Express-Miejski.pl

Budowa S8: Znamy oferty na budowę odcinków Łagiewniki - Niemcza i Niemcza - Ząbkowice Śląskie

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: Michał Soroko / GDDKiA

28 marca poznaliśmy firmy, które złożyły oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko na kolejnych dwóch odcinkach.

Mowa tu o odcinkach drogi od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza o długości ok. 9,3 km oraz od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ o długości ok. 7,9 km.

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 29 grudnia. W trakcie postępowania wpłynęło 1960 pytań od wykonawców, na które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do optymalnego skalkulowania ofert. 

Teraz analiza ofert

Najniższa złożona oferta na S8 zad. 4 odc. węzeł Łagiewniki Zachód (bez węzła) - węzeł Niemcza (z węzłem) została złożona firmę POLBUD-POMORZE ma wartość 331 339 930,72 zł. Najwyższą, na kwotę 476 381 283,36 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 386 514 062,33 zł.  

Natomiast najniższa złożona oferta na S8 zad. 5 odc. węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem) została złożona również przez firmę POLBUD-POMORZE i wynosi 266 627 037,93. Najwyższą ofertę złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe na kwotę 346 959 756,69 zł. Budżet GDDKiA na realizację tego odcinka wynosi 304 908 243,95 zł.  

Komisja przetargowa przystępuje do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu będzie cena - 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości dotyczące przedłużenie okresu gwarancji jakości. 10 proc. za gwarancję dotyczącą ekranów wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a 30 proc. na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni).  

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).  

Przebieg nowej drogi

Od węzła Łagiewniki Zachód do węzła Niemcza, o długości ok. 9,3 km. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki i Niemcza. Droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8 i tylko w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać). W ramach zadania wybudowane będzie 25 obiektów inżynierskich (sześć obiektów nad ciągiem głównym, osiem obiektów w ciągu trasy głównej, 11 przepustów).     

Od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ, o długości ok. 7,9 km. Trasa będzie przebiegać przez tereny gmina Niemcza i Ząbkowice Śląskie i zostanie poprowadzona po zachodniej stronie DK8, a w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać). Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D.  W ramach zadania wybudowane będzie 19 obiektów inżynierskich (cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej, dziewięć przepustów).   

Pięć z sześciu odcinków S8

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzieliliśmy na sześć krótszych odcinków. Będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.   W maju br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, który umożliwił nam rozpoczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę S8.  

14 grudnia 2023 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 od Kobierzyc do Łagiewnik o długości 32,5 km. Odcinek został podzielony na trzy zadania realizacyjne. Szczegóły znajdują się na naszej stronie TUTAJ [KLIK].  

22 grudnia 2023 r. otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo o długości ok. 14 km. Szczegóły znajdują się na naszej stronie TUTAJ [KLIK]

W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, a ich efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach wskaże wariant preferowany, dla którego złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław – Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.  

em24.pl / GDDKiA

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA