Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2023-03-17 do 2023-04-06

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 16.03.2023 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że: 

  • Zarządzeniem Nr 68/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 2/3.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 16.03.2023 roku do dnia 06.04.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA