Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanych do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca nieruchomości wykazanych do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-04-25 do 2024-05-26

Kamieniec Ząbkowicki, 25.04.2024 r.

 

 Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 101/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 205/2.

 

  • Zarządzeniem Nr 102/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział w nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 63/2

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.04.2024 roku do  dnia 15.05.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA