Express-Miejski.pl

Ciepłownia Miejska ZGK Sp. z o.o. doczeka sie modernizacji. Wywiad z Dawidem Knychem

Ciepłownia miejska zlokalizowana jest przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich

Ciepłownia miejska zlokalizowana jest przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich fot.: mp

W Ząbkowicach Śląskich trwają prace nad projektem dekarbonizacji ciepłowni miejskiej. O inwestycji rozmawiamy z Dawidem Knychem, prezesem zarządu ZGK Sp. z o.o.

Express-Miejski.pl: Co aktualnie się dzieje w temacie modernizacji ciepłowni miejskiej?

Dawid Knych: Projekt zmierzający do dekarbonizacji Ciepłowni Miejskiej ZGK Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich rozpoczął się w lipcu ubiegłego roku. Przy zaangażowaniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. przez kilka miesięcy trwały prace nad przygotowaniem kilku możliwych wariantów modernizacji ciepłowni. Miały one uwzględniać specyfikę naszej ciepłowni, jej lokalizację, możliwe uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, moc zamówioną w sezonie zimowym i letnim oraz parametry techniczne i stan naszej sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Spółka KAPE S.A. przedstawiła nam cztery możliwe warianty, które zostały poddane szczegółowym analizom i konsultacjom przy udziale władz samorządowych gminy, pracowników ciepłowni, rady nadzorczej i zarządu ZGK Sp. z o.o..

Miały one na celu wybór wariantu najbardziej dostosowanego do wymagań i możliwości naszej spółki. Celem nadrzędnym, który zamierzamy osiągnąć w wyniku realizacji projektu jest wyeliminowanie zużycia miału węglowego i redukcja emisji CO2, a w konsekwencji czystsze powietrze dla mieszkańców Ząbkowic Śląskich.

Wymiana kotłów węglowych wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2030 Subregion Wałbrzyski, który zakłada przekształcenie subregionu w obszar neutralny dla klimatu, ze zmodernizowanym sektorem ciepłowniczym produkującym ciepło w oparciu o OZE.

Express-Miejski.pl: Jaki jest efekt prac nad wariantami modernizacji ciepłowni?

Dawid Knych: Pod koniec ubiegłego roku zakończono etap wyboru właściwej koncepcji modernizacji ciepłowni. Wybrano wariant modernizacji zakładający budowę całkowicie nowej ciepłowni tuż obok istniejącej. W nowej ciepłowni podstawowym i głównym źródłem ciepła w okresie zimowym będzie kocioł o mocy 5 MW, zasilany paliwem stałym - tzw. biomasą, składającą się głównie ze zrębki drzewnej. Kocioł ten będzie współpracował z najnowocześniejszym systemem odzysku ciepła ze spalin dającym dodatkowe 1,2 MW ciepła. W okresie letnim, ciepło na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej, będzie pochodziło z zespołu pomp ciepła o łącznej mocy 1 MW. Jako źródło szczytowe, wykorzystywane przez krótki okres w roku - podczas dużych mrozów, przewidziano dwa kotły gazowo-olejowe, o łącznej mocy 6 MW.

Express-Miejski.pl: Dlaczego wariant ten zakłada budowę ciepłowni składającą się z tylu różnych źródeł ciepła?

Dawid Knych: Na wybór powyżej opisanego wariantu polegającego na budowie ciepłowni złożonej z różnych źródeł ciepła w takiej konfiguracji złożyło się kilka powodów. Po pierwsze gwarantuje on dużą redukcję udziału paliw kopalnych i bardzo duży udział OZE w całej produkcji ciepła dochodzący, w okresie łagodnych zim, nawet do blisko 100 proc. Po drugie budowa ciepłowni opartej na dywersyfikacji źródeł ciepła daje duże możliwości szybkiego dostosowania jej do zmiennych warunków zewnętrznych, sytuacji na rynku paliw, rażącego wzrostu cen jednego z paliw lub braku dostępności któregoś z paliw. Budowa źródeł wielopaliwowych pozwala na dywersyfikację dostaw paliw i stopniowe uniezależnianie od zewnętrznych uwarunkowań biznesowych i geopolitycznych. Daje to gwarancję stabilizacji i utrzymania ciągłości dostaw ciepła. Aspekt stabilności i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców miasta, tj. brak postojów i przerw w dostawach ciepła, był jednym z naszych priorytetów przy wyborze odpowiedniego wariantu.

Express-Miejski.pl: Jak będzie wyglądała realizacja modernizacji ciepłowni?

Dawid Knych: Projekt dekarbonizacji źródła wytwarzania ciepła w ciepłowni miejskiej podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap, którego zakończenie planowane jest na rok 2025/2026, obejmuje budowę kotła biomasowego o mocy 5 MWMoc kotła biomasowego będzie zwiększać układ odzysku spalin z ekonomizerem kondensacyjnym wspartym absorpcyjną pompą ciepła współpracującą z układem kondensacji spalin. W ramach tego etapu modernizacja przewiduje budowę całkiem nowej hali kotłów wraz z magazynem z ruchomą podłogą, układem podawania biomasy, paleniskiem, instalacją odpylania spalin, stacją uzdatnia wody oraz systemem automatyki i sterowania, który zapewni pełną automatyzację prowadzenia jednostki. W nowej hali znajdą się również: stacja transformatorowa, rozdzielnia elektryczna oraz pomieszczenia dla załogi wraz zapleczem socjalnym, szatniami itp., dyspozytornia oraz mała sala szkoleniowa. Nowa hala kotłów będzie zlokalizowana przy obecnym budynku ciepłowni. Oba budynku będą ze sobą skomunikowane. Urządzenia starej ciepłowni będą połączone z siecią nowych urządzeń tak, aby mogły ze sobą współpracować. Przy budynku nowej hali powstanie nowa droga dojazdowa z wmontowaną w podłoże waga najazdową.

W drugim etapie za halą kotłów zostanie dostawiony zespół powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy 1 MW. Zostaną one wpięte do całego systemu ciepłowniczego i włączane w sezonie letnim w celu podgrzewania wody użytkowej. Będzie to okres dogodny na przeprowadzenie przeglądów i bieżących napraw urządzeń pracujących w sezonie zimowym.

Trzeci etap to budowa dwóch kotłów gazowo-olejowych o łącznej mocy 6 MW wraz z halą, magazynem na olej opałowy i systemem odprowadzania spalin. Ze względów ekonomicznych zdecydowano się na wybór kotłów dwupaliwowych. Pozwoli to na znaczne ograniczenie opłat stałych związanych z mocą zamówioną na dostawę gazu sieciowego.

Express-Miejski.pl: Jaki efekt ekologiczny przyniesie omawiana modernizacja ciepłowni?

Dawid Knych: Już po zakończeniu dwóch pierwszych etapów inwestycji (kocioł na biomasę wraz z pompami ciepła) około 87 proc. ciepła w okresie zimowym będzie produkowana w oparciu o odnawialne źródła energii, tj. biomasę. W okresie letnim produkcja ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej będzie pochodziła z pomp ciepła. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie pomp ciepła na energię elektryczną, to można przyjąć, że w tym okresie produkcja ciepła z OZE wyniesie 69 proc., a 31 proc. będzie pochodzić z energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji energii elektrycznej pochodzącej z sieci TAURON jest trudny do określenia, natomiast w momencie wybudowania przez Gminę farmy PV i bilansowania energii tam wyprodukowanej z energią zużytą przez pompy ciepła naszej ciepłowni, udział OZE w produkcji ciepła w sezonie letnim wyniesie 100 proc.

Express-Miejski.pl: Jaki jest plan w stosunku do obecnej ciepłowni?

Dawid Knych: Docelowo, realizacja zadania modernizacji Ciepłowni Miejskiej ZGK Sp.  z o.o., doprowadzi do całkowitego wyłączenia obecnej ciepłowni, opalanej miałem węglowym. Przy średnim zużyciu na poziomie 4300 ton rocznie miału węglowego, koniecznego do zasilania obecnej ciepłowni, jej wyłączenie znacznie zredukuje emisję CO2 oraz pyłów i innych szkodliwych substancji do atmosfery.

Express-Miejski.pl: Na jakim etapie jest plan modernizacji?

Dawid Knych: W bieżącym roku opracowano Koncepcję Techniczną, dokumentację środowiskową, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z kosztorysami oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia konieczną do ogłoszenia przetargów.

Należy również nadmienić, że cała dokumentacja wytworzona do tej pory jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach programu ELENA na poziomie 70 proc.

Obecnie trwają działania, mające na celu pozyskanie zewnętrznego dofinansowania budowy nowej ciepłowni. Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie zrealizowany w perspektywie najbliższych lat, a konsekwencją modernizacji będzie efektywna energetycznie i jednocześnie przyjazna środowisku nowa ciepłownia w Ząbkowicach Śląskich.

Express-Miejski.pl: Dziękuję za rozmowę.

em24.pl

8

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ciepłownia Miejska ZGK Sp. z o.o. doczeka sie modernizacji. Wywiad z Dawidem Knychem

  2024-06-19 09:48:54

  gość: ~Zimno

  Perspektywa najbliższych lat, ładnie brzmi. Biomasa? Niby skąd ma ona być? Gazu też nie wolno będzie używać. Pięknie opowiedziany koncert życzeń a ludzie żyli dostatnie. Towarzysz Gierek niech żyje (3X) zaśpiewajmy międzynarodówkę, wyklęty powstań itd.

 • 2024-06-19 11:45:08

  gość: ~Fakt

  Dobrze jest. No to kiedy i o ile podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. CWU to w których blokach?

 • 2024-06-19 11:47:10

  gość: ~mieszkanie

  perspektywa 10 lat jeden wielki pić

 • 2024-06-19 12:05:31

  gość: ~Obserwator

  Kto to będzie obsługiwać? 1MW z pomp ciepła, biomasa, gaz, olej... Hahahaha... to wszystko ładnie i nowocześnie wygląda tylko na papierze... czekam aż zmieni się prezes... nie wiem jaki szaleniec się pod tym podpisze

 • 2024-07-07 16:07:22

  gość: ~Ooo

  ostatnio dodany post

  @~Obserwator
  Juz niebawem się zmieni niestety... i to bedzie jeden wielki upadek tej spolki.A ten co przyjdzie podpisze co mu dadzą bo nie ma żadnego pojęcia w tym temacie

 • 2024-06-21 15:30:59

  gość: ~xxx

  Pytanie podstawowe,skąd biomasa i którędy będzie dowożona.Brak drogi do ciepłowni ,a zużycie biomasy w stosunku do miału węglowego koszmarne,nie wspomnę o hałasie związanym z bardzo częstym załadunkiem biomasą.

 • 2024-06-21 18:12:23

  gość: ~123

  wróci pis do wladzy to wam w ząbkowicach wybuduja kotłownie jądrowa.

 • 2024-06-23 19:46:04

  gość: ~Ja

  1 MW z pomp ciepła bez fotowoltaiki powodzenia

REKLAMA