Express-Miejski.pl

Remonty i przebudowy dróg powiatowych. Powiat współpracuje z gminami

Prace drogowe starostwa w ramach porozumień powiatu z gminą Ząbkowice Śląskie i Ziębice fot.: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Powiat ząbkowicki wspólnie z gminami realizuje obecnie wiele zadań dzięki porozumieniom zawartym w ramach modernizacji infrastruktury drogowej. 

Większość z nich jest współfinansowana z gminami po 50 proc. kosztów zadania. Prace obejmują między innymi przebudowy i remonty dróg, budowy chodników czy przygotowywanie dokumentacji projektowych. Niedawno oddane drogi lub trwające roboty drogowe miały miejsce na terenach gminy Ząbkowice Śląskie i gminy Ziębice.

W ramach porozumienia z gminą Ząbkowice Śląskie został wykonany remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona o długości 350 m. Podstawowy zakres prac obejmował: wzmocnienie podbudowy przy krawędzi jezdni, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz remont chodnika z kostki betonowej. Wartość robót budowlanych wyniosła 157.750,64 zł. Kolejne porozumienie zawarte z ząbkowickim samorządem obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice. Zostanie tam także wykonana kanalizacja deszczowa. Wartość tego zadania wynosi 350 tys. zł.

Wśród podpisanych porozumień z gminą Ziębice zakończony został remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina – Bożnowice na odcinku 864 m. W ramach prac została wykonana warstwa wyrównawcza i ścieralna z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy oraz odmulenie rowu. Koszt robót to 267.370,07 zł. Trwa również przebudowa drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź (542 m). Tutaj zakres robót obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego, wzmocnienie części podbudowy, nowe warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego, remont przepustu pod drogą, roboty ziemne, ścinka poboczy oraz profilowanie rowów przydrożnych.

Są to jedne z wielu robót drogowych, które zostały wykonane (a część jeszcze realizowana) na terenie powiatu ząbkowickiego w ramach udanej współpracy powiatu i gmin.

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA