Express-Miejski.pl

W czwartek konferencja dot. problemu z dojazdem uczniów do szkół ponadpodstawowych. Podpisz petycję!

zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne fot.: pixabay

Burmistrz Grażyna Orczyk zaprasza na briefing prasowy, który odbędzie się 14 września o godzinie 14:00 na Rynku w Złotym Stoku, przy urzędzie miejskim.

Temat briefingu dotyczy problemu dojazdów dzieci i młodzieży do szkół ponadpodstawowych w pobliskich miastach powiatowych i powrotów do domów po lekcjach.

- 20 uczniów z naszej gminy nie ma możliwości zakupu biletu miesięcznego na przejazdy autobusami przewoźników publicznych bądź prywatnych. Zauważę, że sprawa kłopotu z dojazdami uczniów do placówek edukacyjnych oraz komunikacji międzypowiatowej jest niezwykle ważna, również z tego względu, że co roku powtarza się w wielu gminach w Polsce. Organizowane przeze mnie spotkanie ma stać się okazją do zapoczątkowania współpracy w tej dziedzinie, a w konsekwencji doprowadzenia do rozwiązania problemu, z którym boryka się młodzież ze Złotego Stoku i gmin ościennych uczęszczająca na lekcje w szkołach w Kłodzku i Ząbkowicach Śląskich. Jestem zdeterminowana, aby pomóc tym uczniom, ale w ogóle mieszkańcom pozbawionym możliwości przemieszczania się komunikacją zbiorową pomiędzy gminami i powiatami, i liczę na Państwa wsparcie - mówi burmistrz Grażyna Orczyk.

Szefowa złotostockiego magistratu przedstawia kilka kluczowych kwestii dotyczących tego problemu:

 • Brak regularnych połączeń autobusowych: w wielu małych gminach brakuje regularnych połączeń komunikacyjnych, co sprawia, że uczniowie i ich rodzice muszą szukać alternatywnych środków transportu, takich jak samochody prywatne, co nie zawsze jest możliwe i bezpieczne.
 • Nieodpowiednie godziny kursowania autobusów: często godziny kursowania środków komunikacji publicznej nie są dostosowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć w szkołach, co powoduje dodatkowe trudności dla uczniów i ich rodziców.
 • Problem komunikacji międzygminnej: często komunikacja między sąsiednimi gminami jest niewystarczająca albo w ogóle jej brakuje, co utrudnia mieszkańcom dostęp do ważnych instytucji, takich jak urzędy, placówki medyczne, edukacyjne czy kulturalne - brak dojazdu z większości wiosek.
 • Słaby system komunikacji wewnętrznej pomiędzy sąsiadującymi powiatami w zakresie planowania usług transportowych: często brakuje skoordynowanego działania i współpracy w zakresie organizacji transportu publicznego, co prowadzi do dublowania się niektórych linii i braku innych.
 • Brak informacji: w wielu gminach brakuje jasnej i dostępnej informacji o dostępnych środkach transportu publicznego, rozkładach jazdy czy cenach biletów.
 • Wydaje się być zasadnym utworzenie państwowych firm przewozowych, np. obejmujących działaniem kilka powiatów, których zadaniem stanie się zapewnienie powszechnej komunikacji publicznej wspieranej dotacjami rządowymi.

W obliczu tych wyzwań ważne jest, aby lokalne władze, mieszkańcy, władze powiatowe, wojewódzkie, krajowe oraz prywatni i samorządowi przewoźnicy wspólnie pracowali nad rozwiązaniem tych problemów.

Liczymy na Państwa zainteresowanie naszymi działaniami w tym zakresie oraz pomoc w rozwiązaniu problemu wykluczenia komunikacyjnego, a w szczególności ograniczeniami uniemożliwiającymi bezpieczny dojazd uczniów do szkół w miastach powiatowych.

Z poważaniem:

Grażyna Orczyk
 Burmistrz Złotego Stoku

Władze złotostockiej gminy przygotowały także petycję, pod którą mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogą składać podpisy. Jej treść znajduje się poniżej. 


Szanowny Panie Premierze,

MINISTROWIE, PARLAMENTARZYŚCI

MARSZAŁKOWIE, STAROSTOWIE, BURMISTRZOWIE, WÓJTOWIE

PRZEWOŹNICY SAMORZĄDOWI I PRYWATNI

RODZICE, UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH,

MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY

MEDIA

Złoty Stok, podobnie jak wiele innych małych gmin Subregionu Wałbrzyskiego, boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem ten dotyczy mieszkańców wielu gmin, którzy nie mogą dostać się do lekarzy, urzędów, banków, chcących pojechać na zakupy, czy załatwić codzienne życiowe sprawy.

W ostatnich latach szczególnie mocno dotyka uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku i Ząbkowicach Śl. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych w Kłodzku mają możliwość skorzystania z oferty jedynego, prywatnego przewoźnika, który nie gwarantuje sprzedaży biletów miesięcznych dla wszystkich uczniów. W bieżącym roku szkolnym ponad 20 uczniów dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych z gmin: Paczków, Złoty Stok oraz Kłodzko zostało pozbawionych możliwości wykupienia biletu. Od czasu likwidacji wszystkich kursów autobusu PKS SA w Kłodzku, mieszkańcy, a w szczególności uczniowie z naszych gmin mają ograniczone możliwości komunikacyjne.

Narastający od lat problem ograniczenia ilości biletów miesięcznych oferowanych przez prywatnego przewoźnika oraz przepełnienia busów, powinien stanowić wyzwanie dla wielu zainteresowanych podmiotów.

Nie można przerzucać odpowiedzialności na burmistrzów, wójtów, którzy nie są powołani i zobowiązani do zorganizowania transportu publicznego, tak wewnątrz powiatu, jak i między powiatami. Nie można pozostawić rodziców i uczniów samych sobie!!!

Ustawa Prawo oświatowe nakłada na wójtów obowiązek dowożenia dzieci do szkół podstawowych. Niestety, żaden przepis polskiego prawa nie nakłada obowiązku zorganizowania transportu młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Brak wskazania organu dopowiedzianego za to zadania pozostawia uczniów, rodziców oraz samorząd gminny bez jakiejkolwiek pomocy. Największe trudności występują na granicach powiatów i województw.

W europejskim państwie młodzież musi mieć zapewniony bezpieczny, wygodny transport do szkół średnich.

Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia dialogu z władzami rządowymi, samorządowymi, przewoźnikami, uczniami i ich rodzicami, dyrekcjami i organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe oraz z przewoźnikami.

Nierentowność linii autobusowych, brak kierowców, brak w naszych powiatach szkół kształcących kierowców, niedostateczna flota busów i autobusów, rozrzucenie przystanków autobusowych i konieczność ponoszenia opłat za korzystanie z przystanków przez przewoźników, liczne koncesje, czy zezwolenia, wymagania kwalifikacyjne dla kierowców busów przewożących ponad 8 osób, liczne koszty obciążające przedsiębiorców prowadzących działalność transportową, to tylko niektóre argumenty podnoszone przez branżę transportową.

W gminie Złoty Stok od czasu powodzi w 1997 r. zlikwidowane zostało jedyne połączenie kolejowe do stacji w Kamieńcu Ząbkowickim. Od lat nie funkcjonuje żadna komunikacją publiczna umożliwiająca dotarcie do stacji, czy powrót z miasta wojewódzkiego. Kilka lat temu zlikwidowane zostały linie autobusowe  umożlwiające dojazd do Wrocławia - stolicy województwa. Wielu nie stać na wynajęcie prywatnego samochodu.

Branża transportowa wymaga systemowego i stałego wsparcia tak, aby w XXI wieku młodzież mogła pobierać naukę w szkołach powiatowych, a nogi nie były jedynym środkiem transportu.

Z podziwem patrzymy na organizację transportu i kwestie związane z budową, remontem i bieżącym utrzymanie dróg u  naszego południowego sąsiada, w Czeskiej Republice, czy bogatą sieć publicznych i prywatnych połączeń komunikacyjnych. Do małej wioski Bila Voda w Czeskiej Republice, sąsiadującej ze Złotym Stokiem, każdego dnia przyjeżdża i odjeżdża 10 autobusów komunikacji publicznej, pierwszy przejazd jest o godz. 5.00 rano, a ostatni po 20.00 wieczorem. Koszt biletu z Bilej Vody do Jesenika, na około 42 kilometrowej trasie, wynosi 45-48 koron, tj. ok. 8 zł.

Wobec powyższego zwracamy się o szybkie działania systemowe, które umożliwiłyby rozwiązanie tego problemu.

Lista osób zaproszonych:

1.    Michał Dworczyk - poseł na Sejm RP
2.    Monika Wielichowska – poseł na Sejm RP
3.    Wojciech Murdzek – poseł na Sejm RP  
4.    Marcin Gwóźdż – poseł na Sejm RP
5.    Ireneusz Zyska – poseł na Sejm RP
6.    Tomasz Siemoniak – poseł na Sejm RP
7.    Izabela Katarzyna Mrzygłocka  - poseł na Sejm RP
8.    Agnieszka Dziemianowicz – Bąk – poseł na Sejm RP
9.    Aleksander Szwed – senator
10.   Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator
11.   Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego     
12.   Grzegorz Macko - Wicemarszałek Województwa
13.   Marcin Krzyżanowski  - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
14.   Tymoteusz Myrda - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
15.   Krzysztof Maj - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

RADNI SEJMIKU: Urząd Marszałkowski
1.    Stanisław Jurcewicz  
2.    Zbigniew Szczygieł

BURMISTRZOWIE:
1.    Burmistrz Ząbkowic Śląskich – Marcin Orzeszek (Radni Rady Miejskiej)
2.    Burmistrz Barda – Krzysztof Żegański (Radni Rady Miejskiej)
3.    Burmistrz Ziębic – Mariusz Szpilarewicz (Radni Rady Miejskiej)
4.    Wójt Ciepłowód – Łukasz Białkowski (Radni Rady Gminy)
5.    Wójt Stoszowic  - Paweł Gancarz (Radni Rady Gminy)
6.    Burmistrz Kamieńca Ząbk. – Marcin Czerniec (Radni Rady Miejskiej)
7.    Burmistrz Kłodzka – Michał Piszko (Radni Rady Miejskiej)
8.    Wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur (Radni Rady Gminy)
9.    Burmistrz Paczkowa – Artur Rolka

Gminy Powiatu Kłodzkiego:
1.    Duszniki  - Zdrój
2.    Kłodzko
3.    Kudowa - Zdrój
4.    Nowa Ruda
5.    Polanica - Zdrój
6.    Bystrzyca Kłodzka
7.    Lądek - Zdrój
8.    Międzylesie
9.    Radków
10.   Stronie Śląskie
11.   Szczytna
12.   Lewin Kłodzki
13.   Nowa Ruda.

STAROSTOWIE:
1.  Maciej Anwiżeń – starosta kłodzki oraz Zarząd i radni Rady Powiatu   
2.  Roman Fester – starosta ząbkowicki oraz Zarząd i radni Rady Powiatu

PRZEWOŹNICY:
1.  PKS Kłodzko
2.  RYCERZ Paczków
3.  RICARDO Kłodzko
4.  MUNDI Ziębice
6.  A-VISTA. Wynajem Autobusów i Busów Kłodzko

Lista poparcia do petycji w sprawie wykluczenia komunikacyjnego gminy Złoty Stok i potrzeby systemowego rozwiązania problemu zapewnienia dowozu młodzieży do szkół ponadpodstawowych [DO POBRANIA - KLIK]

Listę można podpisać w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku - sekretariat - lub pobrać ze strony, zebrać podpisy i dostarczyć do sekretariatu do 14 września do godz. 12.00.

em24.pl

14

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • W czwartek konferencja dot. problemu z dojazdem uczniów do szkół ponadpodstawowych. Podpisz petycję!

  2023-09-12 11:20:34

  gość: ~mieszkanka

  Rok szkolny się zaczął a Pani burmistrz Orczyk obudziła się, że dzieci nie mają czym dojeżdżać do szkoły i robi ferment aby nie była winna.

 • 2023-09-12 11:32:45

  gość: ~encepence

  @~mieszkanka

  Pytanie dlaczego nie zajmowała się problemem jak była przewodniczącą rady powiatu? Wtedy nie było problemów? Ja uważam, że były i to znacznie większe niż teraz, ale wtedy nikt nie szukał poklasku i nie rozczulał się nad problemem, tylko go eliminował na własną rękę. Dzisiaj rodzice mają po dwa auta, ale jak przychodzi co do czego to płacz, bo dziecko nie ma jak dotrzeć do szkoły, komiczne to......

 • 2023-09-12 11:33:11

  gość: ~mnm

  PO co zapraszacie Monikę Wielichowską ? czy to kobieta - co nic nie może.?

 • 2023-09-12 12:20:12

  gość: ~Wyborca

  @~mnm
  A co PIS może gdzie jest obwodnica Złotego Stoku w 2019
  obiecana na Rynku

 • 2023-09-12 12:18:45

  gość: ~Ciekaw jestem

  Co burmistrz Barda powie...tym którzy wracają na piechotę po południu do Dzbanowa Janowca i Laskówki..

 • 2023-09-12 12:22:26

  gość: ~odpowiadam

  @~Ciekaw jestem

  że jak będą seniorami to będzie po nich jeździł na zabiegi na hore nuszki

 • 2023-09-12 13:28:20

  gość: ~Pks

  Oj Grażynko, mloda jestes a Pamięć juz nie ta. Przecież to Jarosław obiecal komunikację zbiorową w każdej gminie. Jak to będzie wyglądać spraszasz posłów PiS a to przecież ta partia obiecała ułatwienia dla mieszkańców w postaci sieci Lini autobusowych. Oj słabo, słabo

 • 2023-09-12 13:56:57

  gość: ~marek

  Problemem tego powiatu od wielu lat jest brak współpracy między gminami w najprostszych kwestiach, czego przykładem jest między innymi likwidacja komunikacji zbiorowej, która bez dofinansowania ze strony poszczególnych gmin nie miała szansy przetrwać. Osobny temat to sprzedaż kluczowych nieruchomości takich jak teren dawnego dworca PKS w Ząbkowicach prywatnej firmie, która powstała tylko po to, aby przejąć wartą obecnie miliony złotych działkę. Kilkanaście lat temu w podobny sposób (decyzja Rady powiatu) sprzedano prywatnym spółką szpitale w Ząbkowicach i Ziębicach. A długi powiat spłaca po dzień dzisiejszy.

 • 2023-09-12 14:08:29

  gość: ~POwiat

  dlaczego nie rozliczycie tego festra romana ......on nawet nie nadzje sie na staroste weselnego

 • 2023-09-12 14:21:22

  gość: ~Kasia

  @~POwiat
  Oj Grażynka, d...a się pali

 • 2023-09-12 14:45:27

  gość: ~kika

  Pogadają, pogawędzą . Obiadek zjedzą i....do domciu własnymi brykami. Problem pozostanie.

 • 2023-09-12 15:01:23

  gość: ~MB

  żeby zrobić komunikację międzygminną /powiatową/ to trzeba współpracy wszystkich gmin i przede wszystkim zaangażowania, no ale jakby gminy miały to utrzymywać, albo dopłacać do tego biznesu, to by padły prywatne biznesiki, całkiem nieźle się kręcące, a tak ci wożą KGW, ci wożą sportowców, ci muzyków, ci jeszcze uj wie kogo i spiralka jest

 • 2023-09-12 19:09:01

  gość: ~Buba

  @~MB
  A dworczyk po co jest zaproszony on już nic nie może

 • 2023-09-12 19:11:36

  gość: ~Bolek

  ostatnio dodany post

  @~Buba
  No teraz pan gwóźdź ma pole do popisu zobaczymy co może, w tej sytuacji nie da się przypisać zasług innych sobie

REKLAMA