Express-Miejski.pl

Ząbkowicka gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

LXI Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich – środki na kulturę, rekreację, poprawę bezpieczeństwa, oświatę i zadania inwestycyjne

LXI Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich – środki na kulturę, rekreację, poprawę bezpieczeństwa, oświatę i zadania inwestycyjne fot.: em24.pl

28 kwietnia na LXI Sesji Rady Miejskiej Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich podjęli istotne decyzje o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Do budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie wprowadzone zostały nowe zadania:

- zakup nowego sprzętu nagłaśniającego do Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki (250 tys. zł);
- pomoc dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej - zakup samochodu kłada terenowego (100 tys. zł);
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grochowiskach (350 tys. zł);
- zwiększenie środków finansowych na uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach Śląskich, gdzie powstanie hala przemysłowo-magazynowa WSSE, zakład produkcyjny z branży spożywczej angielskiej firmy Signature Flatbreads oraz inkubator przedsiębiorczości (zwiększenie o 500 tys. zł) – jest to bardzo ważne i perspektywiczne zadanie, które umożliwi w najbliższych latach powstanie kompleksowego i nowoczesnego zaplecza gospodarczego napędzającego rynek handlu i usług.

Zwiększono środki finansowe na następujące zadania:

- rozbudowę miejsc rekreacji w Bobolicach, Tarnowie i Jaworku w ramach zadania - inwestycyjnego "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” (zwiększenie o 152 tys. zł);
- budowę dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie (zwiększenie – łącznie – do kwoty 536 tys. zł) - samorząd złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”. Realizacja zadania będzie uzależniona od wyników naboru. W przypadku uzyskania dofinansowania ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych miałyby powstać przy ul. Kusocińskiego 17, w sąsiedztwie krytej pływalni oraz przy ul. 1 Maja 15.

termomodernizację budynków oświatowych – Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 2 i Przedszkola Publicznego Nr 5 (zwiększenie do 9 mln 306 tys. zł).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z dnia 31.03.2022 r.
5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o za rok 2021.
8. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o za rok 2021.
9. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o za rok 2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobkowi Publicznemu w Ząbkowicach Śląskich. (projekt nr 1)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok. (projekt nr 2)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042. (projekt nr 3)
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

em24.pl

2

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Ząbkowicka gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych

  2022-05-11 11:00:11

  gość: ~Pan burmistrz

  Będziecie wieśniaki mogli sobie ładować za darmo samochody których nie macie.

 • 2022-05-11 11:39:17

  gość: ~Chłop i Kuń

  ostatnio dodany post

  @~Pan burmistrz
  Ale trochę trawy w koło zostanie? Jak przyjadę kuńmi to muszą coś żerzrec. A gdzie to na 1 Mają 15 taki dum że se załaduje. Nie zapomnijta o lampie bo nie trafię.

REKLAMA