Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dot. nieruchomości wykazanej do sprzedaży - obręb Kamieniec Ząbkowicki II

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2024-02-01 do 2024-02-21

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 31.01.2024 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

  • Zarządzeniem Nr 28/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 31.01.2024 roku do  dnia 21.02.2024 roku  oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA