Express-Miejski.pl

Radni jednomyślni. Burmistrz Grażyna Orczyk także z wotum zaufania i absolutorium [foto]

Radni jednomyślni. Burmistrz Grażyna Orczyk także z wotum zaufania i absolutorium fot.: em24.pl

Zobacz wszystkie zdjęcia w galerii

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok otrzymała burmistrz Grażyna Orczyk podczas czerwcowej sesji rady miejskiej w Złotym Stoku.

Sesja odbyła się 30 czerwca. Zanim radni przeszli do głosowania nad uchwałami, burmistrz Grażyna Orczyk w bardzo obszerny i szczegółowy sposób przedstawiła raport o stanie gminy za 2021 rok. Szefowa złotostockiego magistratu omówiła działania samorządu niemalże na każdej płaszczyźnie, nie tylko w ubiegłym roku, ale także nawiązując do lat wcześniejszych. Opowiedziała też o trwających i planowanych inwestycjach, a także bolączkach, z jakimi boryka się samorząd. Wspomniała tu m.in. o dużym wykluczeniu komunikacyjnym, czy problemach z własnymi źródłami wody. 

Po wystąpieniu burmistrz odbyła się krótka debata związana z raportem. Radni skupili się przede wszystkim na problemie związanym z komunikacją i dowozem dzieci do szkół ponadpodstawowych. Burmistrz zwróciła uwagę, że nie jest to zadanie własne gminy, a powiatu, jednak zobowiązała się podjąć działania w tej sprawie.

Po zamknięciu dyskusji miało miejsce głosowanie nad podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia wotum zaufania burmistrz Grażynie Orczyk. Radni nie mieli wątpliwości. Wszyscy obecni (12 osób) zagłosowali za podjęciem uchwały. 

Takim samym wynikiem zakończyło się głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2021 rok, a następnie udzieleniem absolutorium. W międzyczasie odczytano również wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Złotego Stoku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno dot. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, jak i opinią do wniosku komisji rewizyjnej. Obie opinie RIO były pozytywne.

- Chciałam bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim radzie miejskiej za udzielone mi wotum zaufania, jak również za udzielone absolutorium z tytułu realizacji budżetu w roku 2021. To 100 proc. podjęcie uchwały jest dla mnie taką dodatkową siłą i energią, która daje mi jeszcze wiekszy zapał do pracy. Jest też uznaniem za realizację trudnych, skomplikowanych inwestycji i za pozyskane środki zewnętrzne. Jest potwierdzeniem tego, że wspólnie działamy dla dobra naszej gminy. Gdyby nie ta nasza bardzo dobra współpraca, państwa bardzo cenne inicjatywy, kompromis i ogromne zaangażowanie, nie osiagnęlibyśmy tak dużo i nie przebrnęlibyśmy tak wielu trudnych sytuacji - powiedziała burmistrz Grażyna Orczyk. Następnie szczególne podziękowania skierowała w kierunku skarbnik Ireny Biskupskiej, sekretarz Mirosławy Słowiak oraz wszystkich urzędników, jeszcze raz podkreślając, że jest to wspólny sukces samorządu.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. o powołaniu nowego skarbnika gminy, ze względu na odejście długoletniej skarbnik Ireny Biskupskiej na emeryturę.

em24.pl

0

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin forum

KOMENTARZE powiadamiaj mnie o nowych komentarzach

REKLAMA