Express-Miejski.pl

Kolejne ząbkowickie stowarzyszenia z dotacjami

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: mp

20 lutego rozstrzygnięto kolejne konkursy na łączną kwotę 78 tys. zł. Kolejne stowarzyszenia działające na terenie gminy Ząbkowice Śląskie otrzymają pieniądze.

Będą realizować zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki na realizację zadań publicznych w Gminie Ząbkowice Śląskie na 2024 rok.

ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:

Zadanie pn. Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w zakresie nauki i doskonalenia w pływaniu, uczestnictwo w treningach i zawodach” prowadzić będzie Klub Sportowy Szkoła Pływania DELFINEK, Os. XX-lecia 13/9, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na realizację powyższego zadania klub otrzyma dotację w wysokości 10 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest organizacja zajęć i treningów z zakresu pływania dla dzieci i  młodzieży oraz zakup sprzętu.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ  I SPORTU:

Zadanie pn. Organizacja i udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego prowadzić będzie Gminny Szkolny Związek Sportowy, ul. Krzywa 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na realizację powyższego zadania otrzyma dotację w wysokości 12 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie oraz opłacenie transportu.

Zadanie pn. Aktywny Senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo- rekreacyjnych prowadzić będzie Fundacja Dobroczynna Im. Jana Pawła II, ul. 1 Maja 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na realizację powyższego zadania otrzyma dotację w wysokości 20 000,00 zł.  

Zadanie pn. Organizacja zawodów sportowych „Ogólnopolska Gala Kickboxingu WKA 2024 prowadzić będzie Akademia Sztuk Walki WATAHA Ząbkowice Śląskie, ul. H. Modrzejewskiej 26, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na realizację powyższego zadania otrzyma dotację w wysokości 16 000,00 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY I SZTUKI:

Zadanie pn. Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych prowadzić będzie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Złota Jesień, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie, na realizację powyższego zadania otrzyma dotację w wysokości 20 000,00 zł.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA