specjalnością restauracji

 • 2018-12-30 12:35:42

  gość: ~Mieszkanka

  Tak wszyscy stękali, że Szpilarewicz podniósł sobie pensję, a właśnie zaoszczędził pół miliona (!) dla gminy. Dalej wam źle, zawistnicy? Dajcie człowiekowi szansę.

 • 2018-12-30 13:15:26

  gość: ~PełO

  @~Mieszkanka

  POżyjemy, zobaczymy. W opowiadaniu bajek zawsze był dobry

 • 2018-12-30 14:08:06

  gość: ~Mieszkaniec

  @~Mieszkanka
  Zaoszczędził na papierze. To że będzie zwalał na Birę to było wiadomo od początku. Gadane to on ma. Opinia RIO pozytywna z poprawkami - we wszystkich ościennych gminach taka była bo od tego jest RIO.

 • 2018-12-30 14:19:01

  gość: ~Zainteresowany

  @~Mieszkaniec

  Zobacz jakie błędyh wytknęło RIO w innych gminach, a zobacz jakie w Ziębicach. W innych gminach chodzi o wskaźniki, a w naszej oprócz tego o błędy formalne, podstawowe, za które przez komisją RIO władzy powinno być wstyd.

 • 2018-12-30 14:17:28

  gość: ~Ziębice

  @~Mieszkanka
  Dokładnie. Nie może być tak że burmistrz zarabia mniej niż dyr czy kierownicy jednostek gminnych. Poza tym to nie są jakieś wielkie pieniądze. W sektorze prywatnym specjalista, Dyr itd zarabiają o wiele wiele więcej.

 • 2018-12-30 17:18:45

  gość: ~takitam

  gość: ~Ziębice napisał/a:
  ///// W sektorze prywatnym specjalista, Dyr itd zarabiają o wiele wiele więcej./////

  To prawda, ale .... w sektorze prywatnym istnieje coś takiego jak odpowiedzialność karna i finansowa w przypadku doprowadzenia do strat finansowych w zarządzanym podmiocie.

  Natomiast jedyną "odpowiedzialnością" burmistrza i ewentualną karą za złe zarządzanie jest to, że może nie być wybrany w kolejnych wyborach.

  Poza tym do polityki (czy ogólnie rządzenia) NIE IDZIE SIĘ DLA PIENIĘDZY.
  To przede wszystkim służba.

 • 2018-12-30 17:41:11

  gość: ~Komis

  @~Mieszkanka
  Na razie te pół miliona jest na papierze wiec sie kobitko nie podniecaj. Pamiętaj jedną rzecz, że papier wszystko przyjmie.

 • 2018-12-30 12:49:57

  gość: ~Tak

  Zarzuty dla Biry w trybie natychmiastowym

 • 2018-12-30 14:19:09

  gość: ~ja

  @~Tak
  Czy słyszałeś żeby ktoś w naszej gminie poniósł kiedykolwiek jakieś konsekwencje ? Bo ja nigdy.

 • 2018-12-31 09:56:01

  gość: ~Ziebiczanin

  Pocałuj ją w życ tumanie myslisz ze teraz będzie lepiej to sie mylisz

 • 2018-12-30 12:56:23

  gość: ~Ja

  Chyba nikt nie myślał że pochwali poprzedniczke.... A tak będzie wymówka

 • 2018-12-30 14:50:05

  gość: ~Gieniu

  A kto sekretarzem gminy. Plotka już jest że to Pan od imprez ale czy to prawda...???

 • 2018-12-30 17:19:38

  gość: ~Ja

  @~Gieniu
  Prawda prawda

 • 2018-12-30 15:29:53

  gość: ~Śmieci nie poodbierali

  Zamiast opowiadać głupoty weż sie pan do roboty

 • 2018-12-30 19:40:57

  gość: ~Kario

  @~Śmieci nie poodbierali
  patrząc na Pana/Pani nick to jest Pan/Pani niezadowolony z firmy, którą wybrała pani Bira. To zuk doprowadziło na skraj bankructwa. To też za kadencji Biry się wydarzyło

 • 2018-12-30 16:08:15

  gość: ~Proste

  W Dupie z Ziębicami !! Paskudnie tu jest i parszywe chodniki i W Rynku Chujowo się jeździ autem po Rozjebanych drogach ! Pijaństwo i Menelstwo się szerzy , Zajebać powinno się bombę lotniczą na Tę Ziębice i Wyjebać w powietrze tą Dziurę Zacofaną .

 • 2018-12-30 17:22:08

  gość: ~takitam

  Oprócz języka i składni, które poniekąd odzwierciedlają Twój nick, ...... masz rację.


  Poza tym, kto by się przejmował jakimiś tam chodnikami skoro mamy taki "śliczny" .... targ.

 • 2018-12-30 16:15:32

  gość: ~Nikt wazny

  Co robili przez ostatnie cztery lata radni? Wiekszosc zostala ponownie wybrana. Dramat

 • 2018-12-30 17:39:59

  gość: ~takitam

  @~Nikt wazny

  Radni przez ostatnie 4 lata (i przez ostatnie 30 lat) nie robili kompletnie nic, ale też nie po to są żeby coś robić, tylko żeby .... być.

  Taki mamy bowiem (odziedziczony po PRL) system prawny, że choćby w gminie nie było ani jednego zakładu pracy czy firmy, a mieszkańców np. tylko 100, to i tak "musi" istnieć cały ten cyrk zwany administracją w postaci radnych, burmistrza, zastępców, referentów, specjalistów do spraw i wszelkiej maści biurw.

 • 2018-12-30 18:00:35

  gość: ~Janusz

  Te pierwsze trzy slowa będą idealne do podsumowania bieżącej kadencji

 • 2018-12-30 19:02:05

  gość: ~JanÓRZ

  @~Janusz

  O kurw@, nostradamus się objawił

 • 2018-12-30 19:31:06

  gość: ~Antek

  Dajcie spokój jedni i drudzy przyszło nowe zmiana nastąpiła trzeba dać szansę oceniać będziemy za 2- 3 lata działalność. Choć tytuł moim zdaniem trochę nie przystoi poważnym ludziom

 • 2018-12-30 23:39:48

  gość: ~Żenada

  Ten artykuł i jego tytuł pokazują jedynie PO-wską twarz Szpilarewicza. Nie został wybrany żeby pokazywać jak "zła" była Bira a jak na razie tylko tym się zajmuje. Może trochę pokory i ciężkiej pracy.

 • 2018-12-31 14:40:41

  gość: ~SOOOS

  @~Żenada

  Co za brednie. Chyba 90 poprawek nie wzięło się znikąd, uwagi RIO też nie wzięły się znikąd, a więc wypadało wyjaśnić mieszkańcom i radnym, skąd poprawki i dlaczego są konieczne. Jakby budżet przygotowany został jak przystało na normalny urząd (patrz wszystkie inne w okolicy), to i poprawek w takiej liczbie by nie było. No nic, Birowej i Bafii nie pozostało nic innego jak komentować na portalu :) Nie martwcie się, wielu by chciało tyle zarobić przez cztery lata zmarnowanej kadencji.

 • 2018-12-31 10:44:59

  gość: ~mieszkaniec

  Gmina rolnicza, dla rolników na wsiach, ludzie w Ziębicach bez pracy i bez perspektyw na przyszłość. Nic dziwnego że mienia Gminnego nikt nie chce kupować, mieszkań też, ci co chcą pracować wyprowadzają się z Ziębic, zostają emeryci renciści i cała reszta nierobów. Oczywiście są ambitni co dojeżdżają do Wrocławia i Strzelina do pracy ale to raczej przymus.

 • 2019-01-01 22:54:36

  gość: ~Mieszkaniec tej dziury

  @~mieszkaniec
  W Punkt !

 • 2019-01-03 14:57:25

  gość: ~Tre

  @~mieszkaniec
  Brawo Panie burmistrzu. Właściwy człowiek na stanowisku.

 • 2018-12-31 12:43:02

  gość: ~duda

  90 poprawek. Czemu express miejski nie wytlumaczy tylko piszą nzdety. 90 poprawek bo wyrzucił birowej zadania a dodał swoje co nie zmienia faktu ze i tak jest deficyt na minusie na przyszły rok i dlaczego nie ma mowy o kredycie bo ponoć ma byc i jest juz załatwiony jaki kiedy i ile???

 • 2018-12-31 13:03:31

  gość: ~dudek

  @~duda
  ekspres nie tłumaczy tylko pisze to co nakazuje guru - na sesjach mało co nie całują przedstawicieli ekspresu miejskiego po rękach - niestety ale tak wygląda nasza szara uwikłana PO-wska rzeczywistość. Walnie się tytuł - trochę zmanipuluje i do przodu.

 • 2018-12-31 13:26:46

  gość: ~Andrzej

  @~duda
  Nie wyrzucił, bo nie było czego wyrzucać. Przeczytaj artykuł lub obejrzyj sobie sesję to usłyszysz jakie to poprawki. Wyszło bałaganiarstwo poprzedników ale myśle że tym wszystkim co było przez ostatnie lata i tak zajmie się prokurator

 • 2018-12-31 13:36:22

  gość: ~duda

  @~Andrzej
  A np. poucinanie oświacie kosztów wydatkow to nie są poprawki??? Hahaha ale kino ogarnij sie

 • 2018-12-31 14:06:39

  gość: ~Andrzej

  @~duda
  no to może czas na GCEiS?

 • 2018-12-31 15:32:47

  gość: ~cyprian

  @~Andrzej
  Ucinać wszystkim złodziejom. Od nauczycieli, policji ciągłe strajku mmogli iść do kopalni w doboszowicach. I ci radni masakra co nawet buzi nie otworzą ani nie pierną. Tylko pani sobków aktywna reszta nauczycieli dubie w nosie i tylko hajs złodzieje

 • 2019-01-01 22:07:27

  gość: ~Ziebiczanin

  Masz racje wypierd...c pasożytòw nic nie robia dla ziebic co za debile nanich głosoli powinno byc tak nie spełniaja dobrze swojej funkcji to ich odwołac wybrac innych

 • 2018-12-31 19:19:34

  gość: ~ADude

  @~duda
  Tobie to trzeba chyba narysować żebyś cokolwiek zrozumiał a nie tłumaczyć..

 • 2018-12-31 21:48:27

  gość: ~haha

  @~ADude
  A ty co czyim przydupasem jesteś? A może jednym ze śmiesznych radnych? Dlatego nic nie rozumiesz bo tacy tam siedzą

 • 2019-01-01 22:52:18

  gość: ~Mieszkaniec tej dziur

  Ziębice : miejsc pracy 0,
  Drogi tragiczne, czy to do nysy czy do sieroszowa. Szczegolnie do Nysy...
  Rynek to nawet nieprzystrojony na święta.
  Populacja Ziębic :75% starzy ludzie
  Tu naprawde lepiej byloby to zakopac wszystko

 • 2019-01-02 12:45:41

  gość: ~olele

  @~Mieszkaniec tej dziur

  Rynek był przystrojony, no ale, w sumie, to co ci z tego, że go przystroją? Ma to jakiś sens? Wyrzucone pieniądze w błoto, a to czy jakaś tam lampka bedzie migać, czy nie, to co to zmieni w życiu szarego człowieka? Może jedynie tyle, że podniosą podatki, bo będzie trzeba zapłacić za to miganie lampek

 • 2019-01-02 13:04:38

  gość: ~Cudny

  A przed wyborami takim cudotwórcą był

 • 2019-01-05 20:18:51

  Antoni56

  Nareszcie ruszyła naprawa błędów bałaganu...

 • 2019-01-05 21:08:12

  Antoni56

  ostatnio dodany post

  Panie Burmistrzu. Dziękuję za ''Małą'' - jest to dla mnie bardzo ważne i osób mnie podobnych...

REKLAMA