Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży obręb Śrem

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży obręb Śrem

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-07-10 do 2024-07-30

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 09.07.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem Nr 211/2024 z dnia 09 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Śrem w granicach działki nr 38.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.07.2024 roku do  dnia 30.07.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA