Express-Miejski.pl

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Powiat Ząbkowicki

Informacja Starosty Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
CZAS TRWANIA: 2023-03-14 do 2023-04-04

Informacja Starosty Ząbkowickiego
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

             Starosta Ząbkowicki informuje, że przeznaczono do dzierżawy część nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, położonej w Henrykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 145, obręb 0007 Henryków, o powierzchni 0,3867 ha, z czego 0,0035 ha podlega dzierżawie.

            Wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, na okres 21 dni, tj. od dnia 14.03.2023r. do dnia 04.04.2023r. oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat-zabkowicki.pl.

                                                                                  Starosta Ząbkowicki 

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.

REKLAMA


REKLAMA