Express-Miejski.pl

Modernizacja stadionu już w WPF, są też zmiany w tegorocznym budżecie. Sesja rady miejskiej

69. sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich fot.: UM Ząbkowice Śląskie

69. posiedzenie radnych Rady Miejskiej, które odbyło się 29 września 2022 roku przyniosło wiele istotnych decyzji dla mieszkańców gminy Ząbkowice Śląskie.

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dzięki przyjętej uchwale wprowadzili do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022 – 2042 środki finansowe na modernizacje Stadionu Miejskiego w wysokości 10 550 000,00 zł.

Wprowadzono także kolejne zadania do tegorocznego budżetu gminy:

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich – zwiększenie środków o 360 000,00 zł;
 • Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich – zwiększenie środków o 300 000,00 zł 
 • Wykonanie dokumentacji przebudowy części ulicy Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich – 60 000,00 zł.
 • Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią elektryczną – 120 000,00 zł.
 • Modernizacja monitoringu Żłobka Publicznego przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich – 21 156,00 zł.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z dnia 23.06.2022 r., 30.06.2022 r., 11.07.2022 r., 28.07.2022 r., 16.08.2022 r. oraz 30.08.2022 r.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
 6. Informacje z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/359/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole i przedszkolu oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/343/2021 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach prowadzonych przez gminę Ząbkowice Śląskie
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2042.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA