Express-Miejski.pl

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2023-10-23 do 2023-11-23

Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do dzierżawy na okres do 3 lat,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, której właścicielem jest Skarb Państwa, położoną w Ząbkowicach Śląskich, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 362, AM-2, obręb Braszowice, o pow. 0,7300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00053031/3. 

Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 23.10.2023r do dnia 13.11.2023r oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA