Express-Miejski.pl

Grażyna Orczyk - kandydatka na burmistrza Złotego Stoku. Blisko ludzkich spraw

Grażyna Orczyk - kandydatka na burmistrza Złotego Stoku fot.: mat.wyborcze

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Orczyk prezentuje listę kandydatów na radnych gminy Złoty Stok w kadencji 2018-2023.

Szanowni Państwo

Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku obdarzyliście bardzo dużym poparciem i zaufaniem zarówno mnie, jak i kandydatów na radnych z KWW Grażyny Orczyk. Od pierwszego dnia przystąpiłam do pracy z dużym zaangażowaniem i dążyłam do pełnej realizacji złożonych obietnic wyborczych. Dobra współpraca z Radą Miejską, dokonane zmiany kadrowe i współpraca z mieszkańcami pozwoliły mi na właściwe zorganizowanie pracy oraz skuteczną realizację zadań gminy.

Przez cztery lata odbyłam setki spotkań i rozmów, uczestniczyłam w dziesiątkach imprez lokalnych i regionalnych, opracowałam koncepcje i wnioski służące realizacji Państwa postulatów oraz uczestniczyłam w przygotowaniu wielu wniosków o środki unijne i krajowe. Starałam się jak najskuteczniej i jak najefektywniej pracować dla Państwa i na rzecz gminy.

Wraz z radnymi, pracownikami Urzędu, kierownikami i pracownikami jednostek organizacyjnych, każdego dnia wychodziliśmy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Rezultatem naszych prac są wykonane inwestycje, wyremontowane drogi, wymienione sieci wodociągowe, wybudowane place zabaw, oświetlone ulice, dziesiątki imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów, wypłacone świadczenia społeczne, przekazane artykuły żywnościowe, smaczne i ciepłe posiłki w stołówce szkolnej, wyjazdy zagraniczne młodzieży i nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne, czyste i zadbane ulice, boiska i place.

Rzetelna praca, dobra współpraca i codzienne zabieganie o sprawy mieszkańców, a przede wszystkim szukanie sposobów, a nie powodów, przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Dziękuję za okazywane gesty sympatii, poparcia i kierowane podziękowania. Są one dla mnie motorem, dają energię i motywację do jeszcze intensywniejszej pracy.

Mam wiele sił, energii i pomysłów, a także podpisanych umów i rozstrzygniętych projektów, które chciałabym zrealizować w następnej kadencji.

Na przyszłość naszej gminy patrzę optymistycznie, bo wiem w jakim kierunku podążać i co robić, aby utrzymać obecne tempo rozwoju. Mam nadzieję, że przedstawione w programie pomysły i rozwiązania oraz osiągnięcia mijającej kadencji wpłyną na Państwa wybór. Jeżeli Państwo poprą moją kandydaturę i obdarzą mnie zaufaniem na kolejną kadencję, to proszę również o przekazanie Waszego głosu kandydatom na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Orczyk.

Grażyna Orczyk
Kandydatka na burmistrza Złotego Stoku

PROGRAM WYBORCZY KWW GRAŻYNY ORCZYK [KLIK]
Złoty Stok – Gmina wielkich możliwości.
Blisko ludzkich spraw.

POZNAJ KANDYDATÓW NA RADNYCH Z KWW GRAŻYNY ORCZYK [KLIK]

materiał sfinansowano ze środków KWW Grażyny Orczyk

REKLAMA