Express-Miejski.pl

Gmina dofinansuje budowę prywatnych studni głębinowych

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Ze wsparcia będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy nie mają wody w studniach oraz możliwości podłączenia nieruchomości do istniejącej gminnej sieci wodociągowej.

Gmina Ząbkowice Śląskie wychodzi naprzeciw jednej z rodzin zamieszkałych w Kolonii Bobolice. To jedyne miejsce na terenie gminy, gdzie mieszkańcy (cztery rodziny) nie mają dostępu do bieżącej wody. Aktualnie dobiega końca wodociągowanie wsi Bobolice, ale ze względu na ogromne koszty, nowo utworzona sieć wodociągowa nie obejmie mieszkańców kolonii. Samorząd wycofał się także z pomysłu podłączenia kolonii do sieci wodociągowej należącej do gminy Ciepłowody, jako powód podając względy ekonomiczne.

Na dzisiejszej sesji rady miejskiej w Ząbkowicach Śląskich radni podjęli uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody na terenie gminy. O udzielenie dotacji będą mogli ubiegać się mieszkańcy (a także osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy), którzy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i stosownymi przepisami prawa wodnego oraz geologicznego na własny koszt wybudują indywidualne ujęcie wody. Dotacja będzie przyznawana na podstawie udokumentowanych rachunków i faktur w wysokości 50 proc. wartości brutto poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

Warunkami otrzymania dotacji są:

  • brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej lub przyłączenie do takiej sieci byłoby ekonomicznie lub z przyczyn technicznych nieuzasadnione.
  • brak możliwości poboru wody z istniejącego wyeksploatowanego ujęcia wody zlokalizowanego na danej nieruchomości lub zupełny brak ujęcia wody.

Problem związany z opadającym poziomem wody w studni należącej do jednej z rodzin zamieszkałych na terenie Kolonii Bobolice był sygnalizowany gminie od dawna. Efektem tego jest podjęta uchwała. Jak tłumaczą władze ząbkowickiego magistratu, projekt uchwały był przygotowany już kilka miesięcy temu, jednak ze względu na konieczność uzyskania opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy publicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jego wprowadzanie w życie trwało tak długo.

Aktualnie od kilku dni wody w jednej z przydomowych studni na terenie kolonii nie ma już w ogóle, jednak gmina zobowiązała się do dostarczania wody beczkowozami. Usługę w tym zakresie świadczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin w Ząbkowicach Śląskich.

Wracając do uchwały...

  • dofinansowaniu nie będą podlegać inwestycje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie uchwały.
  • ze środków budżetu gminy finansowane mogą być wydatki na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład systemu indywidualnego ujęcia wody wraz z elementami służącymi do podłączenia ujęcia do budynku mieszkalnego.
  • dofinansowaniu nie podlegają koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych, koszty robocizny oraz indywidualne ujęcia wody zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje sieć wodociągowa.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej w zakresie dofinansowania indywidualnego ujęcia wody na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Ząbkowice Śląskie zostaną wkrótce udostępnione na stronie internetowej ząbkowickiego urzędu miejskiego.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA


REKLAMA