Express-Miejski.pl

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Powiat Ząbkowicki

Informacja Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIODAWCA: Gmina Kamieniec Ząbkowicki
CZAS TRWANIA: 2022-11-21 do 2022-12-06

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 15.11.2022 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego informuje, że:

- Zarządzeniem Nr 285/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 15.11.2022 roku do dnia 06.12.2022 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

REKLAMA


REKLAMA