Express-Miejski.pl

Trwa nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa”. Wnoski można składać do 16 listopada

grafika ilustracyjna

grafika ilustracyjna fot.: UM Ząbkowice Śląskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków w ramach ministerialnego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
    a)  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    ​b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane do składania Karty zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa”  – edycja 2024 osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle XX-lecia 52, lub na adres e-mail: sekretariat@opszabkowiceslaskie.pl w terminie do 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 74 8100190, 74 8100254, 74 8100946.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej, będą mieć zapewniony dostęp do usługi w pierwszej kolejności.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA