Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-07-08 do 2024-07-26

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 05.07.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 198/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 49/2.

- Zarządzeniem Nr 200/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 52/2.

- Zarządzeniem Nr 202/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położona w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 52/3.

- Zarządzeniem Nr 208/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 120.

- Zarządzeniem Nr 206/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 28/6.

- Zarządzeniem Nr 204/2024 z dnia 05 lipca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 33/6.

 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 05.07.2024 roku do  dnia 26.07.2024 roku  oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA