Express-Miejski.pl

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1

Powiat Ząbkowicki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-04-19 do 2024-05-30

Kamieniec Ząbkowicki, 18.04.2024 r.

 

 Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem nr 88/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 392, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „3.9R” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.580,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)  

Minimalne postąpienie wynosi260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych).

Wadium wynosi – 2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 maja 2024  r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20
nr telefonu 729057859

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA