Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży bezprzetargowej obręb Kamieniec Ząbkowicki I

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży bezprzetargowej obręb Kamieniec Ząbkowicki I

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-05-29 do 2024-06-14

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 24.05.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem Nr 133/2024 z dnia 24 maja 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 5/3.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.05.2024 roku do dnia 14.06.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajduje się w/w  nieruchomość

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA