Express-Miejski.pl

To czas na zmiany w Ziębicach

Mariusz Szpilarewicz - kandydat na burmistrza Ziębic. Razem dla gminy Ziębice fot.: mat.wyborcze

Rozmowa z Mariuszem Szpilarewiczem, kandydatem na burmistrza Ziębic.

W zbliżających się wyborach samorządowych dnia 21 października mieszkańcy gminy Ziębice będą mogli dokonać wyboru, który może zmienić sytuację tego samorządu, pozwoli odbudować zaufanie mieszkańców do władz, a przede wszystkim przybliży burmistrza do zwykłych problemów. Jest też nadzieja na współpracę z nową Radą Miejską i realizację projektów z zewnętrznym dofinansowaniem.

- Co jest dziś największą bolączką Ziębic?

- Wszyscy chyba widzimy, że brakuje najbardziej oczywistych z punktu widzenia zwykłego mieszkańca rzeczy: dobrych dróg i nowych chodników, w wielu miejscach oświetlenia ulicznego, gospodarza, który zadbałby o rynek, park, cmentarz. Jest wiele obiektów, które wymagają modernizacji, aby można było z nich korzystać bezpiecznie i z przyjemnością, choćby z obiektów sportowych. I tylko jeden problem: skąd na to wszystko wziąć pieniądze. Czytam w sprawozdaniu budżetowym za 2017 rok, że środki bieżące pochodzące ze źródeł zewnętrznych to 121 tys. zł (Erasmus + opracowanie dokumentacji rewitalizacji). 1 mln zł to dochody majątkowe, w tym dotacje zewnętrzne tylko na poziomie 541 tys. zł (m.in. dofinansowanie na boisko w Henrykowie). Przy budżecie 63 mln zł to niewiele. To zdecydowanie za mało jak na potrzeby naszej gminy. Już nie wspomnę, że gmina boryka się z deficytem i koniecznością zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie. Inne samorządy pozyskały zdecydowanie więcej, co widać właśnie w infrastrukturze tych gmin. Dlatego przede wszystkim chcę postawić na pozyskiwanie pieniędzy na realizację planów gminy. Tylko w ten sposób coś możemy zmienić.

- Jak można ożywić gospodarczo Ziębice?

- Trzeba iść w różnych kierunkach. Oczywiście należy przygotowywać działki pod inwestycje usługowe, produkcyjne, małą przedsiębiorczość. Trzeba też przygotować działki pod budownictwo mieszkaniowe, szczególnie jednorodzinne, bo to również napędzi rynek usług i sprzedaży. Jednym z moich pomysłów jest zagospodarowanie budynku po liceum, który stoi od kilku lat niewykorzystany, na projekt inkubatora przedsiębiorczości. Roboczo nazwałem to Strefą Aktywności i Przedsiębiorczości. Chciałbym przekonać młodych ziębiczan, że firmy mogą rejestrować na miejscu, choć działalność mogą prowadzić w różnych miejscach. Ale miasto musi wyjść z ofertą choćby lokalu, pomocy księgowo-prawnej, promocji ich działalności. Cieszę się, że już na wiosnę 2019 r. jest planowany nabór w RPO na inkubatory przedsiębiorczości. Pewnie wiele gmin będzie chciało z tego skorzystać i mam nadzieję, że wśród nich będą i Ziębice. W budynku po liceum mogłyby znaleźć swoje miejsce również lokalne organizacje pozarządowe.

- Mówi Pan dużo o drogach i chodnikach. To aż tak ważny temat?

- To musi być jeden z głównych kierunków działania gminy. Chciałbym wdrożyć program drogowo-chodnikowy na kolejne lata. Wspólnie z radą i sołtysami uzgodnić harmonogram remontów i inwestycji drogowych, chodnikowych, przygotowania ścieżek rowerowych, remontów dróg transportu rolnego. Trzeba podjąć rozmowy z zarządcami dróg na temat wspólnych inwestycji i remontów. No i również w tym przypadku trzeba składać wnioski pod różne adresy. Jak do tej pory gmina Ziębice nie starała się np. o środki na remonty dróg z tak zwanych powodziówek, a wystarczy spojrzeć na takie gminy jak Złoty Stok czy Stoszowice, które dzięki tym środkom remontują kolejne drogi.

- Zaplanował Pan szereg spotkań z wyborcami. Gmina jest bardzo rozległa, więc problemów pewnie dużo?

- Postawiłem sobie za cel spotkać się bezpośrednio z jak największą grupą wyborców. Zawsze uważałem, że dialog i wysłuchanie ludzi to podstawa. A każdy samorządowiec musi słuchać i widzieć różne ludzkie problemy. Już wiele zebrań za mną, a z tych spotkań wyłania się obraz wielu zaniedbań, zaniechań, braku zainteresowania sprawami, którymi burmistrz i radni powinni się zająć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli się ze mną spotkać. To były bardzo dobre frekwencyjnie zebrania. Widać więc, że potrzebne są takie bezpośrednie rozmowy. Teraz mogę już tylko zaapelować o frekwencję w wyborach.

- Dziękuję za rozmowę.

(em)

Program dla miasta i gminy Ziębice:

Infrastruktura:

1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych - jako podstawowa droga do rewitalizacji miasta i poprawy warunków życia oraz realizacji potrzebnych inwestycji.
2. Wdrożenie programu remontów dróg i chodników, budowy chodników i ścieżek rowerowych oraz maksymalne wykorzystanie na ten cel środków pomocowych, regionalnych i rządowych.
3. Rewitalizacja miasta poprzez remonty kamienic, ziębickiego Rynku, zabytkowych murów obronnych, cmentarza komunalnego, obiektów sportowych, muszli koncertowej.
4. Kontynuacja budowa kanalizacji sanitarnej. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście. Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej.
5. Wdrożenie racjonalnego programu budowy trwałych dróg transportu rolnego.
6. Doprowadzenie do finału budowy zaprojektowanych świetlic wiejskich dzięki pozyskaniu funduszy z Urzędu Marszałkowskiego lub innych źródeł.
7. Podjęcie działań mających na celu uporządkowanie sprawy prawno-własnościowej ziębickiego browaru.
8. Stworzenie miejsc pracy przy porządkowaniu i pracach remontowych poprzez wykorzystanie tzw. instytucji ekonomii społecznej (np. centrum integracji społecznej) lub robót publicznych.

Przedsiębiorczość:

9. Powołanie Strefy Aktywności i Przedsiębiorczości - stworzenie inkubatora przedsiębiorczości jako wsparcia dla młodych przedsiębiorców i stworzenie atrakcyjnych warunków do rejestrowania działalności na terenie gminy Ziębice. Wykorzystanie obiektu po liceum na potrzeby SAP i organizacji społecznych.
10. Przygotowanie oferty działek pod działalność gospodarczą, produkcyjną i usługową.

Sport i rekreacja:

11. Pomysł na Park Miejski i Stadion Miejski jako miejsc rekreacji i aktywności prozdrowotnej. Rewitalizacja parku, wykonanie ścieżek spacerowych i trasy biegowej. Modernizacja płyty głównej stadionu, wykonanie bieżni tartanowej.
12. Przygotowanie inwestycji i pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na budowę pełnowymiarowej hali sportowej dla potrzeb sportowców, dzieci i młodzieży z całej gminy.
13. Budowa miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, skateparku i stref aktywności.

Mieszkania, budownictwo:

14. Inwentaryzacja zasobów mieszkaniowych gminy (komunalnych i socjalnych, wdrożenie procedury odzyskiwania pustostanów, projekt adaptacji pustostanów na mieszkania gminne).
15. Przygotowanie szerokiej oferty sprzedaży gminnych działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w Ziębicach i na terenie gminy.

Społeczeństwo obywatelskie:

16. Włączenie mieszkańców miasta i gminy w podejmowanie decyzji (powołanie Rady Młodzieżowej i Rady Seniorów i osób niepełnosprawnych, stały panel konsultacyjny z Przedsiębiorcami, regularne spotkania z Sołtysami i organizacjami np. OSP czy kluby sportowe).

Ochrona środowiska:

17. Wdrożenie programu wymiany tradycyjnych kotłów na kotły ekologiczne, w tym również gazowe oraz zwiększenie dostępności do sieci gazowej. Przystąpienie gminy do programu odnawialnych źródeł energii i pomoc mieszkańcom w zdobyciu środków np. na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Turystyka:

18. Wykorzystanie potencjału kulturowo-historycznego Bazyliki Mniejszej, Księgi Henrykowskiej oraz samego Henrykowa i wsparcie inicjatyw mających wpływ na zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych miejsc.

Sprawy niepełnosprawnych i seniorów:

19. Doprowadzenie do powstania na terenie miasta dziennego domu opieki dla seniorów i wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych.
20. Stopniowe dostosowywanie przestrzeni publicznej do dostępności dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Komunikacja:

21. Przywrócenie połączeń komunikacyjnych od strony Przeworna, Pomianowa Dolnego oraz rozwiązanie problemów z dojazdami do Ziębic z innych stron gminy.

Ochrona zdrowia:

22. Utrzymanie punktu nocnej i świątecznej opieki medycznej w Ziębicach przy Pl. Strażackim-Klasztornej. Utrzymanie podstacji pogotowia w Ziębicach.
23. Pomoc w zapewnieniu obecności lekarzy specjalistów w Ziębicach


Mariusz Szpilarewicz, 43 lata, z wykształcenia prawnik - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, wicestarosta ząbkowicki obecnej kadencji, prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubnów i Okolic, które od 17 lat z powodzeniem prowadzi stowarzyszeniową szkołę podstawową w Lubnowie. Uczęszcza do niej blisko 90 dzieci z 11 okolicznych miejscowości. W latach 2007-2014 dyrektor ziębickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym czasie w szkołę zainwestowano 4,1 mln zł, dzięki czemu wykonano termomodernizację budynku głównego, internatu, wybudowano boisko wielofunkcyjne i utworzono wiele nowych pracowni, dostosowano szkołę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomysłodawca i współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ziębicach. Wiceprzewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania Qwsi w Ziębicach. W kadencji Rady Powiatu 2014-2018 odpowiedzialny m.in. za sprawy oświaty powiatowej - w tym czasie samorząd pozyskał na programy oświatowe i wyposażenie prawie 3 mln zł.

Proszę o głos w wyborach 21 października.

Mariusz Szpilarewicz

materiał sfinansowano ze środków KWW Mariusza Szpilarewicza

REKLAMA