Express-Miejski.pl

Oświadczenie Marcina Bajtka

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Poniżej prezentujemy oświadczenie Marcina Bajtka dotyczące rzekomego pomówienia Łukasza Białkowskiego - wójta gminy Ciepłowody.

Mając na uwadze opublikowanie w dniu 5 października 2018 r. przez Łukasza Białkowskiego – Wójta Gminy Ciepłowody – na portalu Facebook wpisu, w którym wskazuje, że jako syn Jana Bajtka (kontrkandydata w/w w wyborach na stanowisko Wójta Gminy Ciepłowody) miałem rzekomo obrazić/pomówić Jego, jako osobę biorącą udział w wyborach, umieszczając około roku temu komentarze rzekomo negatywnie opisujące Łukasza Białkowskiego oraz Jego kilkuletnią córkę, co w ocenie w/w stanowi wyraz złośliwości, niniejszym informuję, że podejmę wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony moich dóbr osobistych naruszonych wskazanym wpisem.

Publiczne zarzucanie mi, że rok temu, a więc bezsprzecznie w czasie gdy brak było informacji o osobach kandydujących w zaplanowanych na 21 października 2018 r. wyborach na stanowisko Wójta Gminy Ciepłowody, złośliwie pomawiałem i obrażałem Łukasza Białkowskiego – jako osobę biorącą udział w wyborach – oraz Jego kilkuletnią córkę (o której istnieniu do czasu umieszczenia wpisu nie wiedziałem), niewątpliwie narusza moje dobra osobiste i nie może pozostać bez stanowczej reakcji z mojej strony.

Odrębnej analizy organów do tego uprawnionych wymaga, czy publikując wskazany wpis Wójt Gminy Ciepłowody Łukasz Białkowski nie rozpowszechniał publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego (o rzekomym umieszczeniu negatywnych komentarzy z należącej do mnie sieci internet) zanim te wiadomości zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, to jest czy nie doszło do wypełnienia w tym przypadku znamion czynu zabronionego opisanego w art. 241 § 1 Kodeksu karnego – o czym nie przesądzam, ale jednocześnie informuję, że wypełniając przewidziany w art. 304 k.p.k. społeczny obowiązek zawiadomię o powyższych działaniach właściwą prokuraturę.

Marcin Bajtek

materiał płatny

REKLAMA