Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży - obręb Chałupki

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanych do sprzedaży - obręb Chałupki

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-03-01 do 2024-03-31

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 29.02.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

Zarządzeniem Nr 45/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17.

 

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.02.2024 roku do  dnia 21.03.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA