Express-Miejski.pl

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła nieprawidłowości przy przetargu, gmina zapłaci 18.6 tys. zł

zdjęcie ilustracyjne fot.: sxc.hu

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie ENERIS Surowce S.A. dotyczące nieprawidłowości przy przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Bardo.

Przypomnijmy. 6 listopada 2020 roku ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w bardzkiej gminie na okres 3 lat (2021-2023 rok). Swoje oferty złożyli: PHU Komunalnik Sp. z o.o. oraz Eneris Surowce S.A, czyli firma, która do tej pory odpowiadała za odbiór i zagospodarowanie śmieci. W przetargu korzystniejszą ofertę, tańszą o ponad pół miliona złotych, złożyła spółka Komunalnik i wszystko wskazywało na to, że samorząd z nią podpisze umowę na kolejne lata.

ENERIS Surowce S.A. wniosło jednak odwołanie od decyzji wyboru oferty wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), zarzucając zamawiającemu, a więc Gminie Bardo naruszenie kilku artykułów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Pzp).

Wskutek wniesionego odwołania, gmina nie mogła zawrzeć umowy z firmą Komunalnik sp. z o.o, które złożyło finansowo korzystniejszą ofertę i tym samym zakończyć postępowania. W związku z tym, 29 stycznia obie strony podpisały stosowną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 01.02.2021 roku do dnia 31.03.2021 roku, oczekując na decyzję KIO.

ENERIS Surowce S.A. w odwołaniu wskazał, iż Komunalnik nie wykazał dostatecznie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a działania gminy polegające na wyborze oferty Komunalnik pozbawiają odwołującego możliwości uzyskania zamówienia, przez co może on ponieść szkodę.

ENERIS Surowce S.A zarzuciła gminie Bardo naruszenie:

1. art. 8 ust. 3 Pzp, poprzez zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych przez Komunalnik jako tajemnica przedsiębiorstwa, tj. wykazu instalacji, wykazu pojazdów, aktu notarialnego bazy magazynowo-transportowej, uchwały o zmianie prezesa spółki pomimo braku wykazania, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

2. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Komunalnik do uzupełniania JEDZ, pomimo braku wypełniania części IV JEDZ (ograniczenia się do wypełniania sekcji a pomimo braku dopuszczenia takiej możliwośćw s.i.w.z.),

3. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy Komunalnik do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo ewentualnie zaniechanie wezwania do potwierdzenia aktualności dokumentów już złożonych wraz z ofertą,

4. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez dokonanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę, który nie został właściwie zbadany pod kątem spełniania warunków i braku podstaw wykluczenia,

5. art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania, które jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Spółka wniosła tym samym o unieważnienia postępowania, a w przypadku nieuwzględnienia tego zarzutu o: unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Komunalnik jako najkorzystniejszej, udostępnienie dokumentów zastrzeżonych nieskutecznie, jako tajemnica przedsiębiorstwa oraz dokonanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

KIO po rozpoznaniu sprawy uwzględniło odwołanie i nakazało zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach których zamawiający udostępni odwołującemu dokumenty zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa przez przystępującego PHU Komunalnik sp. z o.o oraz wezwie do uzupełnienia dokumentu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w tryb art. 26 ust 3 Pzp oraz złożenia dokumentów w trybie art 26 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba pomimo wad postępowania, nie stwierdziła, że konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Zdaniem Izby wskazywane przez odwołującego zaniechania zamawiającego dają się sanować w myśl obowiązujących przepisów i nie są wadami tak istotnymi, które wymuszałyby konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.

Ponadto KIO zasądziło od zamawiającego, czyli gminy Bardo, zwrot na rzecz odwołującego kwoty 18 600,00 zł stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Wyrok jest prawomocny, a postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w bardzkiej gminie na okres 3 lat (2021-2023) trwa nadal. 

em24.pl

8

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

 • Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła nieprawidłowości przy przetargu, gmina zapłaci 18.6 tys. zł

  2021-03-12 11:23:13

  gość: ~ilona

  Kto bogatemu zabroni?

 • 2021-03-12 13:46:24

  gość: ~Tak będzie sprawiedliwie

  No to radni chyba wstrzymają wypłatę w przyszłym miesiącu Burmistrzowi i chyba zapłaci ze swoich pieniędzy za ten bałagan, bo dlaczego my podatnicy mamy ponosić koszty tych błędów? Mam nadzieję, że Pan Tokarz mój radny będzie za tym optował?

 • 2021-03-12 14:46:49

  gość: ~tak

  @~Tak będzie sprawiedliwie
  TIAAA na pewno , prędzej sobie prdele kołkiem zabije.

 • 2021-03-12 17:04:19

  gość: ~radek

  ee tam co to jest 18 koła, w ząbkowicach ponad milion

 • 2021-03-13 14:28:17

  gość: ~Zenek i Andzej ze Dzbanowa

  @~radek
  Piszem tu do wszystkich my Zenek i Andżej ze Dzbanowa morzeta se pisać , ho,ho , ho wielgie mi mecycyje osiemnaście tysiecy niby gmina ma zapłacić a co Krzyśka wina ? Niby czego, wszystkie ludzie wiedzom kto tam w tech sondach siedzi, albo komuchy albo jich dzieci , znaczy komuchów to jeszcze za Platformy i Tuska sie tam pousadawiały i na razie Ziobro nijak nie może tych sonduf zruszyć ale jusz niedługo. Na tyn moment to sie Krzychu nie tórboj bo my tu we wsi znaczy sie we sołedztfie Dzbanóf umysliły co sie zwoła sołtysa i całom Rade sołedzkom i uchwali coby nie wolno cie Krzychu było za ten wyrok tego ichniego sondu pociągać za kasekfencje i rzeby ani jeden radny dzobem na sesji nie kłapał.Tszymaj sie Kszychu tak jak my tu we Dzbanowie za ciebie tzszymamy

 • 2021-03-13 15:54:38

  gość: ~gość

  @~radek
  no niby nie wiele, ale jakby dodał jeszcze inne sprawy co niby wygrał a jednak przegrał i zamiast 400000 zaplacił tylko 90000, i jakby jeszcze dodał wywaloną kasę w przeróżne projekty wizjonerskie, z których każdy niemało kosztował to pewno ząbkowickie ponad milion to pikuś.

 • 2021-03-13 18:33:49

  gość: ~Zenek i Andzej ze Dzbanowa

  @~gość
  A wy tylko krytykujeta ale nie widzita ile to inwestoruf nasz Kszysiek nasciongał ile piniendzy z unii nadostawał a że czasem w sondach niesprawieliwie pszegrał no to sie zdaża . My tu w sołedztfie Dzbanuf swoje wiemy i murem za Kszyskiem stojim. A targowiska takiego to w okolicy nikt nima , to i z zazdroscita nam , stond te pisanie wasze

 • 2021-03-19 20:41:31

  gość: ~Jola

  ostatnio dodany post

  Masakra Niemiecka spółka nie dość że kasowało ludzi i gminę jak za zboże teraz jeszcze chcą kasy takie zeczy tylko w Polsce na zachodzie dawno by dostali kopa i wybrana by była najkorzystniejsza oferta

REKLAMA