Express-Miejski.pl

Gmina Stoszowice informuje o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Stoszowice informuje o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Stoszowice informuje o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków fot.: UG Stoszowice

Poniżej prezentujemy komunikat Gminy Stoszowice informujący o kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 Urząd Gminy w Stoszowicach informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoszowice zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

 Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie:

- posiadania przez właścicieli umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych ;

- częstotliwość opróżniania zbiorników;

-  dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 6 miesięcy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stoszowice.

 

Nazwa firmy

Adres, telefon

1

 

 

Wodociągi Srebrnogórskie Sp.z o.o.

57-215 Srebrna Góra

Budzów 178D

tel.74/ 8164560

2

 

 

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

41-808 Zabrze

 ul. Szybowa 2

tel. 032 2784531

3

 

 

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

 

03-044 Warszawa

ul. Płochocińska 29

tel. 22/6145979

4

 

 

Transport Samochodowy Romuald Chromy

 

58-114 Lubachów

Burkatów 11

tel. 74 8535615, 601948546

5

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ‘BENO” Ryszard Bernady,

57-213 Stoszowice

Stoszowice 11

 tel. 665969636, 607933919

6

 

 

Usługowe Gospodarstwo Rolne Marcin Pasternak,

 

57-200 Ząbkowice Śl.

 Lutomierz 29

tel. 691256368

7

 

 

M.G.ROLMIX Marcin Granieczny

 

57-208 Przedborowa Przedborowa 5

tel.74/8158306, 607686536

8

 

 

 

SZCZEPANKAM Galanteria Kamieniarska Tomasz Szczepańczyk

 

58-240 Piława Górna

ul. H. Sienkiewicz 4

tel. 785 219 689

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie kopii umów oraz rachunków/faktur za świadczone usługi w celu aktualizacji ewidencji i kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stoszowice.

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stoszowice (pok. 13 I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stoszowice, 57-213 Stoszowice 97 do dnia 31 sierpnia 2024 r.

UG Stoszowice

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA