Express-Miejski.pl

Blisko 5 mln zł deficytu w złotostockim budżecie. Priorytetem pozyskanie środków unijnych

Złotostoccy radni byli jednomyślni przy podejmowaniu uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok fot.: UMiG Złoty Stok

Radni gminy Złoty Stok jednogłośnie przyjęli projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Wśród zadań inwestycyjnych dominują te związane z infrastrukturą.

Budżet złotostockiego samorządu zakończy się deficytem w kwocie ponad 4.8 mln zł. Planowane dochody to kwota 18.1 mln zł, zaś wydatki oscylują w granicach 22.95 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt. Wątpliwości nie mieli też radni. Wszyscy obecni na sesji (12 osób) podnieśli rękę za przyjęciem zarówno projektu uchwały budżetowej jak i wieloletniej prognozy finansowej. Wśród nieobecnych byli: Tomasz Kawa, Violetta Mrozek oraz Bartłomiej Prorok.

Złotostocki samorząd na zadania inwestycyjne przeznaczył blisko 5.7 mln zł. Największą kwotę zabezpieczono na przebudowę ulicy św. Jadwigi w Złotym Stoku wraz z niezbędną infrastrukturą - 1.82 mln zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 75 proc. wydatków kwalifikowanych tj. ponad 1.36 mln zł.

Ponad pół miliona złotych ma wynieść budowa nowej drogi do gruntów rolnych w Mąkolnie. Gmina będzie chciała realizować to zadanie przy wsparciu zewnętrznym w kwocie blisko 164 tys. zł. 9 tys. zł w budżecie wyasygnowano na przygotowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwalisławiu, a 5 tys. zł dokumentacja na przebudowę drogi transportu rolnego w Błotnicy.

W budżecie gminy zabezpieczono ponad 1.3 mln zł na budowę tras rowerowych typu singletrack na obszarze gminy. Gmina Złoty Stok jest jednym z kilku partnerów, które biorą udział w realizacji tego zadania. Aktualnie samorząd boryka się z problemem znalezienia wykonawcy, gdyż dotychczasowa oferta przekraczała maksymalną kwotę, jaką złotostocki urząd jest w stanie przekazać na tę inwestycję. Zadanie także jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków unijnych, które wynoszą blisko 990 tys. zł.

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w gminie będą realizowane projekty: „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” (412 tys. zł – szacowany całkowity koszt zadania, blisko 287.5 tys. zł kwota dofinansowania) oraz „Termomodernizacja budynku ratusza w Złotym Stoku”. Samorząd pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie prawie 589 tys. zł, a szacowany łączny koszt zadania to kwota ponad 680 tys. zł. Gmina już w ubiegłym roku kilkukrotnie szukała wykonawcy inwestycji, jednak albo nie wpływały żadne oferty, albo cena za realizację inwestycji przekraczała maksymalną kwotę, którą samorząd mógł przeznaczyć na jej sfinansowanie.

W planach jest także budowa szybu windowego w budynku Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku (215 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku (15 tys. zł), budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych nr 16 i 18 przy ul. Staszica w Złotym Stoku (10 tys. zł), prowadzenie prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem wody na terenie Gminy Złoty Stok (15 tys. zł).

W gminie mają powstać też kolejne place zabaw. Ich budowa planowana jest przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku (30 tys. zł) oraz Płonicy (40 tys. zł). 15 tys. zł wyniesie przygotowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi Mąkolno – Chwalisław, a 15 tys. zł w budżecie wyasygnowano na modernizację parteru świetlicy wiejskiej w Mąkolnie. Przedsięwzięcie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 proc. wydatków kwalifikowanych. W 2018 roku zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej, modernizacja planowana jest na rok 2020.

304 tys. zł zabezpieczono na zagospodarowanie terenu przy ul. Wolności w Złotym Stoku. W planach jest tam budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i ścieżki zdrowia. Zadanie będzie realizowane także pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 proc. wydatków kwalifikowanych, tj. 196 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono też ponad milion złotych w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin: Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna”, które jest planowane do realizacji w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt zakłada ogłoszenie konkursu grantowego dla mieszkańców gmin biorących udział w projekcie w zakresie instalacji elementów odnawialnych źródeł energii.

Ze względu na zaplanowaną wysoką kwotę wydatków majątkowych, w projekcie budżetu założono deficyt w kwocie ponad 4.8 mln zł. Źródłem finansowania deficytu i rozchodów budżetu będzie kredyt długoterminowy w wysokości 5.5 mln zł oraz wolne środki w kwocie ponad 322 tys. zł. W kwocie zaplanowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu europejskiego zaciągnięta zostanie kwota ponad 3.5 mln zł, która po uzyskaniu dofinansowania zostanie jednorazowo spłacona w 2019 roku.

- Zaplanowane w 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego pozwolą gminie na realizację zamierzonych przedsięwzięć i wykorzystanie szansy na pozyskanie środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 - czytamy na stronie złotostockiego magistratu.

Część z inwestycji zaplanowanych na 2018 rok będzie realizowana z funduszu sołeckiego. Jakie? O tym w artykule pt. Blisko 100 tys. zł dla sołectw. Fundusz sołecki w gminie Złoty Stok.

ms. / em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA