Express-Miejski.pl

Wieści ze Złotego Stoku

Podsumowanie sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

29 marca, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku z komendantem Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim Arkadiusz Szmytkowski uzgodniono, że w najbliższym czasie Rewir Dzielnicowych z 4 dzielnicowymi i kierownikiem  zostanie przeniesiony do Urzędu w Złotym Stoku. Komendant podsumował także działania policji w 2009 roku. Wg danych zmalała liczba kradzieży pojazdów, niestety wzrosła liczba nietrzeźwych kierowców, rozboi i kradzieży mienia (głównie w domach letniskowych), głównie z udziałem młodzieży, szczególnie po fali powrotu z zagranicy. Jak dodaje komendant wzrosła wykrywalność przestępstw. Unieszkodliwiono między innymi zorganizowaną grupę złodziei ze Złotego Stoku. Według Arkadiusza Szmytkowskiego policja ma dobre rozeznanie o miejscach i osobach rozprowadzających narkotyki, niestety problemem jest przede wszystkim udowodnienie przestępstwa.

Podczas sesji uchwalono także utworzenie rachunku dochodów własnych dla szkół. W związku z wymówieniem dzierżawy, szkoła będzie bezpośrednio prowadziła wynajem sali dla chętnych, gromadząc opłaty na rachunku, z którego wykonywane będą remonty.

Burmistrz poinformował zebranych o złożonych w 2010r. wnioskach na pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych i innych. Wśród projektów ubiegających się o wsparcie są:

 1. Ścieżka Marianny Orańskiej z odtworzeniem Wapienników,
 2. Modernizacja basenu kąpielowego na staw kąpielowy,
 3. Budowa ścieżki Nordic Walking z 3 trasami szkoleniowymi ,
 4. Budowa boisk przy Samorządowym Zespole Szkół,
 5. Adaptacja remizy OSP na świetlicę w Mąkolnie,
 6. Dokumentacja na modernizację boiska sportowego w Mąkolnie,
 7. Remont i wyposażenie świetlicy OSP w Złotym Stoku.

Jednocześnie Burmistrz poinformował o możliwości otrzymania 800 tys. zł na adaptację mieszkań socjalnych w istniejącym niezagospodarowanym skrzydle przy szkole. Radni nie przychylili się do tej koncepcji, proponując rozeznanie kosztów odkupienia budynku po byłej szkole Nr 2.

Uchwalono także przystąpienie do opracowania "Planu Urządzeniowo-Rolnego gminy Złoty Stok" , umożliwiającego pozyskiwanie funduszy na inwestycje wiejskie. Koszt 100 tys. zł, z tego 80 tys. zł dopłaci Urząd Marszałkowski, a 20 tys. zł gmina. Sporządzenie obciąży dodatkowym zaangażowaniem urzędników i sołtysów gminy.

W dalszej części obrad omówiono narastające zagrożenie dla niektórych rodzin, wynikające z dochodzących informacji o zamierzeniach prezesa J. Kotzbacha, w sprawie likwidacji Spółki Złoty Stok Tworzywa. (ZTiF podzielono na dwie spółki tj:Spółka Złoty Stok Farby i Spółka Złoty Stok Tworzywa.) O zamiarze wywiezienia urządzeń produkcyjnych z Mąkolna do Torunia lub Bydgoszczy sygnalizują pracownicy. Radni upoważnili Burmistrza i Przewodniczącego RM, do interwenci u posłów i w Ministerstwie Skarbu Państwa (które jest jeszcze właścicielem 30 % udziałów w ZTiF).

Zastępca dyrektora Pow. Zarz. Dróg. na Komisji Gospodarki przedstawił zakres remontów w 2010r. Najważniejsze to :

 • nowa nawierzchnia drogi krajowej nr 46, od granicy z woj. opolskim aż do Podzamka,
 • nowa nawierzchnia asfaltowa od Złotego Stoku do Płonicy do końca maja b.r.
 • remont cząstkowy (łatanie) od Płonicy do Sosnowej,
 • remont cząstkowy (łatanie) drogi lądkowskiej aż do Przełęczy Jaworowej,
 • droga nr 3142D m. Mąkolno - remont muru oporowego
 • droga nr 3141D m. Mąkolno - remont mostu
 • droga nr 3141D m. Chwalisław - remont drogi, przepustu
 • droga nr 3143D m. Laski - remont murów oporowych

UMiG Złoty Stok / ankli

0

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Dodawanie komentarzy zostało tymczasowo zablokowane

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA