Express-Miejski.pl

LGD „Qwsi” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw zarządzania projektami

Zainteresowani mogą składać dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą do 21 grudnia fot.: fot. sxc.hu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw zarządzania projektami.

Zakres obowiązków:
1) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia (prowadzenie korespondencji, zaopatrzenie w artykuły biurowe i inne zadania zlecone przez Kierownika Biura),
2) przygotowywanie techniczne spotkań organów LGD,
3) przygotowywanie dokumentacji dla Rady (uchwały, protokoły, karty),
4) przygotowywanie dokumentacji naborów wniosków w ramach LSR, 5) promocja i rozpowszechnianie informacji o obszarze objętym LSR, działalności LGD oraz o pracach związanych z opracowaniem i aktualizacją LSR,
6) prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
7) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
8) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,
9) informowanie wnioskodawców o zasadach i trybie naborów wniosków,
10) udzielanie potencjalnym beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie (doradztwo),
11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w przygotowaniu wniosków o przyznanie pomocy,
12) przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach funkcjonowania LGD,
13) aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia,
14) edytowanie treści w systemie zarządzania treścią (CMS),
15) sporządzanie metadanych na potrzeby publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia dokumentów związanych z oceną i wyborem wniosków przez Radę.

 Zakres odpowiedzialności:
- za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w Biurze LGD,
- za realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości wsparcia i działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
- za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym zakresie czynności,
- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,
- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej

Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad opracowywaniem wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz obsługą projektów współfinansowanych ze środków UE,
- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE,
- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Wykształcenie:
- wyższe, 
- studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami z UE

Kompetencje zawodowe:
- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, 
- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, 
- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania

Umiejętności:
- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point), 
- umiejętność zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji, 
- umiejętności organizacyjne, 
- umiejętność przekazywania wiedzy

Predyspozycje osobowościowe:
- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres

Uprawnienia:
- prawo jazdy kat. B
Znajomość języków obcych:
 - znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki)

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę – 1 etat

Wymagane dokumenty:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie;
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację;
- dokumenty poświadczające staż pracy;
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji poświadczone własnoręcznym podpisem (oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do  21 grudnia 2018 r. do godz. 14.30 (decyduje data wpływu do LGD), na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
ul. Stawowa 2 a
57-220 Ziębice
z dopiskiem: „Nabór na specjalistę do spraw zarządzania projektami”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.
Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.qwsi.pl  
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


                                                                                                      LGD Qwsi

LGD Qwsi

7

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • LGD „Qwsi” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista do spraw zarządzania projektami

  2018-12-13 10:53:05

  gość: ~Marek

  I posiadając te wszystkie kwalifikacje (angielski potwierdzony certyfikatem) możesz u nas zarobić 2,300 na rękę... Czy ktoś jeszcze chce pracować w samorządzie????

 • 2018-12-13 11:11:31

  gość: ~tak

  @~Marek

  dokładnie, ponadto trzeba mieć ogromną wiedzę i inteligencję żeby zajmować się projektami UE

 • 2018-12-13 11:14:18

  gość: ~realista

  @~Marek

  A co jest najlepsze? Że obok Ciebie siedzi taki urzędnik w wieku 60 lat, potrafi wielkie nic, a stanowisko piastuje od 20 lat i wie jedynie jak otworzyć Worda i zarabia 3-4 tys. na rękę, bo ma doświadczenie :)

 • 2018-12-13 12:35:54

  gość: ~realistka

  @~realista
  Nie obrażaj ludzi z doświadczeniem - bo niejednokrotnie mają dużo większą wiedzę i umiejętności niż młody karierowicz - który potrafi zrobić wiele szumu ale efektów niewiele.

 • 2018-12-13 12:55:50

  gość: ~realista

  @~realistka

  No tak, w nic nie robieniu. Kiedyś to może i byli fachowcami, ale technika z roku na rok postępuje i niestety wielu seniorów już nie nadąża. Wystarczy popatrzeć tylko jak obsługują komputer :). Pozdrawiam.

 • 2018-12-13 13:49:23

  gość: ~Realistka

  @~realista
  Znam wielu takich którym do pięt nie dorastasz.

 • 2018-12-17 09:48:08

  gość: ~Gieniu

  ostatnio dodany post

  A bo ta pani która była na tym stanowisku została zastępcą burmistrza....

REKLAMA