Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-06-11 do 2024-06-28

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 07.06.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 155/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Bocznej 2/4.

- Zarządzeniem Nr 156/2024 z dnia 07 czerwca 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 11/5.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.06.2024 roku do  dnia 28.06.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA